Patientenzorg Uw opname Tijdens uw opname Beter uit bed Beter uit bed zorgprofessionals

Wat is Beter uit bed?


De filosofie, het idee, het concept

Met Beter uit bed willen we iedere patiënt in beweging krijgen en/of houden binnen zijn of haar mogelijkheden. Hiermee willen we vermijdbaar functieverlies tegengaan.

lees meer

De filosofie, het idee, het concept

Met Beter uit bed willen we iedere patiënt in beweging krijgen en/of houden binnen zijn of haar mogelijkheden. Hiermee willen we vermijdbaar functieverlies tegengaan. Dit doen we door de manier van denken over bewegen positief te beïnvloeden bij zowel patiënten, bezoekers als zorgverleners. We optimaliseren de materialen en de zorgomgeving met behulp van bestaande én innovatieve middelen.
 
Beter uit bed is een volledige paradigmaverschuiving voor het hele ziekenhuis: we richten ons op functie, functionaliteit en mogelijkheden in plaats van ziekte, we willen weten wat een patiënt kán in plaats van wat hem mankeert.

Wat betekent Beter uit bed...

De Wereld Gezondheidsorganisatie schat dat meer dan 30% van de volwassenen onvoldoende beweegt. Onvoldoende beweging is ook een belangrijk probleem bij patiënten tijdens een ziekenhuisopname.

lees meer

Wat betekent Beter uit bed...

De Wereld Gezondheidsorganisatie schat dat meer dan 30% van de volwassenen onvoldoende beweegt. Weinig bewegen is slecht voor de gezondheid en gerelateerd aan een hogere kans op hartziekten, diabetes, sommige types van kanker, obesitas en vervroegd overlijden. Onvoldoende beweging is ook een belangrijk probleem bij patiënten tijdens een ziekenhuisopname.


 • Tijdens een ziekenhuisopname ligt de patiënt het grootste gedeelte in bed (>71%). Slechts een fractie van de tijd staat of loopt de patiënt (3-5%). Fysieke inactiviteit is deels onvermijdbaar door ziekte of een lichamelijk trauma. Echter, onnodige inactiviteit lijkt diep geworteld te zitten in de omgeving en de cultuur van een ziekenhuis. Het leidt tot onnodige fysieke achteruitgang en verlies van autonomie en zelfredzaamheid. Beter uit bed is het antwoord op het tegengaan van vermijdbaar functieverlies van patiënten. Het hele zorgteam maakt hierbij het verschil. Elke discipline, alle zorgverleners werken met elkaar samen om het activeren van de patiënt tijdens zijn opname in het ziekenhuis te stimuleren. We creëren een cultuur waarin bewegen de norm is en een essentieel onderdeel vormt in de behandeling van onze patiënten.


Contact

Postbus Beter uit bed

contact

Continu innoveren

Ons doel is om bewegen in het ziekenhuis te zien als standaard, als onderdeel van de zorg voor de patiënten. We werken hiervoor voortdurend aan vernieuwende producten en technologieën. Enerzijds om de patiënt te monitoren in zijn beweeggedrag.

lees meer

Continu innoveren

Ons doel is om bewegen in het ziekenhuis te zien als standaard, als onderdeel van de zorg voor de patiënten. We werken hiervoor voortdurend aan vernieuwende producten en technologieën. Enerzijds om de patiënt te monitoren in zijn beweeggedrag. En anderzijds om patiënten de mogelijkheden aan te reiken om in beweging te blijven. Voor, tijdens en na zijn opname. Hierbij gebruiken we de kennis en ervaringen die we opdoen in het Radboudumc, maar ook bij partners die Beter uit bed hebben omarmd.
 
De implementatie methode van Beter uit bed is gebaseerd op Context Based Practice. Hierbij werken patiënten(vertegenwoordigers), zorgprofessionals en onderzoekers samen aan veranderingen. Met behulp van doorlopende kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties wordt informatie over implementatie-uitkomsten in perspectief geplaatst, waarna opgedane kennis bijdraagt aan een succesvolle implementatie op een volgende afdeling of in een volgende zorgorganisatie.


 • In 2018 zijn we – eerst als pilot - een samenwerking aangegaan met het Nijmeegs Studentenorkest. In verschillende samenstellingen – zoals als blaaskwintet en cellokwartet – gaven zij diverse optredens in het restaurant of op de verpleegafdelingen. Het doel van de optredens is om patiënten in beweging te krijgen door ze uit hun kamer te ‘lokken’ om te komen genieten van een gevarieerd repertoire. De ene keer klassiek, de andere keer modern in een klassiek jasje of Peter en de Wolf in het Amalia kinderziekenhuis.

  In 2019 is deze samenwerking voortgezet en konden we het aantal optredens zelfs uitbreiden met andere ensembles – zowel vocaal als instrumentaal -  die graag komen optreden in het Radboudumc. Nieuw dit jaar zijn het Keizerstads Jeugdorkest, AMD Folks, @Noon en Medusa.

  En wat vindt de patiënt ervan? Exemplarisch voor het genot dat zij beleven, was dat tijdens een van de optredens de tango een patiënt in beweging bracht met zijn infuuspaal: “Heerlijk die tango, die dans ik normaal gesproken ook, nu maar even met de infuuspaal…”


"Alleen ga je harder, samen kom je verder"

We vinden het van groot belang dat niet alleen in het Radboudumc een cultuurverandering komt ten aanzien van bewegen en activiteit in het ziekenhuis, maar willen onze kennis en ervaring graag delen met anderen.

lees meer

"Alleen ga je harder, samen kom je verder"

We vinden het van groot belang dat niet alleen in het Radboudumc een cultuurverandering komt ten aanzien van bewegen en activiteit in het ziekenhuis, maar willen onze kennis en ervaring graag delen met anderen. Daarom bouwen wij aan duurzame netwerken met ziekenhuizen, zorginstellingen en andere organisaties in het zorgveld. De patiënt verdient immers de beste zorg. Ons doel is om ervoor te zorgen dat patiënten zowel binnen als buiten het Radboudumc voldoende in beweging blijven.

Het bewijs dat het werkt

Uit onderzoek binnen het Radboudumc bleek dat patiënten te weinig bewogen: patiënten lagen gemiddeld 51-74% overdag.

lees meer

Het bewijs dat het werkt

Uit onderzoek binnen het Radboudumc bleek dat patiënten te weinig bewogen: patiënten lagen overdag gemiddeld 51-74% van de tijd in bed, zonder medische noodzaak. Onvoldoende doelen om te bewegen, onvoldoende rust (zowel mentaal als fysiek) tijdens een ziekenhuisopname, de georganiseerde zorg rond het ziekenhuisbed en een onvriendelijke beweegomgeving werden door patiënten en zorgverleners genoemd als belangrijkste belemmeringen voor beweging.
 
Initiatieven die bijdragen aan een toename van bewegen van patiënten tijdens een ziekenhuisopname hebben veelbelovende resultaten. Daarbij moeten patiënten zoveel mogelijk worden gestimuleerd om te bewegen tijdens een ziekenhuisopname.
 
De verpleegafdeling Cardio-thoracale Chirurgie is een van de eerste afdelingen waar Beter uit bed is geïmplementeerd. Harold Kerstens, bedrijfsleider Cardio-thoracale Chirurgie, over de resultaten van het programma: “Meer beweging na een hartoperatie bevordert niet alleen het herstel van de patiënt, maar heeft bij ons ook aantoonbaar geleid tot verkorting van de opnameduur. Zulke mooie resultaten juich ik natuurlijk van harte toe! Beter uit Bed is daarmee een prachtig voorbeeld hoe het Radboudumc inzet op patiëntgerichtheid en innovatie in de zorg.”

Film voor zorgprofessionals


Vijf vragen aan Maud Lodder

Maud Lodder is verpleegkundige op de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten en Aandachtsvelder Beter uit bed.

lees meer

Vijf vragen aan Maud Lodder

Maud Lodder is verpleegkundige op de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten en Aandachtsvelder Beter uit bed.

1 Wanneer zijn jullie met Beter uit bed aan de gang gegaan?

Onze verpleegafdeling werd (samen met Cardiologie) uitgekozen als pilot afdeling voor BUB vanaf februari 2016.

2 Hoe ben jij bij Beter uit bed betrokken?

In de pilot was ik als verpleegkundige verantwoordelijk voor de uitvoering van de ideeën op de werkvloer. Vanuit de projectgroep lag er al een gedegen strategie om Beter uit bed te implementeren op onze afdeling. Later toen Beter uit bed een geïntegreerd onderdeel werd van onze dagelijkse zorg, ben ik aangesteld als aandachtsvelder. Hierin wordt er van mij verwacht dat ik verbeterpunten signaleer, kijk waar nog behoefte is aan extra informatie - voor patiënten én collega's - en bekijk of er voldoende materiaal aanwezig is om Beter uit bed op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.

3 Hoe hebben jullie patiënten en naasten betrokken?

Bij het opnamepakket zit een folder waarin we uitleggen waarom bewegen belangrijk is en een plattegrond van de afdeling waarop de looproute staat aangegeven. Deze lichten we bij opname toe, zodat de patiënt en familie hiervan weten. Ook tijdens de opname periode gaan we in gesprek met de patiënt (en familie) om te attenderen op (meer) bewegen. Ook uitleg over de aanwezige hulpmiddelen op de afdeling doen we. Zo krijgt de patiënt (en familie) bijvoorbeeld uitleg over de relaxstoel. De familie kan de patiënt dan eventueel helpen en ook de patiënt zelf weet dan beter wat hij kan verwachten van de relaxstoel.

4 Hoe reageerden zij? Wat viel mee en wat viel tegen?

Patiënten waren in eerste instantie wat terughoudend over het Beter uit bed beleid. Er heerste nog de gedachte: ‘in een ziekenhuis doe je je pyjama aan en gaat op bed liggen.’ Het besef moest aangewakkerd worden dat bewegen, ondanks dat het in eerste instantie moeite kost, je als patiënt  écht sneller vooruit laat gaan. Na uitleg en schriftelijke informatie bleken patiënten en familie snel te begrijpen dat je zo snel als mogelijk weer uit bed moet komen.

Nu we een tijd verder zijn reageert iedereen positief op Beter uit bed en komt dus ook sneller uit bed. Patiënten voelen zich vaak (snel) vermoeid, slap en futloos en hebben nergens zin in. Het kost soms nog wel wat overredingskracht om ze, ondanks goede voorlichting, tijdens de opname geregeld te laten bewegen.
 

5 Wat heeft het jou persoonlijk gebracht?

In eerste instantie dacht ik: ‘Weer wat extra’s erbij in de dagelijkse zorg’. Naarmate de implementatie vorderde sleet het gebruik van de hulpmiddelen erin en ook het alert zijn dat patiënten daadwerkelijk mobiliseerden. Inmiddels is het een vast onderdeel van de dagelijkse zorg en zien wij het niet meer als ‘iets extra’s erbij’. Daarnaast merken we dat het de patiëntenzorg echt ten goede komt. Patiënten herstellen sneller en beter. Zo hebben patiënten bij ons op de afdeling vaak longklachten en hebben daardoor extra zuurstof nodig. Door patiënten eerder en vaker te mobiliseren gaan ze conditioneel vooruit en kan zuurstof vaak sneller afgebouwd worden.
 
Het doet me goed om te zien dat patiënten zich beter gaan voelen door onder andere meer te mobiliseren. Hiermee haal ík meer voldoening uit mijn werk.

Beter uit bed in de praktijk brengen


Drie speerpunten van Beter uit bed

Beter uit bed wil een betekenisvolle en krachtige invloed hebben op het voorkomen van onnodige inactiviteit in het ziekenhuis. Hierbij richten we ons op drie speerpunten: Mindset, Materiaal en Inrichting.

 • De patiënt en zijn naasten worden door middel van informatie, juiste ondersteuning van materialen en een aantrekkelijke ziekenhuisomgeving gestimuleerd om actief fysieke inactiviteit te voorkomen.

  lees meer


  Mindset

  Patiënten en naasten

  De patiënt en zijn naasten worden door middel van informatie, juiste ondersteuning van materialen en een aantrekkelijke ziekenhuisomgeving gestimuleerd om actief fysieke inactiviteit te voorkomen.

  Zorgverleners

  Door de juiste informatie, begeleiding en coaching neemt Beter uit Bed zorgverleners mee in de werkwijze van Beter uit bed. Houding en gedrag van zorgverleners zijn gericht op een actief herstel van de patiënt.

 • Materialen

  Met voldoende en het juiste materiaal kunnen we de patiënt ondersteunen in een actief herstel. Materialen waarmee de patiënt zelfstandig kan mobiliseren. Denk hierbij aan goede zitmogelijkheden, zoals een zorgstoel, en loophulpmiddelen. Maar ook door Beter uit bed ontwikkelde innovatieve oefenmaterialen. Terwijl de zorg- en werkprocessen optimaal blijven functioneren, kan de patiënt zelfstandig zijn bed en kamer verlaten.
   

 • Inrichting

  Door een stimulerende, uitdagende en veilige inrichting van de ziekenhuisomgeving verleiden we de patiënt om te bewegen. Dit gebeurt door aantrekkelijke (soms interactieve) bewegwijzering en ingerichte plaatsen in het ziekenhuis, waar de patiënt (zelfstandig of onder begeleiding) naartoe kan gaan.

Beter uit bed implementeren

Het totale Beter uit bed programma bestaat uit 4 fasen. Elke fase bestaat uit een serie activiteiten en handelingen die binnen het programma bij elkaar horen.

lees meer

Beter uit bed implementeren

Het totale Beter uit bed programma bestaat uit 4 fasen. Elke fase bestaat uit een serie activiteiten en handelingen die binnen het programma bij elkaar horen. De activiteiten en handelingen moeten stuk voor stuk uitgevoerd worden om de implementatie te laten slagen.

We onderscheiden de volgende fasering:

Oriëntatiefase

Het Beter uit bed team maakt kennis met een geïnteresseerde afdeling of ziekenhuis: inventariseren  wensen en mogelijkheden en ‘wat is de hulpvraag, doelstelling en beoogde verandering?’

Inventarisatiefase

 • We brengen de mindset van patiënten en zorgverleners in kaart en screenen bouw en design.
 • We inventariseren de materialen en middelen.
 • Je informeert stakeholders, kiest projectleider.
 • We stellen samen een plan van aanpak op: doelen, tijdspad, tijdsinvestering, begroting voor materiaal en inrichting.

Uitvoeringsfase

Uitvoeren van de activiteiten nodig voor de realisatie van het Beter uit bed programma. Materiaal wordt getest en geëvalueerd en er komt een verbetervoorstel voor de inrichting.

Borging

Nieuwe of aangepaste werkwijze verankeren in het dagelijks handelen. Vastleggen afspraken, protocollen. Plannen en uitvoeren van 3-jaarlijkse programmamanager overleggen en hermetingen voor sedentair gedrag. Speciaal  ontwikkelde monitorinstrumenten worden ingezet om borging van de Beter uit bed principes te waarborgen.

Toolbox
Om de drie pijlers van Beter uit bed te kunnen invoeren op een afdeling of in een ziekenhuis is een toolbox ontwikkeld. In de toolbox bevinden zich alle activiteiten, handelingen, draaiboeken en voorwerpen die het geheel vormen voor de implementatie van het Beter uit bed programma. De toolbox bevat activiteiten en producten die al ontwikkeld zijn voor Beter uit bed. Daarnaast is er de mogelijkheid om afdelingsspecifieke activiteiten te ontwikkelen en te implementeren.

Toolbox

Om de drie pijlers van Beter uit bed te kunnen invoeren op een afdeling of in een ziekenhuis is een toolbox ontwikkeld. In de toolbox bevinden zich alle activiteiten, handelingen, draaiboeken en voorwerpen die het geheel vormen voor de implementatie van het Beter uit bed programma.

lees meer

Toolbox

Om de drie pijlers van Beter uit bed te kunnen invoeren op een afdeling of in een ziekenhuis is een toolbox ontwikkeld. In de toolbox bevinden zich alle activiteiten, handelingen, draaiboeken en voorwerpen die het geheel vormen voor de implementatie van het Beter uit bed programma. De toolbox bevat activiteiten en producten die al ontwikkeld zijn voor Beter uit bed. Daarnaast is er de mogelijkheid om afdelingsspecifieke activiteiten te ontwikkelen en te implementeren.
 

Zelf aan de slag met Beter uit bed?

Interesse in het programma Beter uit bed of onderdelen daarvan? Dan maken we graag een afspraak om de mogelijkheden door te spreken voor uw organisatie of afdeling.

lees meer

Zelf aan de slag met Beter uit bed?

Interesse in het programma Beter uit bed of onderdelen daarvan? Dan maken we graag een afspraak om de mogelijkheden door te spreken voor uw organisatie of afdeling. Samen inventariseren we de doelen en beoogde verandering  en beschikbare tijd, budget en mogelijkheden om (onderdelen van) Beter uit bed te implementeren.

Daarna ontvangt u van ons een offerte en plan van aanpak op maat.

Neem contact op!