Kans op infectie na heupprothese

Hoeveel patiënten krijgen een diepe wondinfectie na plaatsing van een heupprothese in het Radboudumc? Die cijfers laten we hier zien. Alle patiënten bij wie in 2012 een primaire totale heupprothese is geplaatst, zijn tot een jaar na hun operatie gevolgd.
 
Cijfers Radboudumc    
Aantal totale heupprothese-operaties 160  
Aantal oppervlakkige wondinfecties 0  
Aantal diepe wondinfecties 2  
     
Infectiepercentage Radboudumc Landelijk
Patiënten zonder infectie 98,7% 97,9%
Patiënten met oppervlakkige infectie 0% 0,5%
Patiënten met diepe infectie 1,3% 1,6%
Patientenzorg Resultaten Heupprothese

Heupprothese

Veel patiënten met heupklachten hebben pijn. Ook worden ze ernstig gehinderd in hun mobiliteit. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld minder goed kunnen lopen.

lees meer

Heupprothese

Veel patiënten met heupklachten hebben pijn. Ook worden ze ernstig gehinderd in hun mobiliteit. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld minder goed kunnen lopen. Bij heupklachten kunnen patiënt en arts besluiten tot een heupprothese. Het Radboudumc vroeg patiënten wat zij verwachten van een heupprothese. Zij gaven aan dat ze met een heupprothese minder pijn verwachten te hebben en dat hun mobiliteit zal verbeteren. 

Na de heupprothese afname pijn bij inspanning

Patiënten gaven aan dat de pijn na de operatie wezenlijk is afgenomen. De pijn nam af van 7,1 tot 1,6.

bekijk grafiek

Na de heupprothese afname pijn bij inspanning


Patiënten gaven aan dat de pijn na de operatie wezenlijk is afgenomen. De pijn nam af van 7,1 tot 1,6.

Over de meting

Bovenstaande pijnscore is gemeten met een VAS-meting (Visual Analogue Scale). Patiënten geven op een 10-puntsschaal de pijn aan die ze ervaren bij inspanning, zoals bij lopen. De waarde 0 geeft een situatie aan zonder pijn. De waarde 10 geeft een situatie aan met de meest denkbare pijn.

De metingen vonden plaats vóór de operatie en op verschillende momenten na de operatie. De meting is gedaan bij 596 patiënten in de periode 2011-2013.

Kans op infectie na heupprothese

Hoeveel patiënten krijgen een diepe wondinfectie na plaatsing van een heupprothese in het Radboudumc?

lees meer

Verbetering mobiliteit na de heupprothese

Patiënten gaven aan dat hun mobiliteit aanzienlijk is toegenomen. 85% van de patiënten ervaart 12 maanden na de operatie een 'goede' of 'uitstekende' mobiliteit. Tweederde van de patiënten ervaart een uitstekende mobiliteit.

bekijk grafiek

Verbetering mobiliteit na de heupprothese

Created with Highcharts 4.2.6percentage Mobiliteit heupprothesevoor en na (3, 6, 12 maanden) de operatieuitstekendgoedredelijkslechtpreoperatief3 maanden6 maanden12 maanden02550751006 maanden slecht: 10Radboudumc
Patiënten gaven aan dat hun mobiliteit aanzienlijk is toegenomen. 85% van de patiënten ervaart 12 maanden na de operatie een 'goede' of 'uitstekende' mobiliteit. Tweederde van de patiënten ervaart een uitstekende mobiliteit.

Over de meting
De afdeling Orthopedie meet uitkomsten van de heupoperatie onder andere met behulp van de Oxford Hip Score (OHS). In een vragenlijst worden vragen gesteld over lopen, rennen, springen en traplopen. Samengevat geven de inzichten uit die vragenlijst een beeld van de verbetering in mobiliteit. De meting is gedaan bij 596 patiënten in de periode 2011-2013.