Patiëntenzorg Uw opname Tijdens uw opname

Tijdens uw opname zijn veel dingen anders dan thuis. Om een indruk te geven, hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt. lees meer

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Breng ze dan mee naar het ziekenhuis. Uw behandelend arts bespreekt met u of u deze tijdens uw opname kunt blijven gebruiken en of u nog andere medicatie krijgt. lees meer

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Breng ze dan mee naar het ziekenhuis. Uw behandelend arts bespreekt met u of u deze tijdens uw opname kunt blijven gebruiken en of u nog andere medicatie krijgt. Soms heeft u dit al besproken tijdens een afspraak op de polikliniek. U kunt altijd vragen stellen aan uw arts over de medicijnen, over hoe ze werken of welke bijverschijnselen kunnen optreden. De verpleegkundige kan u schriftelijke informatie geven over de medicatie en de arts kan een afspraak met de apotheker voor u aanvragen.

FoodforCare Eten en drinken

Het voedingsconcept van het Radboudumc heet FoodforCare. Hierbij biedt uw voedingsassistent u 7 keer per dag meerdere gerechten aan.

lees meer

Uw eigen veiligheid vergroten

Onze artsen en verpleegkundigen houden uw gezondheid en veiligheid nauwlettend in de gaten en doen er alles aan om infecties te voorkomen. lees meer

Uw eigen veiligheid vergroten

Onze artsen en verpleegkundigen houden uw gezondheid nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat u of uw familie ervaart dat uw situatie verslechtert. Bespreek dit dan gerust met hen. Zij kunnen het Medical Emergency Team (MET) inschakelen. Het MET bestaat uit een intensive-care-arts en een intensive-care-verpleegkundige die naar de verpleegafdeling komen waar u bent.  Samen met de afdelingsarts en de afdelingsverpleegkundige beoordelen zij uw situatie. Zo kunnen veranderingen in uw toestand vroegtijdig herkend en te behandeld worden en proberen we te voorkomen dat u in een levensbedreigende situatie komt.

Infecties voorkomen

In een ziekenhuis liggen en werken mensen die bacteriën of virussen bij zich dragen. Deze bacteriën en virussen kunnen infecties veroorzaken. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat bacteriën en virussen op andere patiënten worden overgedragen. Bijvoorbeeld door het ontsmetten van onze handen. Soms zijn de algemene hygiënemaatregelen niet voldoende en zullen we u geïsoleerd verplegen.

Isolatie verplegen

Soms moeten we u op een aparte kamer verplegen; in isolatie verplegen. We doen dit om u te beschermen tegen infectieziekten, resistente bacteriën (bacteriën die niet reageren op antibiotica) of andere ziektekiemen óf omdat u zelf besmettelijk bent. In sommige gevallen mag u uw kamer niet verlaten.

Wat te doen bij brand

De kans op brand is heel klein. Mocht u toch brand ontdekken:
  • probeer dan kalm te blijven;
  • waarschuw onmiddellijk de verpleegkundige;
  • blijf als het kan op uw kamer en houd deuren en ramen gesloten.

Door onze veiligheidsvoorzieningen bent u op uw kamer doorgaans geruime tijd betrekkelijk veilig. Onze medewerkers weten wat zij bij brand moeten doen en we hebben een rechtstreekse verbinding met de brandweer.


Met wie krijgt u te maken?

Als patiënt van het Radboudumc krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hier leest u wat hun functies zijn en waarvoor u bij deze medewerkers terecht kunt. lees meer

Bezoek

Op de meeste afdelingen kan tussen 15.00 en 20.00 uur bezoek langskomen. lees meer

Bezoek

Op de meeste afdelingen kan tussen 15.00 en 20.00 uur bezoek langskomen. Is er een goede reden waarom uw bezoek van deze tijdens af wil wijken? Overleg dit dan met de verpleegkundige. Als het enigszins kan, komt de verpleegkundige aan uw wensen tegemoet. Tijdens de bezoektijden gaan onderzoeken en behandelingen gewoon door. Soms vragen we aan het bezoek om dan ergens te wachten. Op meerpersoonskamers kan het soms druk zijn tijdens de bezoektijden. We vragen hier iedereen rekening met elkaar houden. 

Als u kunt lopen, kunt u uw bezoek ook meenemen naar het dagverblijf van de afdeling of naar het restaurant  van het ziekenhuis. Informeer uw verpleegkundige of de afdelingsecretaresse als u de afdeling wilt verlaten. Dan kunnen we u bereiken voor eventuele onderzoeken.

Bekijk de bezoektijden van de verschillende afdelingen

Tijdens het weekend naar huis

Als uw behandelend arts het goed vindt, kunt u in het weekend naar huis. Wanneer u thuis vragen heeft, kunt u altijd bellen naar de afdeling.


Bloemen

Bloemen kunnen bezorgd worden onder vermelding van de naam en het routenummer van de patiënt. Op de afdelingen zijn geen vazen aanwezig, we vragen bezoek om dit zelf mee te nemen. Bij de afdeling Hematologie zijn geen bloemen en planten toegestaan in verband met de hygiëne.


Patiëntverhalen

Op de Verhalenpagina leest u ervaringen en verhalen van patiënten in het Radboudumc. Zij delen het verhaal over hun aandoening of behandeling en wat het Radboudumc voor hen heeft betekend. 

lees meer

Vraag, tip of compliment

Heeft u een vraag, tip of compliment, dan kunt u dat via deze weg indienen. lees meer

Vragen

Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de artsen, verpleegkundigen of secretaresse van de afdeling. lees meer

Vragen

Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de artsen, verpleegkundigen of secretaresse van de afdeling. Er zijn meerdere zorgverleners betrokken bij uw opname. Één van hen is uw hoofdbehandelaar . Deze arts is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Tijdens uw opname komt er vaak een andere arts of zorgverlener bij u langs, de zaalarts of een physician assistant . Bij hen kunt u al uw vragen stellen. Ook als u contact wilt met uw hoofdbehandelaar. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt.

Extra aandacht


D-team Aandacht voor diabetes

Ook als u om een heel andere reden dan de (ont-)regeling van diabetes bent opgenomen in het Radboudumc, heeft uw diabetes mellitus aandacht nodig. Daar helpt het D-team u graag bij. lees meer

Antistollingsteam S-team

Het S-team heeft extra aandacht voor patiënten die antistolling/bloedverdunners gebruiken. lees meer

Valpreventie

We willen voorkomen dat u valt tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis. Daarom vragen we u voorafgaand aan uw afspraak of u het afgelopen jaar gevallen bent of minder mobiel bent. lees meer

Valpreventie

Waarom vragen naar vallen?

We willen voorkomen dat u valt tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis. Daarom vragen we u voorafgaand aan uw afspraak of u het afgelopen jaar gevallen bent of minder mobiel bent. Het gaat dan niet om vallen tijdens het sporten, maar om vallen door mogelijke balans- of evenwichtsproblemen.

 In dat geval bieden we u in ons ziekenhuis graag passende begeleiding aan, zoals het gebruik van de golfkar of een rolstoel. Ook kunnen we een vrijwilliger inschakelen om u te begeleiden naar uw afspraak.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook het risico op vallen verkleinen. Neem een naaste mee die u kan begeleiden naar uw afspraak. Maakt u thuis gebruik van hulpmiddelen zoals een rollator? Neem deze dan ook mee naar het ziekenhuis.

Kinderen en vallen

Heeft uw kind door zijn of haar aandoening of het gebruik van medicijnen een verhoogd risico op vallen? Dan willen we dat graag weten zodat we daar in het ziekenhuis rekening mee kunnen houden.

Risico op ondervoeding tijdens opname

De verpleegkundige brengt door middel van een korte vragenlijst uw risico op ondervoeding in kaart. lees meer

Pijnbeleid en pijnbehandeling


Doorliggen decubitus

Als u langere tijd in bed moet blijven en u een verminderde conditie hebt, kan de huid op bepaalde plaatsen waarop u ligt of steunt rood worden en kapot gaan. Dit heet decubitus of doorliggen. lees meer

Creativiteit, rust en ontspanning


Project Blue Zone

In de wereld komen 5 Blue Zones voor: gebieden waar de mensen een specifieke levensstijl en leefomgeving delen en waar ze langer leven. Het Radboudumc wil patiënten het gevoel van zo’n Blue Zone bieden. lees meer

Online lessen

Blue Zone biedt nu ook online lessen! Doe via onze website mee met Urban sketching of Fotograferen met je smartphone. 

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet