Resultaten afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we alleen onderzoeken en behandelingen uitvoeren die voor u van meerwaarde zijn.

lees meer

Resultaten afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we alleen onderzoeken en behandelingen uitvoeren die voor u van meerwaarde zijn, en daarvoor goed naar u willen luisteren.

Patiëntervaring

Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van onze  zorg- en dienstverlening. Tussen januari 2012 en maart 2014 hebben 304 patiënten ons beoordeeld. 86% van de patiënten beveelt de afdeling Geriatrie aan bij familie en vrienden.

Gezamelijke besluitvorming

Tijdens de ziekenhuisopname is uw autonomie belangrijk en daar zullen wij u zo goed mogelijk bij ondersteunen. In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe vaak patiënten naar eigen zeggen konden meebeslissen over de behandeling die zij ontvingen. 
­> grafiek

Ontslagbestemming

Wanneer de benodigde onderzoeken zijn afgerond, de arts de diagnose heeft gesteld en een behandeling is opgestart, gaan onze patiënten in principe terug naar de woonsituatie waar zij vandaan komen. In overleg met u en uw contactpersoon zoeken we samen naar de meest optimale oplossing voor de zorgverlening thuis.

Hieronder ziet u van 270 patiënten die opgenomen waren in de eerste helft van 2014, hoe vaak zij terugkeerden naar de eigen woonsituatie, of toch (tijdelijk) opgenomen werden in een verpleeghuis of zijn overleden tijdens de opname.
­> grafiek

Heropname

Onder heropname wordt verstaan: een onvoorziene opname voor hetzelfde medische probleem binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Het percentage heropnames geeft een rechtstreeks verband aan tussen de kwaliteit van zorg tijdens de opname en de afstemming over de zorgverlening die de patiënt thuis nodig heeft. Van de 110 opnames, was bij 3% sprake van een heropname in het eerste kwartaal 2014. Ons streven is om onder de 6%  te blijven. 

Loopsnelheid

Loopsnelheid is een maat van functioneren en van groot belang voor iemands zelfstandigheid. Als bij opname wordt bepaald dat ‘functionele verbetering’ een van de behandeldoelen is, dan kan met loopsnelheidmetingen worden aangetoond of dit doel behaald is. Een loopsnelheidverbetering van 0.1 m/s of meer blijkt meerwaarde  te hebben voor de patiënt zelf, wat betreft zelfstandig functioneren en overleving. Bijna de helft (45%) van de opgenomen patiënten loopt sneller bij ontslag met een gemiddelde toename van 0.29 m/s.