Definities

Medische gegevens

Medische gegevens zijn alle gegevens die voor uw onderzoek en behandeling worden verzameld. We slaan ze op in uw elektronisch patiëntendossier.

 

Lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal kan bloed, urine of weefsel zijn. Weefsel is het lichaamsmateriaal dat de arts of verpleegkundige tijdens een prik met een naald (punctie of biopsie) of bij een operatie heeft weggehaald. Dat kan gezond weefsel zijn, maar ook ongezond weefsel zoals een tumor.
Patientenzorg Uw afspraak Gebruik van uw medische gegevens en lichaams--materiaal
Tijdens uw onderzoek en/of behandeling leggen we uw medische gegevens vast. Soms nemen we  lichaamsmateriaal af zoals bloed, urine of weefsel. We gebruiken uw gegevens en het lichaamsmateriaal soms voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs. Daarmee willen we de zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Wanneer u niet wil dat wij uw gegevens of lichaamsmateriaal gebruiken, kunt u bezwaar maken.

Definities

Wat verstaan we onder medische gegevens en lichaamsmateriaal?

Lees meer

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal? Neem contact op met mw. dr. Peggy Manders, manager Radboud Biobank: T (024) 365 36 78

Wat kunt u kiezen?

En wat zijn de gevolgen van wel of geen bezwaar maken?

lees meer

Wat kunt u kiezen?

  • Het Radboudumc mag mijn medische gegevens en/of lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
  • Ik wil het weten als er per toeval iets belangrijks over mijn gezondheid ontdekt wordt.


Wanneer u het eens bent met deze stellingen, hoeft u niets te doen.
Bent u het oneens met (één van) deze stellingen? Maak dan bezwaar via mijnRadboud of meld het bij de centrale inschrijfbalie. U mag op elk moment bezwaar maken en u hoeft niet te vertellen waarom.

Gevolgen wel of geen bezwaar

De keuze die u maakt heeft geen invloed op uw behandeling. In beide gevallen bewaren we lichaamsmateriaal van u. Maar als u bezwaar heeft gemaakt, gebruiken we het alleen om uw diagnose te controleren als u met nieuwe klachten naar het ziekenhuis komt. Als u geen bezwaar heeft gemaakt kunnen we een deel ervan ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

 

Alles over

het gebruik van lichaamsmateriaal en medische gegevens

lees meer

Alles over

Wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal en medische gegevens

Onze onderzoekers kunnen medische gegevens en lichaamsmateriaal op verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld om te kijken naar verschillen in het lichaamsmateriaal van patiënten. Zo kunnen ze onderzoeken of een afwijking in het bloed een rol speelt bij het ontstaan of verloop van bepaalde ziekten. Vaak gebruikt de onderzoeker hiervoor ook informatie uit het medisch dossier.

 

Toevalsbevindingen

Als de onderzoeker tijdens het wetenschappelijk onderzoek per toeval iets over u ontdekt wat van belang is voor uw gezondheid noemen we dit een toevalsbevinding. De kans hierop is erg klein en de onderzoeker weet niet dat het over u gaat, omdat het materiaal gecodeerd is. Dit betekent dat uw lichaamsmateriaal of medische gegevens een bepaalde code dragen, maar niet uw naam. Wanneer er per toeval iets over uw gezondheid wordt ontdekt, zal een speciale commissie beoordelen of het belangrijk is dat u dit weet. Uw behandelend arts gaat dan op basis van de codering na bij welke patiënt het lichaamsmateriaal hoort en informeert u en uw huisarts.

 

Regels en wetgeving

Het Radboudumc houdt zich aan de regels die zijn opgesteld door artsen, onderzoekers en patiëntenverenigingen. Deze zijn gebaseerd op wetgeving. De belangrijkste regels zijn:
  • Het onderzoek moet nuttig zijn door bij te dragen aan de medische wetenschap.
  • Het onderzoek moet beoordeeld worden door een ethische toetsingscommissie.
  • Het onderzoek moet zo opgezet zijn dat de kans op een toevalsbevinding heel klein is.
  • De privacy van de patiënt moet voldoende beschermd worden.

 

Uw privacy

Onze onderzoekers gebruiken gecodeerd lichaamsmateriaal en gecodeerde medische gegevens. Dit betekent dat uw lichaamsmateriaal of medische gegevens een bepaalde code dragen, maar niet uw naam. Alleen uw behandelend arts kan aan de hand van deze code nagaan dat het om u gaat. Is het voor het onderzoek belangrijk dat de onderzoeker wél op de hoogte is van uw persoonlijke gegevens, dan vraagt uw behandelend arts vooraf of u daarmee akkoord gaat. 

 

Minderjarig of wilsonbekwaam

Bent u ouder/begeleider van een kind jonger dan 16? Of bent u wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt die niet zelf kan beslissen (een wilsonbekwaam persoon)? Bijvoorbeeld van iemand met een zware verstandelijke beperking of een persoon in coma. Dan kunt u namens hen bezwaar maken tegen het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar kunnen ook zelf bezwaar maken.
Bovendien beschermt de wet minderjarigen of wilsonbekwame personen. Wettelijk is bepaald dat gegevens en materiaal van deze personen alleen gebruikt mogen worden als het niet mogelijk is onderzoek te doen met gegevens/materiaal van wilsbekwame patiënten.