Patientenzorg Resultaten Genetica (erfelijkheidsonderzoek)

Genetica (erfelijkheidsonderzoek)

De afdeling Genetica van het Radboudumc behandelt en onderzoekt erfelijke ziektes bij patiënten en hun familie. We hebben een polikliniek Klinische Genetica en een laboratorium voor erfelijkheidsonderzoek waar verwijzers aanvragen kunnen doen voor Genoomdiagnostiek.

Patiënt­ervaringen Klinische Genetica

In 2018 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg op de polikliniek van Klinische Genetica. De vragenlijst is verstuurd naar 250 patiënten. De vragenlijst is door 54 patiënten (21,6%) ingevuld. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren. bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen Klinische Genetica

In 2018 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg op de polikliniek van de afdeling Klinische Genetica. De vragenlijst is verstuurd naar 250 patiënten. De vragenlijst is door 54 patiënten (21,6%) ingevuld. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Waardering poliklinische zorg

 • Patiënten waarderen de zorg op de polikliniek van de afdeling Klinische Genetica met een 8,7
 • 69,8 % van de patiënten zou het Radboudumc aanbevelen aan familie en vrienden, 28,3% geeft aan dit waarschijnlijk te doen, 1,9 % zou dit niet doen.
 • De patiënten waren het meest positief over de  bejegening door arts en andere zorgverlener
 • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over de wachttijd op de polikliniek en de inspraak van de patiënt

Hoe wij verbeteren;

 • Naar aanleiding van de bevindingen zijn we in de wachtkamers gebruik gaan maken van de digitale borden waarop de wachttijden voor de patiënten staan. Helaas zijn nog niet alle wachttijden hierop helemaal correct, we besteden daar de komende tijd aandacht aan.
 • Wat de inspraak van de patiënt betreft krijgen zij in hun uitnodigingsbrief een link toegestuurd naar de website van het Radboudumc waar alle informatie over bv. second opinion of inzage van het patiëntendossier te vinden is.

Waardering per thema

Hieronder ziet u de patiëntervaringen van de poliklinische zorg bij de afdeling Klinische Genetica per thema.
Grafiek

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vonden dat ze voldoende de mogelijkheid kregen om aan de zorgverlener al hen vragen te stellen?  Dit is één van de vragen die valt onder het thema communicatie. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.
 

Patiënt­ervaringen per thema

Aan patiënten is een aantal vragen voorgelegd over de poliklinische zorg bij de afdeling Klinische Genetica. Om te zien op welke thema’s we het volgens patiënten goed doen en op welke thema’s het beter kan, kunt u hieronder de resultaten van het onderzoek bekijken.
 • Wat vinden patiënten van de bejegening door de arts op de afdeling Klinische Genetica?

  bekijk resultaten


  Bejegening door de arts

  Grafiek

 • Bejegening door de zorgverlener

  Grafiek

 • Bereikbaarheid

  Grafiek

 • Communiatie door de arts

  Grafiek

 • Communicatie door de zorgverlener

  Grafiek

 • Informatieverstrekking door de zorgverlener

  Grafiek

 • Inspraak patiënt

  Grafiek

 • Ontvangst bij de afdeling Klinische Genetica

  Grafiek

 • Samenwerking

  Grafiek

Klinische Genetica in cijfers

U wilt weten wat de kwaliteit is van onze klinische genetische zorg. Daar wil het Radboudumc inzicht in geven. Daarom vindt u hier de toegangstijden en doorlooptijden van het klinisch genetisch spreekuur. Daarnaast leest u over de kwaliteit van onze eindbrieven. lees meer

Klinische Genetica in cijfers

U wilt weten wat de kwaliteit is van onze klinische genetische zorg. Daar wil het Radboudumc inzicht in geven. Daarom vindt u hier de toegangstijden en doorlooptijden van het klinisch genetisch spreekuur. Daarnaast leest u over de kwaliteit van onze eindbrieven.

Toegangstijden

Als uw arts u verwijst naar de polikliniek van het ziekenhuis, kan het soms even duren voordat u daar terecht kunt. De tijd tussen de verwijzing en de mogelijke eerste afspraak op de polikliniek noemen we de toegangstijd. Hieronder vindt u de toegangstijden van de klinisch genetische spreekuren in het Radboudumc.

 

Doorlooptijden

Met doorlooptijd bedoelen we: de tijd vanaf uw eerste spreekuur tot aan de afronding van het erfelijkheidsonderzoek. Onderstaande doorlooptijden zijn berekend aan de hand van 100 patiëntendossiers.

Doorlooptijd
2015 2016 2017 2018
0-3 maanden 59 % 66 % 68 % 74 %
3-6 maanden 80 % 81 % 86 % 90 %
6-9 maanden 87 % 88 % 92 % 94 %
> 9 maanden 96 % 93 % 95 % 97 %

Conclusie toegangstijden en doorlooptijden

De toegangstijd is de laatste jaren toegenomen o.a. door een stijging in het aantal  verwijzingen. Er zijn meerdere verbeteracties uitgezet om deze toegangstijd te verminderen. Zo is het voor meer specialisten mogelijk geworden om zelf DNA-onderzoek aan te vragen, waardoor deze patiënten niet allemaal naar Klinische Genetica verwezen hoeven te worden. Ook wordt er bij de beoordeling van de verwijzingen, m.n. binnen de erfelijke kanker en hypermobiliteit, extra kritisch gekeken of de verwijzing terecht is. Een belangrijke verkorting van de wachtlijst zal hopelijk worden gerealiseerd met behulp van screen-to-screen (via scherm/internetverbinding) counselen van een geselecteerde groep patiënten.
 
De doorlooptijden van de counselingen zijn verkort. Deze daling hangt samen met de snellere doorlooptijden op het laboratorium genoomdiagnostiek én het gebruik van het elektronisch patiëntendossier.

Snelheid van de brieven

Als u voor onderzoek en advies naar de afdeling Genetica/sectie Klinische Genetica gaat, krijgt u aan het eind van uw behandeltraject een brief. In deze brief staat een verslag van uw traject, zodat u alles kunt nalezen. Ook uw huisarts, verwijzer en andere behandelend specialisten krijgen deze brief. Dan is iedereen op de hoogte van de onderzoeken die plaats vonden en het advies dat uiteindelijk is gegeven.
 
Hieronder tabel over de snelheid van de brieven; onderzocht in 2018 

Duur % van de brieven
<1 week 59%
<2 weken 83%
<4 weken 95,5%

De snelheid langer dan 4 weken wordt over het algemeen veroorzaakt doordat deze moeten worden gesuperviseerd. Brieven zijn dan wel al gemaakt, maar nog niet verzonden. 

 • Medewerkers
 • Intranet