Patientenzorg Resultaten Spataderbehandeling

Patiënt­ervaringen spataderbehandeling

In 2013 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij een spataderbehandeling in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 156 patiënten. 47 patiënten (30,1%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen spataderbehandeling

In 2013 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij een spataderbehandeling in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 156 patiënten. 47 patiënten (30,1%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Algemene waardering

 • Patiënten waarderen de zorg bij een spataderbehandeling met een 8,2 .
 • 62% van de patiënten zou het Radboudumc aanbevelen aan familie en vrienden, 34% geeft aan dit waarschijnlijk te doen.
 • De patiënten waren het meest positief over de informatie over de nazorg, de spataderbehandeling zelf en het contact met de behandelend arts.
 • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over de anesthesie, zowel over het gesprek dat daaraan vooraf ging als de mogelijkheid om mee te beslissen over de verdoving.

Waardering per thema

Hieronder ziet u de patiëntervaringen met de zorg bij een spataderbehandeling per thema.
Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuPatiëntervaringen spataderbehandeling222222666999626262676767999222222444222444999121212222222262626303030484848909090868686949494707070383838333333919191787878707070676767484848Minst positieve ervaringNeutrale ervaringMeest positieve ervaringContact met de behandelend artsContact met de verpleegkundigenInformatie over nazorgProbleem- en klachtafhandelingAnesthesie: meebeslissen over verdovingAnesthesie: gesprek voorafSpataderbehandelingPatiëntenvoorlichting in zorginstellingInformatie en samenwerking in zorginstellingEffect op beenklachtenEffect op participatie/mobiliteit0204060801001030507090Effect op participatie/mobiliteit Neutrale ervaring: 48Radboudumc

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vinden dat duidelijk verteld wordt met wie de patiënt contact kan opnemen bij problemen of klachten na de behandeling of operatie (zoals een telefoonnummer of spreekuur ). Dit is één van de vragen die valt onder het thema informatie over de nazorg. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.
 

Patiënt­ervaringen per thema

Aan patiënten is een aantal vragen voorgelegd over de zorg bij een spataderbehandeling. Hieronder vindt u de resultaten van de thema's waar we het volgens de patiënten goed doen en waar het beter kan. U vindt hier ook de uitkomsten van een aantal andere vragen.

 • Wat vinden patiënten van het gesprek vooraf?

  bekijk resultaten


  Anesthesie: gesprek vooraf

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuAnesthesie: gesprek vooraf717171292929NeeJaHeeft u vóór de behandeling een gesprek gehad met deanesthesist (verdovingsarts)?Heeft u vóór de behandeling een gesprek gehad met de anesthesist (verdovingsarts)?0204060801001030507090Heeft u vóór de behandeling een gesprek gehad met de anesthesist (verdovingsarts)? Nee: 71Radboudumc

 • Anesthesie: meebeslissen over verdoving

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuAnesthesie: meebeslissen over verdoving828282646464181818363636NeeJaKon u meebeslissen over welke verdoving u kreeg voor delaserbehandeling?Kon u meebeslissen over welke verdoving u kreeg voor de laserbehandeling?Kon u meebeslissen over welke verdoving u kreeg voor debehandeling?Kon u meebeslissen over welke verdoving u kreeg voor de behandeling?0204060801001030507090Kon u meebeslissen over welke verdoving u kreeg voor de behandeling? Nee: 64Radboudumc

 • Contact met de behandelend arts

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuContact met de behandelend arts222444222444999777999111111131313949494919191898989919191898989858585Nooit/SomsMeestalAltijdNam deze arts u serieus?Had deze arts genoeg tijd voor u?Luisterde deze arts aandachtig naar u?Was deze arts beleefd tegen u?Legde deze arts u dingen op een begrijpelijke manier uit?Kreeg u van deze arts duidelijk antwoord op uw vragen?0102030405060708090100Radboudumc

 • Contact met de verpleegkundigen

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuContact met de verpleegkundigen555555888555181818232323555141414121212888919191828282777777969696828282888888858585Nooit/SomsMeestalAltijdNamen de verpleegkundigen u serieus?Hadden de verpleegkundigen genoeg tijd voor u?Luisterden de verpleegkundigen aandachtig naar u?Waren de verpleegkundigen beleefd tegen u?Legden de verpleegkundigen u dingen op een begrijpelijke manieruit?Legden de verpleegkundigen u dingen op een begrijpelijke manier uit?Kon u de verpleegkundigen vragen stellen als u iets wilde weten?Deden de verpleegkundigen er alles aan om uw pijn teverminderen?Deden de verpleegkundigen er alles aan om uw pijn te verminderen?0204060801001030507090Deden de verpleegkundigen er alles aan om uw pijn te verminderen? Altijd: 85Radboudumc

 • Effect op beenklachten

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuEffect op beenklachtensituatie nu vergeleken met situatie voor de behandeling222333222333212121393939363636353535353535767676585858626262656565626262Nu slechterGeen verschilNu beterVermoeidheid of een zwaar gevoel in het been of de benenGezwollen been of benen en enkel(s)Pijn in het been of de benenKramp in het been of de benenJeuk in het been of de benen0204060801001030507090Radboudumc

 • Effect op participatie/mobiliteit

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuEffect op participatie/mobiliteitsituatie nu vergeleken met situatie voor de behandeling666333555333464646545454535353414141494949434343424242565656Nu slechterGeen verschilNu beterWandel en lopenLangere tijd staan (langer dan 5 minuten)Doen van alledaagse bezighedenHoe mooi uw been of benen eruitzien0204060801001030507090Hoe mooi uw been of benen eruitzien Nu beter: 56Radboudumc

 • Informatie en samenwerking in zorginstelling

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuInformatie en samenwerking in zorginstelling101010222181818282828303030737373727272676767Nooit/SomsMeestalAltijdWerkten de zorgverleners in dit ziekenhuis (arts, vaatlaborant,verpleegkundigen en assistenten) goed met elkaar samen?Werkten de zorgverleners in dit ziekenhuis (arts, vaatlaborant, verpleegkundigen en assistenten) goed met elkaar samen?Kreeg u begrijpelijke informatie van dit ziekenhuis?Kreeg u voldoende informatie van dit ziekenhuis?0204060801001030507090Kreeg u voldoende informatie van dit ziekenhuis? Meestal: 30Radboudumc

 • Informatie over nazorg

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuInformatie over nazorg777777444444939393939393969696969696NeeJaKreeg u van dit ziekenhuis informatie over wanneer u ná debehandeling of operatie weer dagelijkse dingen kon doen (zoalswandelen, het huishouden en werken)?Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over wanneer u ná de behandeling of operatie weer dagelijkse dingen kon doen (zoals wandelen, het huishouden en werken)?Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over waar u last van konkrijgen ná de behandeling (zoals pijn en blauwe plekken)?Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over waar u last van kon krijgen ná de behandeling (zoals pijn en blauwe plekken)?Is u verteld bij welke problemen of klachten u ná de behandelingof operatie contact op moest nemen met dit ziekenhuis?Is u verteld bij welke problemen of klachten u ná de behandeling of operatie contact op moest nemen met dit ziekenhuis?Is u verteld met wie u contact kon opnemen bij problemen ofklachten ná de behandeling of operatie (zoals eentelefoonnummer of spreekuur)?Is u verteld met wie u contact kon opnemen bij problemen of klachten ná de behandeling of operatie (zoals een telefoonnummer of spreekuur)?0204060801001030507090Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over wanneer u ná de behandeling of operatie weer dagelijkse dingen kon doen (zoals wandelen, het huishouden en werken)? Ja: 93Radboudumc

 • Overige vragen

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuOverige vragen111111222777151515444838383797979N.v.t.Groot probleemKlein probleemGeen probleemWas de wachttijd voor de behandeling of operatie van uwspataderen in het ziekenhuis een probleem voor u?Was de wachttijd voor de behandeling of operatie van uw spataderen in het ziekenhuis een probleem voor u?Was het een probleem om met dit ziekenhuis contact te krijgenvoor uw problemen of klachten?Was het een probleem om met dit ziekenhuis contact te krijgen voor uw problemen of klachten?0102030405060708090100Was het een probleem om met dit ziekenhuis contact te krijgen voor uw problemen of klachten? Geen probleem: 79Radboudumc

 • Patiëntenvoorlichting in zorginstelling

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuPatëntenvoorlichting in zorginstelling272727434343777121212737373585858939393888888NeeJaKreeg u van dit ziekenhuis informatie over hoe spataderen(kunnen) ontstaan?Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over hoe spataderen (kunnen) ontstaan?Kreeg u leef- en beweegadviezen (zoals over bewegen, sporten enwat u kunt eten)?Kreeg u leef- en beweegadviezen (zoals over bewegen, sporten en wat u kunt eten)?Kreeg u van dit ziekenhuis schriftelijke informatie (een folder ofbrochure) over wat er precies ging gebeuren bij de behandeling ofoperatie?Kreeg u van dit ziekenhuis schriftelijke informatie (een folder of brochure) over wat er precies ging gebeuren bij de behandeling of operatie?Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over hoe u zich konvoorbereiden op de behandeling of operatie?Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over hoe u zich kon voorbereiden op de behandeling of operatie?0204060801001030507090Kreeg u van dit ziekenhuis informatie over hoe u zich kon voorbereiden op de behandeling of operatie? Ja: 88Radboudumc

 • Probleem- en klachtafhandeling

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuProbleem- en klachtafhandeling111111777777252525191919222222646464747474707070Nooit/SomsMeestalAltijdWaren de zorgverleners in dit ziekenhuis bereid met u te pratenover problemen of klachten?Waren de zorgverleners in dit ziekenhuis bereid met u te praten over problemen of klachten?Namen de zorgverleners uw problemen of klachten serieus?Waren de zorgverleners in dit ziekenhuis bereid om u te helpen bijproblemen of klachten?Waren de zorgverleners in dit ziekenhuis bereid om u te helpen bij problemen of klachten?0204060801001030507090Waren de zorgverleners in dit ziekenhuis bereid om u te helpen bij problemen of klachten? Altijd: 70Radboudumc

 • Spataderbehandeling

  Created with Highcharts 4.2.6percentageChart context menuPatëntervaringen spataderbehandeling222222666999626262676767999222222444222444999121212222222262626303030484848909090868686949494707070383838333333919191787878707070676767484848Minst positieve ervaringNeutrale ervaringMeest positieve ervaringContact met behandelend artsContact met verpleegkundigenInformatie over nazorgProbleem- en klachtafhandelingAnesthesie: meebeslissen over verdovingAnesthesie: gesprek voorafSpataderbehandelingPatiëntenvoorlichting in zorginstellingInformatie en samenwerking in zorginstellingEffect op beenklachtenEffect op participatie/mobiliteit0204060801001030507090Effect op participatie/mobiliteit Meest positieve ervaring: 48Radboudumc