Patientenzorg Resultaten Spoedeisende Hulp

Patiënt­ervaringen Spoedeisende Hulp

In 2014 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg op de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 244 patiënten. 43 patiënten (17,6%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen Spoedeisende Hulp

In 2014 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg op de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 244 patiënten. 43 patiënten (17,6%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Algemene waardering

 • Patiënten waarderen de zorg op de spoedeisende hulp met een 8,4 .
 • 67% van de patiënten zou het Radboudumc aanbevelen aan familie en vrienden, 28% geeft aan dit waarschijnlijk te doen.
 • De patiënten waren het meest positief over de attitude van de zorgverleners, de behandeling door de zorgverleners en de omgeving en faciliteiten.
 • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over de informatieverstrekking voorafgaand aan de behandeling en bij het ontslag van de spoedeisende hulp.

Waardering per thema

Hieronder ziet u de patiëntervaringen met de zorg op de spoedeisende hulp per thema.
Grafiek
Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vonden dat de zorgverleners hen serieus nemen. Dit is één van de vragen die valt onder het thema attitude zorgverleners.  De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Hoe wij verbeteren

Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt voor het bedrijfsplan van de SEH. In dit plan richt de SEH zich op het verbeteren van de patiëntparticipatie. Er is afgesproken dat alle zorgverleners een bijeenkomst/training bijwonen begin 2015, waarin afspraken worden gemaakt op welke manier participatie op de SEH kan worden verhoogd. Jaarlijks controleren we met een nieuwe meting of resultaten daadwerkelijk zijn verbeterd.

 

Patiënt­ervaringen per thema

Aan patiënten is een aantal vragen voorgelegd over de zorg op de spoedeisende hulp. Hieronder vindt u de resultaten van de thema's waar we het volgens de patiënten goed doen en waar het beter kan. U vindt hier ook de uitkomsten van een aantal andere vragen.

 • Wat vinden patiënten van de attitude van de zorgverleners?

  bekijk resultaten


  Attitude zorgverleners

  Grafiek

 • Behandeling door zorgverleners

  Grafiek

 • Informatieverstrekking bij ontslag van de SEH

  Grafiek

 • Informatieverstrekking tijdens de behandeling

  Grafiek

 • Informatieverstrekking voorafgaand aan de behandeling

  Grafiek

 • Omgeving en faciliteiten

  Grafiek

 • Wachttijden en snelheid hulpverlening

  Grafiek

 • Overige vragen

  Grafiek
  Grafiek
  Grafiek
  Grafiek
  Grafiek

Resultaten Spoedeisende Hulp

Wij streven ernaar om continu de zorg te blijven verbeteren. Wij registreren de gemiste diagnoses en complicaties zodat we daarvan kunnen leren.

lees meer

Resultaten Spoedeisende Hulp

Continu verbeteren


Wij streven ernaar om continu de zorg te blijven verbeteren. Wij registreren de gemiste diagnoses en complicaties zodat we daarvan kunnen leren.

Juiste diagnose stellen


Om de beste zorg te verlenen, wordt de zorgverlening van de dag ervoor elke ochtend nogmaals in breed verband geëvalueerd. Dat wil zeggen met meerdere specialismen, namelijk de Spoedeisende Hulparts, Radioloog, Internist en een specialist van Heelkunde of Orthopedie. Tijdens deze evaluatie kan blijken dat een patiënt bijvoorbeeld toch iets gebroken heeft of een diagnose toch anders gesteld moet worden.
 
Over het algemeen zijn de gevolgen hiervan zo klein dat het geen gevolgen heeft voor de reeds gekozen behandeling. In een enkel geval is het nodig de patiënt terug te vragen, bijvoorbeeld voor een gipsbehandeling bij een breuk. In dat geval neemt de arts daarover contact op met de betreffende patiënt.

In 2013 werd bij 0,12% van de patiënten de diagnose binnen 24 uur bijgesteld. In 2014 was dit bij 0,16% van de patiënten het geval.

Complicaties

Alle complicaties uitsluiten is helaas onmogelijk. De risico’s kunnen wel verminderd worden door elk incident en complicatie te registreren, te analyseren en verbeterinitiatieven op te starten. De afdeling Spoedeisende Hulp doet dit voor alle incidenten en complicaties om herhaling te voorkomen.

In 2013 heeft zich bij 0,16% van de patiënten een complicatie voorgedaan. In 2014 is dit nog lager: 0,06% van de patiënten. Er zijn geen vergelijkingscijfers met andere Spoedeisende Hulp afdelingen in Nederland.

Pijnbehandeling

Ons doel is pijn zoveel mogelijk te bestrijden. Op de afdeling Spoedeisende Hulp is een werkgroep actief die pijnmeting onder de aandacht brengt van onze zorgverleners. Bij binnenkomst wordt pijn gemeten. Dit maakt het mogelijk om pijnstilling op maat toe te dienen.  Ook meten wij indien nodig de pijn na pijnstilling en bij vertrek op de SEH. De pijn wordt gemeten door de patiënt te vragen: “Hoeveel pijn heeft u op dit moment op een schaal van 0-10, waarbij ‘0’ betekent dat u geen pijn heeft en ’10’ de ergst denkbare pijn?”

Vanaf juli 2014 houden we bij hoe vaak we pijnmetingen doen bij patiënten. In het derde kwartaal van 2014 is bij 71% van de patiënten één of meerdere pijnmetingen gedaan. Niet in alle gevallen is het mogelijk een pijnmeting te doen, bijvoorbeeld wanneer een patiënt niet aanspreekbaar is. Wij streven ernaar om in 2015 bij minimaal 80% van de patiënten één of meerdere pijnmetingen te doen.