Over wachttijden en toegangstijden

U hebt van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling in het Radboudumc. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

Het Radboudumc wil graag kwalitatieve, innovatieve, betaalbare en toegankelijke zorg leveren. Het Radboudumc is een universitair medisch centrum waar zeer specialistische zorg geboden wordt. Hierdoor zijn de wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen, dit noemen we basiszorg, vaak langer dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Heeft u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Wachttijden zijn indicatie

Wij geven op de website aan hoe snel u gemiddeld bij één van onze poliklinieken terecht kunt en wat de  wachttijden zijn voor diagnostische onderzoeken en behandelingen. De wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijden zijn actueel

Het coronavirus heeft invloed op onze wachttijden. Helaas kunnen nog niet alle afspraken en behandelingen doorgaan op de manier die u van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie op onze coronapagina

Toegangstijden polikliniek:
Uw huisarts kan alle toegangstijden van ziekenhuizen in Nederland inzien. Zo weet uw huisarts meteen waar u het snelst geholpen kunt worden op het moment dat hij u verwijst.

Wachttijden behandeling:
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa. Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. Dit is een indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Ook hierbij geldt dat de wachttijd in de praktijk kan afwijken van de genoemde wachttijden op de website.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 
Het coronavirus heeft invloed op onze wachttijden. Helaas kunnen nog niet alle afspraken en behandelingen doorgaan op de manier die u van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie op onze coronapagina
 

Over wachttijden en toegangstijden

U hebt van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling in het Radboudumc. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

lees meer

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

Toegangstijd polikliniek

Het aantal dagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijd behandeling

Het aantal dagen tussen het moment dat u van uw behandelende specialist  de indicatie krijgt voor een medische behandeling, tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek

Het aantal dagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Deze wachttijd geldt alleen als u (nog) geen patiënt bent bij het Radboudumc.

Onze wachttijden


Wachttijden en toegangstijden polikliniek

Vind hier alle wachttijden voor de poliklinieken, weergegeven per afdeling.

lees meer

Wachttijden behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren.

naar wachttijden

Wachttijden behandelingen

Het coronavirus heeft invloed op onze wachttijden. Helaas kunnen nog niet alle afspraken en behandelingen doorgaan op de manier die u van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie op onze coronapagina.​

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa. Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. Met de doorlooptijd van de wachttijd wordt de tijd tussen de start van het zorgtraject en het moment van de ingreep bedoeld. Hiervoor worden data uit het ziekenhuissysteem opgehaald. De mediaan van de wachttijden van de afgelopen drie maanden wordt weergegeven in dagen.

Over de wachttijden

De gepubliceerde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het  langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.
 
Wachttijd (driemaandelijks gemiddelde) peildatum 1 aug 2020  dagen
Dotterbehandeling (cardiologie)  1
Galblaasverwijdering (heelkunde)  8
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering
 (gynaecologie)
 33
Initiële staaroperatie (oogheelkunde)  65
Initiële totale heupvervanging (orthopedie)  94
Initiële totale knie vervanging (orthopedie)  95
Open hartoperatie (thoraxchirurgie)  49
Operatieve behandeling liesbreuk
(hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)
 18
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële
vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie,
interventieradiologie)
 0
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma
 van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën)
 (heelkunde, interventieradiologie)
 15
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie,
 urologie)
 138
Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)  19
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde)  22
 

Wachttijden diagnostiek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde diagnostische verrichtingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd moeten publiceren.

naar wachttijden

Wachttijden diagnostiek

Het coronavirus heeft invloed op onze wachttijden. Helaas kunnen nog niet alle afspraken en behandelingen doorgaan op de manier die u van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie op onze coronapagina.​

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde diagnostische verrichtingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa.

De gepubliceerde wachttijden zijn altijd een indicatie. Afhankelijk van het specifieke onderzoek dat uw behandelend arts heeft aangevraagd kan de wachttijd langer of korter zijn. De wachttijd is ook afhankelijk van uw specifieke medische situatie.  Op grond van uw verwijzing en uw situatie bepaalt de specialist hoe snel u gezien zult worden. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.
 
 Wachttijd per 6 sept 2020:  dagen
 MRI scan  47
 CT scan  19
 Gastroscopie  35
 Colonscopie  98