Actuele toegangstijd per 6 feb 2020  
 Polikliniek Cardiologie  100 dagen

Wachttijden en toegangstijden

U hebt van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling in het Radboudumc. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Wachttijden behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren.

naar wachttijden

Wachttijden behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa. Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. Met de doorlooptijd van de wachttijd wordt de tijd tussen de start van het zorgtraject en het moment van de ingreep bedoeld. Hiervoor worden data uit het ziekenhuissysteem opgehaald. De mediaan van de wachttijden van de afgelopen drie maanden wordt weergegeven in dagen.

Over de wachttijden

De gepubliceerde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het  langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.
Wachttijd (driemaandelijks gemiddelde) peildatum 1 februari 2020 dagen
Dotterbehandeling (cardiologie) 1
Galblaasverwijdering (heelkunde) 13
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 42
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde,
orthopedie, plastische chirurgie)
21
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose
(orthopedie, neurochirurgie)
68
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van
overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)
(heelkunde)
24
Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 48
Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 102
Initiële totale knie vervanging (orthopedie) 134
Open hartoperatie (thoraxchirurgie) 10
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis)
(heelkunde)
12
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële
vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie,
interventieradiologie)
0
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van
aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende
arterieën) (heelkunde, interventieradiologie)
33
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) 51
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie) 127
Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde) 29
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde) 16
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde) 46
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot
(keel-, neus- en oorheelkunde)
98