Patientenzorg Resultaten Staaroperatie

Over staaroperatie

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met ziekten van het oog en de omliggende organen. De afdeling is onder andere gespecialiseerd in de behandeling van staar. Bij een staaroperatie vervangt de oogarts de troebele ooglens door een kunstlens.

lees meer

Over staaroperatie

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met ziekten van het oog en de omliggende organen. De afdeling is onder andere gespecialiseerd in de behandeling van staar. Bij een staaroperatie vervangt de oogarts de troebele ooglens door een kunstlens.

In 2013 zijn er in het Radboudumc ongeveer 1200 staaroperaties uitgevoerd, waarvan er 591 complex waren. Een operatie is complex wanneer patiënten die deze operatie ondergaan, al een andere oogheelkundige afwijking hebben (45%) of kampen met andere lichamelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of hart- en vaatziekten. Andere oogheelkundige afwijkingen en aandoeningen hebben mogelijk negatieve invloed op het slagen van de staaroperatie.


Patiënt­ervaringen staaroperatie

In 2013 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg rondom een staaroperatie in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 243 patiënten. 129 patiënten (53,1%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen staaroperatie

In 2013 heeft het Radboudumc aan patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg rondom een staaroperatie in het ziekenhuis. De vragenlijst is verstuurd naar 243 patiënten. 129 patiënten (53,1%) vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken de resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Algemene waardering

 • Patiënten waarderen de zorg rondom een staaroperatie met een 8,8.
 • 75% van de patiënten zou het Radboudumc aanbevelen aan familie en vrienden, 23% geeft aan dit waarschijnlijk te doen.
 • De patiënten waren het meest positief over de communicatie van de verpleegkundige en de oogarts.
 • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over de communicatie over medicatie.

Waardering per thema

Hieronder ziet u de patiëntervaringen met de zorg rondom een staaroperatie per thema.
Grafiek
Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vonden dat verpleegkundigen aandachtig luisterden. Dit is één van de vragen die valt onder het thema communicatie van de verpleegkundige. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.
 

Patiënt­ervaringen per thema

Aan patiënten is een aantal vragen voorgelegd over de zorg rondom een staaroperatie. Hieronder vindt u de resultaten van de thema's waar we het volgens de patiënten goed doen en waar het beter kan. U vindt hier ook de uitkomsten van een aantal andere vragen.

 • Wat vinden patiënten van de communicatie over medicatie?

  bekijk resultaten


  Communicatie over medicatie

  Grafiek

 • Communicatie van de oogarts

  Grafiek

 • Communicatie van de verpleegkundige

  Grafiek

Verbetering gezichts­vermogen staaroperatie

Een belangrijke uitkomst voor het succes van een staaroperatie is een verbetering van het gezichtsvermogen (de visus) met meer dan vijftig procent. In het Radboudumc wordt dit resultaat bij negentig procent van de patiënten behaald.

bekijk grafiek

Verbetering gezichts­vermogen staaroperatie

Een belangrijke uitkomst voor het succes van een staaroperatie is een verbetering van het gezichtsvermogen (de visus) met meer dan vijftig procent. In het Radboudumc wordt dit resultaat bij negentig procent van de patiënten behaald. Dit percentage komt overeen met de cijfers uit internationale literatuur. 
Grafiek

Scheur in lenszakje staaroperatie

Een andere belangrijke uitkomst voor onze kwaliteit van staaroperaties is het aantal keer dat het lenszakje (achterste kapselruptuur) scheurt.

lees meer

Scheur in lenszakje staaroperatie

Een andere belangrijke uitkomst voor onze kwaliteit van staaroperaties is het aantal keer dat het lenszakje (achterste kapselruptuur) scheurt. Dat is het zakje waar de ooglens in zit en waar de nieuwe kunstlens in geplaatst moet worden. Bij een scheur in het lenszakje kan glasvochtverlies optreden in de voorste oogkamer.  Ook kan de kans op netvliesloslating of vochtophoping toenemen. Dit alles kan mogelijk invloed hebben op het gezichtsvermogen. Over het algemeen zijn de complicaties van een gescheurd lenszakje goed te behandelen.

Uit oogheelkundig literatuur is al bekend dat in academische centra internationaal bij 0,5% tot 4% van de gevallen een gescheurd lenszakje voorkomt. Het gemiddelde ligt bij ons op: 2%. We vallen dus binnen dit internationale gemiddelde.