Over afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie probeert de functiebeperking van patiënten te verbeteren en/of patiënten zo goed mogelijk met deze functiebeperking leren om te gaan. Naast revalidatiegeneeskunde horen ook de paramedische diensten ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bij de afdeling Revalidatie. lees meer

Over afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie probeert de functiebeperking van patiënten te verbeteren en/of patiënten zo goed mogelijk met deze functiebeperking leren om te gaan. Naast revalidatiegeneeskunde horen ook de paramedische diensten ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bij de afdeling Revalidatie.

Aandachtsgebieden

 • Neurorevalidatie
 • Neuromusculaire aandoeningen (spierziekten)
 • ALS
 • Plexusletsel (Neuralgische amyotrofie)
 • Mitochondriële aandoeningen
 • Mobiliteitsproblematiek
 • Arm- en handletsel bij volwassenen en kinderen
 • Traumatologie
 • Dwarslaesie
 • Hemofilie
 • Schoentechnisch spreekuur bij volwassenen en kinderen
 • Amputatie/prothesiologie/orthesiologie
 • Hoofd-hals oncologie
 • Algemene kinderrevalidatie
 • Kinderoncologie
 • Spina bifida
 • Chronisch kwijlen bij kinderen

Patiënt­ervaringen per poli

In de periode september 2018 t/m september 2019 hebben patiënten onze volgende poli’s als volgt beoordeeld:
 • In het Kinderspiercentrum onderzoeken en behandelen we kinderen in multidisciplinaire samenwerking.

  lees meer


  Kinderspiercentrum

  In het Kinderspiercentrum onderzoeken en behandelen we kinderen in multidisciplinaire samenwerking.  Betrokken specialismen zijn, naast de kinderrevalidatiearts, de kinderneuroloog, kindercardioloog, kinderpulmonoloog en orthopeed. Betrokken disciplines zijn de kinderfysiotherapeut, kinderlogopedist, kinderergotherapeut, diëtiste en kinderverpleegkundige.
  Voor kinderen met de spierziekte van Duchenne en/of limb-girdle spierdystrofie is het poliprogramma over een hele dag verdeeld. Voor de anderen aandoeningen betreft het een middag-poliprogramma.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 8,2
   


 • Poli Aangeboren arm- of handafwijkingen poli

  Op de polikliniek voor aangeboren arm of handafwijkingen vindt een gecombineerd spreekuur van de afdeling Revalidatie en Plastische Chirurgie van het Radboudumc plaats. Kinderen kunnen voor het spreekuur aangemeld worden via een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, de kinderarts, de orthopeed, een plastisch chirurg of een andere medisch specialist.
   
  Binnen het spreekuur bespreken wij de gevolgen van de aangeboren afwijking voor de functie van de hand van uw kind. De ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag van u en uw kind staan centraal in onze analyse en het behandelvoorstel.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 8,4

  >> Meer informatie over aangeboren arm-of handafwijkingen
   


 • Poli Erfelijke bewegingsstoornissen

  Neurologische aandoeningen zoals een herseninfarct, Multipele Sclerose, ziekte van Parkinson en spierziekten, gaan vaak gepaard met verlies van balans en loopvaardigheid. De poli Erfelijke bewegingsstoornissen van de afdeling Revalidatie heeft als doel om u te helpen bij de keuze voor een behandeling om uw balans en loopvaardigheid te verbeteren.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 8,1
   
  Aan de hand van klachten van patiënten hebben wij ervoor gezorgd dat rapportages beter en duidelijker worden opgesteld voor zorgverleners in de eerstelijn zodat de adviezen meegenomen kunnen worden tijdens de behandeling in de eerstelijn.


 • Poli NMA-A

  Op de poli NMA-A (Neuromusculaire Aandoeningen - Advies) van de afdeling Revalidatie geven we een behandeladvies aan patiënten met neuromusculaire aandoeningen en spierziekten. Deze multidisciplinaire polikliniek bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of diëtist, die u onderzoeken en advies uitbrengen. De NMA-A poli is onderdeel van het Spierziektencentrum Radboudumc.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 8,1
   
  Aan de hand van feedback van patiënten hebben wij ervoor gezorgd dat verwijzingen beter worden doorgestuurd. Dit is het afgelopen jaar weleens mis gegaan, waardoor patiënten langer op de afspraak hebben moeten wachten in een ander centrum.

  >>Meer informatie over de poli NMA-A


 • Plexuspoli

  De plexuspoli is een multidisciplinair spreekuur. In één ochtend doen vier verschillende specialisten onderzoek: neuroloog, revalidatiearts, fysio- en ergotherapeut. Samen komen zij aan het einde van de ochtend tot een geïntegreerd behandeladvies voor uw revalidatie.
   
  De plexuspoli is met name bedoeld voor patiënten met blijvende klachten na een plexusletsel, maar ook voor diagnostiek, onderzoek en behandeling. De plexuspoli maakt deel uit van het Spierziektencentrum Radboudumc.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 8,6


 • Transitiepoli Duchenne

  Tijdens de transitiepoli Duchenne worden patiënten met Duchenne op één dag gezien door meerdere specialisten. Dit spreekuur is voor patiënten vanaf 18 jaar en is een vervolg op het Kinderspiercentrum.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 7,6
   


 • Poli Revalidatie bij hoofd-hals kanker

  Soms heeft hoofd-hals kanker of de behandeling ervoor gezorgd dat u sommige dingen minder goed kunt doen. Bijvoorbeeld slikken, eten of praten. Dat kan uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. De revalidatiearts kan samen met u bekijken welke ondersteuning u hierbij nodig hebt. U wordt op één dagdeel gezien door een revalidatiearts, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 8,2
   
  >> Meer informatie over revalidatie bij hoofd-hals kanker


 • Poli FSHD

  De poli FSHD is een multidisciplinair spreekuur. In één ochtend doen vier verschillende specialisten onderzoek: neuroloog, revalidatiearts, fysio- en ergotherapeut. Samen komen zij aan het einde van de ochtend tot een geïntegreerd behandeladvies voor uw revalidatie.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 9,2
   


 • Poli NMA-B

  Het behandelteam van deze poli richt zich vooral op patiënten met Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA), Primaire Laterale Sclerose (PLS) en andere neuromusculaire aandoeningen waarbij er een complex verloop optreedt.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 8,3
   
  >> Meer informatie over de poli NMA-B

 • Energiek

  Omdat bewegen goed is voor iedereen, heeft het Radboudumc het programma ENERGIEK ontwikkeld: Effectieve Neurologische Revalidatie Gericht op Inspanningstolerantie En Kwaliteit van leven.
   
  Patiënten geven dit programma ENERGIEK gemiddeld een 8,7
   
  >> Meer informatie over ENERGIEK


 • Geriatrisch Diagnostisch Dagcentrum

  Het Geriatrisch Diagnostisch Dagcentrum richt zich op de oudere patiënt met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.
   
  Patiënten geven deze poli gemiddeld een 7,5
   

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer

Patiënt­ervaringen revalidatie

We meten continu of onze patiënten tevreden zijn met het advies dat wij geven. De beoordelingen van de patiënten gebruiken we om onze werkwijze te verbeteren. We willen deze beoordelingen van patiënten graag met u delen, zodat u nog beter geïnformeerd een keuze kunt maken voor één van onze poli's. lees meer

Patiënt­ervaringen revalidatie

Patiënt­ervaringen (PEM)

Het Radboudumc verbetert voortdurend de zorg. Daarvoor zijn ervaringen van patiënten onmisbaar. We meten daarom ziekenhuisbreed patiëntervaringen met behulp van een vragenlijst, de zogenoemde PEM: de PatiëntErvaringsMeting. Patiënten ontvangen via hun e-mailadres een uitnodiging van meetbureau Expoints om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met onze zorg. In het najaar heeft de eerste meting plaatsgevonden. Binnenkort worden de resultaten voor revalidatie toegevoegd aan deze webpagina.

Patiëntervaringen (RN)

Het hele jaar door leveren wij informatie aan bij Revalidatie Nederland, waarbij alle revalidatie-instellingen en poliklinieken Revalidatie in Nederland worden meegenomen. De informatie betreft de ervaring van de patiënt tijdens en rondom het polikliniekbezoek.
Gemiddeld wordt de afdeling Revalidatie van het Radboudumc gewaardeerd met een 8,7  en de aanbeveling scoort een 9,5.

Patiënt­ervaringen (PROMS)

We meten continu of onze patiënten tevreden zijn met het advies dat wij geven. De beoordelingen van de patiënten gebruiken we om onze werkwijze te verbeteren. We willen deze beoordelingen van patiënten graag met u delen, zodat u nog beter geïnformeerd. Bij het stellen van de vragen kijken wij:
 • Of de adviezen van de poli bijdragen bij om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren
 • Of de planning van de afspraken naar wens zijn gepland
 • Of patiënten anderen met soortgelijke problematiek een bezoek aan de poli zouden willen aanraden
 • Of de arts/therapeut patiënt uitnodigt om zijn/haar verhaal en ervaringen te vertellen
 • Of de arts/therapeut samen met patiënt een plan heeft gemaakt wat aansluit bij zijn/haar wensen en mogelijkheden
 • Medewerkers
 • Intranet