Patientenzorg Resultaten Totale Parenterale Voeding (TPV)

Over TPV

Patiënten met ernstig darmfalen moeten, om hun voedingstoestand te behouden of verbeteren, worden behandeld met voeding via de bloedbaan.

lees meer

Over TPV

Patiënten met ernstig darmfalen moeten, om hun voedingstoestand te behouden of verbeteren, worden behandeld met voeding via de bloedbaan. Deze behandeling heet totale parenterale voeding (TPV) en gebeurt meestal thuis. Het Radboudumc heeft het grootste thuis TPV centrum van Nederland en behoort tot de top tien in Europa.

Resultaten TPV

Het aantal patiënten met TPV behandeling, blijft stijgen. Waren dit er in 2005 nog 48, momenteel begeleidt de afdeling Maag-. Darm-, Leverziekten van het Radboudumc meer dan 160 patiënten met TPV.

lees meer

Resultaten TPV

Meer TPV behandeling thuis

Het aantal patiënten met TPV behandeling, blijft stijgen. Waren dit er in 2005 nog 48, momenteel begeleidt de afdeling Maag-. Darm-, Leverziekten van het Radboudumc meer dan 160 patiënten met TPV. Niet allemaal hebben zij dagelijks TPV nodig, maar het totale aantal TPV doseringen dat deze groep jaarlijks gebruikt, is inmiddels gestegen tot meer dan 50.000. Ook het aantal mensen dat thuis TPV toedient, stijgt. Hieronder ziet u het aantal voedingen dat thuis wordt gegeven:


Patiënten hoeven hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen en krijgen hun zelfstandigheid terug, omdat zij of hun partner getraind worden om zelf thuis de TPV toe te dienen.

Aantal complicaties bij TPV gedaaldPatiënten die thuis TPV toedienen, brachten in 2006 5,5% van de behandelingstijd in het ziekenhuis door vanwege complicaties. In 2012 is dit percentage gedaald tot 2%. De tijd die TPV patiënten in het ziekenhuis doorbrengen, is dus bijna 3 keer korter. Deze daling is te verklaren doordat er minder complicaties optreden bij TPV.

Complicaties

Bij behandeling met TPV kunnen complicaties optreden. Vaak ontstaan deze complicaties door een veneuze katheter. Dat is een katheter waarbij vloeistoffen via de bloedbaan toegediend worden. De meest voorkomende complicaties zijn lijnsepsis en lijnverstoppingen.

Lijnsepsis

De kwaliteit van zorg die een TPV centrum levert, wordt voor een belangrijk deel afgemeten aan het aantal complicaties, zoals lijnsepsis. Lijnsepsis is bloedvergiftiging die ontstaat doordat bacteriën via de katheter het lichaam in zijn gekomen. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties.

Bij centra die gespecialiseerd zijn in TPV, komt lijnsepsis tussen de 0,16 en 1,09 keer voor per katheterjaar. Een katheterjaar houdt in dat iemand 365 dagen een katheter heeft. We gaan steeds uit van 1 katheterjaar, zodat we de resultaten goed kunnen vergelijken met elkaar. Het Raboudumc heeft sinds 2011 een lijnsepsis risico van 0,2 per katheterjaar kunnen realiseren.

Lijnverstoppingen

Andere complicaties die voorkomen zijn lijnverstoppingen. Dat is een verstopping van de katheter of bloedvaten door stolsels (trombose). Bij een lijnverstopping kan de voeding de bloedbaan niet bereiken. Het Radboudumc heeft een aantal lijnverstoppingen van 0,1 per katheterjaar. Dit percentage komt overeen met de cijfers uit de literatuur.

Minder infecties met een shunt

Als enige TPV centrum in de wereld gebruikt het Radboudumc, naast de Hickmankatheter en de Pac, de arterioveneuze fistel (AVF). Dit noemen we ook wel shunt. De shunt wordt chirurgisch aangelegd en vaak toegepast bij nierdialyse. Het Radboudumc gebruikt deze shunt nu ook voor het geven van intraveneuze voeding. Het aantal infecties neemt hierdoor enorm af en is ruim 45 keer lager. Helaas zijn niet van alle patiënten de bloedvaten geschikt om een shunt aan te leggen. Hiervoor moeten de bloedvaten namelijk van een bepaalde kwaliteit zijn.

Minder infecties met taurolidine

We hebben in het Radboudumc uitgebreid onderzoek naar taurolidine gedaan. Taurolidine is een vloeistof die wordt gebruikt om de katheter af te sluiten na het toedienen van TPV. Het aantal infecties neemt met 60% af door taurolidine. Daardoor daalt de tijd die patiënten in het ziekenhuis doorbrengen van 5,5% naar 2,2%.