Actuele toegangstijd per 6 dec 2019  
 Polikliniek Cardiologie  100 dagen

Wachttijden en toegangstijden

U hebt van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling in het Radboudumc. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Wachttijden behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren.

naar wachttijden

Wachttijden behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa. Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. Met de doorlooptijd van de wachttijd wordt de tijd tussen de start van het zorgtraject en het moment van de ingreep bedoeld. Hiervoor worden data uit het ziekenhuissysteem opgehaald. De mediaan van de wachttijden van de afgelopen drie maanden wordt weergegeven in dagen.

Over de wachttijden

De gepubliceerde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het  langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.
Wachttijd in dagen (driemaandelijks gemiddelde) peildatum 1 december 2019
Dotterbehandeling (cardiologie)  1
Galblaasverwijdering (heelkunde)  17
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)  38
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie,
plastische chirurgie)
 44
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie,
neurochirurgie)
 101
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang
slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)
 41
Initiële staaroperatie (oogheelkunde)  50
Initiële totale heupvervanging (orthopedie)  95
Initiële totale knie vervanging (orthopedie)  136
Open hartoperatie (thoraxchirurgie)  21
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)  10
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen
 (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie, interventieradiologie)
 0
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta
(inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde,
interventieradiologie)
 10
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)  49
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie)  125
Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)  22
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde)  63
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie)  54