De opnamedag

Naar het Radboudumc

Op uw opnamedag gaat u naar het Radboudumc. Eventueel kunt u bij de ingang een rolstoel lenen of met de golfkar meerijden naar de verpleegafdeling.

Naar de verpleegafdeling

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de verpleegafdeling. Hier controleren we eerst uw gegevens. Daarna krijgt u van een verpleegkundige uitleg over uw opname, de afdeling, voorzieningen en zaken als etenstijden en bezoektijden.

Naar uw kamer

De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en brengt u naar uw kamer. Hier kunt u uw spullen opbergen. De verpleegkundige doet een identificatiebandje om uw pols. Daar staat onder andere uw naam en een streepjescode op. Zo weten we zeker wie u bent en kunnen we uw gegevens controleren, bijvoorbeeld voor het toedienen van bloed en medicijnen.

Op de kamer

We hebben één- tot vijfpersoonskamers. Op de meeste afdelingen liggen vrouwen en mannen bij elkaar op een kamer. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld het dan aan de verpleegkundige. Als het kan houden we daar rekening mee. Welke kamer u krijgt, hangt af van uw situatie, wensen en het aantal bedden dat op dat moment beschikbaar is. Er is altijd een kleine bergruimte voor uw persoonlijke eigendommen aanwezig. Ook vindt u binnen handbereik van het bed een knop om de verpleegkundige te waarschuwen.

Patiëntenzorg Uw opname

Vóór uw opname

Een opname is voor de meeste mensen niet alledaags. Een aantal zaken kunt u al voorbereiden.

lees meer

Vóór uw opname

Het is verstandig om van tevoren al te werken aan een goede conditie, zodat u sneller herstelt.

Afspraak maken

U krijgt op tijd een brief van het Radboudumc met daarin:

 • de opnamedatum
 • de verpleegafdeling waar u zich moet melden
 • de tijd waarop u zich moet melden

Kunt u niet komen op de geplande dag en tijd? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan ons. We maken dan met u een nieuwe afspraak.

Het komt helaas voor dat uw opname niet doorgaat. Bijvoorbeeld door een spoedopname. Wij plannen dan zo snel mogelijk met u een nieuwe datum voor uw opname.

Inpakken

Sommige zaken zijn verstandig om mee te nemen naar het ziekenhuis. Denk aan:

 • verzekeringsbewijs en een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • een actuele lijst van uw medicijnen (deze heeft uw apotheek)
 • uw medicijnen
 • uw afsprakenkaart of –brief
 • contactgegevens én de overdracht van de wijkverpleegkundige of verpleeghuisverpleegkundige
 • schone kleding, pyjama, ochtendjas, pantoffels, ondergoed
 • makkelijke schoenen en gemakkelijk zittende kleding zodat u zoveel mogelijk in beweging kunt blijven op de afdeling
 • toiletartikelen
 • bril/lenzen
 • dieetlijst en/of allergie-informatie
 • uw mobiele telefoon, inclusief oplader


Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten.

Vragen

Heeft u vooraf vragen over uw opname? Stel ze aan uw arts of verpleegkundige. U kunt met hen ook bespreken als u de opname spannend vindt. Wanneer u vertelt over uw zorgen of angsten, kunnen zij er wat mee doen.

Thuiskomst alvast voorbereiden

Verwacht u na uw opname hulp of zorg thuis nodig te hebben? Probeer dit al vóór uw opname te regelen. Bespreek het met uw verpleegkundige of huisarts en vraag bijvoorbeeld aan uw naasten om hulp.


De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich bij de balie van de verpleegafdeling. Wat kunt u verder verwachten? lees meer

Tijdens uw opname

Tijdens uw opname zijn veel dingen anders dan thuis. Om een indruk te geven, hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet. lees meer

Ontslag

Het is niet altijd vooraf vast te stellen wanneer u weer naar huis kunt. Dit gaat in overleg met uw arts of verpleegkundige. Zij bespreken ook met u of u thuis nog extra verzorging of aanvullende behandeling nodig heeft. En wie dit kan doen.

lees meer

Ontslag

Het is niet altijd vooraf vast te stellen wanneer u weer naar huis kunt. Dit gaat in overleg met uw arts of verpleegkundige. Zij bespreken ook met u of u thuis nog extra verzorging of aanvullende behandeling nodig heeft. En wie dit kan doen.

Informeren van huisarts of verwijzer

Het ziekenhuis informeert uw huisarts (of andere verwijzer) over uw vertrek. Hij of zij krijgt ook bericht als u bent opgenomen in het Radboudumc.

Medicijnen

Het Radboudumc is verplicht om bij uw ontslag uw actuele medicatiegegevens door te geven aan uw apotheek en eventuele andere zorgverleners (zoals uw verpleeghuis of de thuiszorg). Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven. U kunt bij de Radboud Apotheek de medicatie meenemen die u bij uw ontslag voorgeschreven krijgt. Deze kan bezorgd worden op uw verpleegafdeling of bij u thuis. Uiteraard kunt u de medicatie ook bij uw eigen apotheek bestellen.


Praten over uw behandelwen­sen Informatie voor patiënten en hun naasten

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen daarin zijn. lees meer

mijnRadboud Tijdens uw opname uw gegevens inzien

Tijdens uw opname in het Radboudumc kunt u gegevens over uw opname inzien via mijnRadboud. lees meer

mijnRadboud Tijdens uw opname uw gegevens inzien

U kunt tijdens uw opname in het Radboudumc de gegevens over uw opname inzien via mijnRadboud. U heeft hiervoor volledige toegang nodig tot mijnRadboud. Vervolgens kunt u inloggen in uw mijnRadboud account met uw smartphone of tablet.

 • Inloggen via website: als u tijdens uw opname inlogt via de website, komt u direct op de pagina met uw opname-informatie uit.
 • Inloggen via app: Logt u in via de mijnRadboud app, dan kunt u via de knop ‘Opname’ uw gegevens bekijken.

Voor vragen over uw opname-informatie kunt u terecht bij uw behandelteam.


 • Uw persoonsgegevens.


Voorzieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruikmaken van de diverse voorzieningen van het Radboudumc.

bekijk

Nazorg Transferpunt

Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg. lees meer

Mantelzorg Uw naaste in het ziekenhuis

Als familie of andere naaste van de patiënt bent u een onmisbare partner in zorg. lees meer

Verpleeg­afdelingen

Lees hier meer over de diverse verpleegafdelingen van het Radboudumc en over de gang van zaken op deze afdelingen. ga naar verpleegafdelingen

Uw rechten en plichten


Privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. lees meer

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet