Patientenzorg Resultaten Longrevalidatie

Patiënt­ervaringen longrevalidatiezorg

In 2018 gaven patiënten van de klinische en poliklinische longrevalidatie op locatie Dekkerswald hun oordeel over de ontvangen zorgverlening. 82 patiënten vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren. bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen longrevalidatiezorg

In 2018 gaven patiënten van de klinische en poliklinische longrevalidatie op locatie Dekkerswald hun oordeel over de ontvangen zorgverlening. Het was voor de 6e keer dat zij een patiënttevredenheidslijst konden invullen. 82 patiënten vulden de vragenlijst in.
Het rapportcijfer dat zij gaven aan de longrevalidatie was een 8,9, dit is een verhoging ten opzichte van de voorgaande jaren. Het cijfer is in 2018 aanmerkelijk gestegen. In 2017 is men op de longrevalidatie gestart met een nieuwe wijze van behandelen waarbij patiënten in een op hun toegesneden zorgpad worden behandeld. Hierdoor kan betere zorg op maat worden gerealiseerd. De tevredenheid van de patiënten is terug te zien in de cijfers.

Algemene waardering

De revalidanten waren het meest positief over de bejegening door de longarts, de bejegening door andere behandelaars, de veiligheid en afspraken maken en veranderen.
Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over hulp en steun en over informatie betreffende patiëntverenigingen en de klachtenregeling.
 
Grafiek

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vonden dat de medewerkers bij de ontvangst op de longrevalidatieafdeling, de patiënt serieus nemen? Dit is één van de vragen die valt onder het thema bejegening bij ontvangst. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.
 

Patiënt­ervaringen per thema

Aan patiënten is een aantal vragen voorgelegd over de longrevalidatiezorg. Hieronder vindt u de resultaten van de thema's waar we het volgens de patiënten goed doen en waar het beter kan. U vindt hier ook de uitkomsten van een aantal andere vragen.
 • Wat vinden patiënten van afspraken maken en veranderen?

  bekijk resultaten


  Afspraken maken en veranderen

  Grafiek
  Grafiek

 • Behandelplan en behandeling

  Grafiek

 • Bejegening behandelaars

  Grafiek

 • Bejegening bij ontvangst

  Grafiek

 • Bejegening longrevalidatiearts

  Grafiek

 • Continuïteit en afstemming

  Grafiek

 • Hulp/steun

  Grafiek
  Grafiek

 • Klinische longrevalidatiezorg

  Grafiek

 • Veiligheid

  Grafiek
 • Medewerkers
 • Intranet