Actuele toegangstijd per 6 sept 2020  
 Polikliniek Cardiologie  15 dagen

Het coronavirus heeft invloed op onze wachttijden. Helaas kunnen nog niet alle afspraken en behandelingen doorgaan op de manier die u van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie op onze coronapagina.​

Wachttijden en toegangstijden

U hebt van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling in het Radboudumc. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Wachttijden behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren.

naar wachttijden

Wachttijden behandelingen

Het coronavirus heeft invloed op onze wachttijden. Helaas kunnen nog niet alle afspraken en behandelingen doorgaan op de manier die u van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie op onze coronapagina.​

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa. Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. Met de doorlooptijd van de wachttijd wordt de tijd tussen de start van het zorgtraject en het moment van de ingreep bedoeld. Hiervoor worden data uit het ziekenhuissysteem opgehaald. De mediaan van de wachttijden van de afgelopen drie maanden wordt weergegeven in dagen.

Over de wachttijden

De gepubliceerde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het  langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.
 
Wachttijd (driemaandelijks gemiddelde) peildatum 1 aug 2020  dagen
Dotterbehandeling (cardiologie)  1
Galblaasverwijdering (heelkunde)  8
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering
 (gynaecologie)
 33
Initiële staaroperatie (oogheelkunde)  65
Initiële totale heupvervanging (orthopedie)  94
Initiële totale knie vervanging (orthopedie)  95
Open hartoperatie (thoraxchirurgie)  49
Operatieve behandeling liesbreuk
(hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)
 18
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële
vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie,
interventieradiologie)
 0
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma
 van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën)
 (heelkunde, interventieradiologie)
 15
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie,
 urologie)
 138
Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)  19
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde)  22