Over antistolling

Antistollingsmedicijnen worden vaak bloedverdunners genoemd. Deze geneesmiddelen onderdrukken de stollingsmechanismen in het bloed, zodat minder gemakkelijk bloedstolsels ontstaan. lees meer

Over antistolling

Antistollingsmedicijnen worden vaak bloedverdunners genoemd. Deze geneesmiddelen onderdrukken de stollingsmechanismen in het bloed, zodat minder gemakkelijk bloedstolsels ontstaan. Uw arts heeft bloedverdunners voorgeschreven omdat u een verhoogd risico op het vormen van bloedstolsels heeft (bijvoorbeeld trombose of infarct). Dit kan komen door verschillende onderliggende oorzaken of ziektes. De medicijnen zorgen ervoor dat uw bloed minder makkelijk stolt, maar hierdoor is er een verhoogd bloedingsrisico.

Het is daarom belangrijk dat uw behandelende zorgverleners weten dat u bloedverdunners gebruikt, zeker bij een ingreep of onderzoek. Bij bepaalde operaties moet u tijdelijk stoppen met  bloedverdunners of moeten deze vervangen worden door lichtere bloedverdunners.

In het Radboudumc is er een speciaal antistollingsteam, het S-team, dat samen met u en uw behandelaar kijkt wat er met uw antistollingsmedicatie moet gebeuren rondom een operatie.

Belangrijke adviezen voor mensen die bloedverdunners gebruiken

Als u VKA’s, DOAC, LMWH of een plaatjesremmer gebruikt, dan ligt de zorg bij de medisch specialist die de medicatie heeft voorgeschreven, zolang u nog bij hem of haar onder controle bent. Als u niet meer onder controle bent van de medisch specialist, wordt uw huisarts uw hoofdbehandelaar. lees meer

Belangrijke adviezen voor mensen die bloedverdunners gebruiken

Als u VKA’s, DOAC, LMWH of een plaatjesremmer gebruikt, dan ligt de zorg bij de medisch specialist die de medicatie heeft voorgeschreven, zolang u nog bij hem of haar onder controle bent. Daar kunt u terecht met vragen over een ingreep, bijwerkingen, bloedingen. Als u niet meer onder controle bent van de medisch specialist, wordt uw huisarts uw hoofdbehandelaar. Voor vragen over VKA’s kunt ook terecht bij de trombosedienst.

  • Stop nooit zomaar met antistollingsmiddelen, welke u ook gebruikt.
  • Gebruik uw antistollingsmedicatie nauwkeurig volgens voorschrift.
  • Raadpleeg uw arts bij bloedingen, en breng bij VKA- gebruik ook de trombosedienst op de hoogte.
  • Raadpleeg bij vragen uw behandelend specialist, huisarts, apotheker of de trombosedienst.
  • Informeer uw artsen/ behandelaars en tandarts altijd over het gebruik van uw antistollingsmedicijn.
  • Als u acenocoumarol, fenprocoumon of warfarine gebruikt en u wordt opgenomen in het ziekenhuis; neem het meest recente doseerschema van de trombosedienst mee en overhandig het aan de behandelend arts.
  • Informeer het S-team wanneer uw bloedverdunners voor een ingreep veranderd of gestopt worden. Het s-team kan u dan opnieuw een advies geven.

Over het stollingsteam S-team

Het S-team heeft extra aandacht voor antistolling rondom uw operatie, ingreep of onderzoek in het Radboudumc. lees meer

Over het stollingsteam S-team

Veel patiënten gebruiken bloedverdunners. Rondom een operatie, onderzoek of behandeling kan het nodig zijn om deze medicatie tijdelijk te stoppen of te vervangen voor lichtere bloedverdunners. Het is dus belangrijk dat u dan de juiste informatie krijgt om de kans op bloedingsproblemen te voorkomen tijdens deze ingrepen. Ons stollingsteam is betrokken bij alle patiënten die bloedverdunners gebruiken in het Radboudumc. We adviseren en begeleiden deze patiënten rondom een operatie, onderzoek of behandeling.

Heeft u vragen over uw bloedverdunners en het gebruik hiervan rondom uw onderzoek of ingreep? Neem dan contact op met het S-team. Wij zijn  via e-mail bereikbaar: s-team.anes@radboudumc.nl of via mijnRadboud (reactie binnen 2 werkdagen).

Multidisciplinair overleg (MDO)

Er vindt wekelijks een multidisciplinair overleg plaats waarin patiënten met complexe stollingsvragen door het S-team worden besproken. Aan dit overleg nemen in ieder geval een cardioloog, neuroloog en vasculair geneeskundige deel.

Samenwerking trombosedienst en huisarts

Als u acenocoumarol of fenprocoumon gebruikt, dan delen we de adviezen ook met uw trombosedienst zodat zij rekening kunnen houden met het doseren en op tijd de INR controleren. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat uw ingreep op  een veilige manier plaatsvindt.


Contact S-team

s-team.anes@radboudumc.nl

contact

Verschillende soorten bloedverdunners

Hier leest u meer over het gebruik van antistollingsmedicijnen (bloedverdunners). lees meer

Verschillende soorten bloedverdunners


  • De naam bloedverdunners klopt eigenlijk niet want deze medicijnen verdunnen het bloed niet. Wel zorgen bloedverdunners (letterlijk: anti-klontermiddelen) ervoor dat het bloed minder snel stolt. Ze onderdrukken de stollingsmechanismen in het bloed zodat er minder snel bloedstolsels ontstaan.


Behandeling Toedienen antistollings­injecties

Voor een ingreep of onderzoek moet u soms tijdelijk stoppen met de bloedverdunners die u normaal gesproken gebruikt, acenocoumarol of fenprocoumon. Om het risico op bloedstolsels te verminderen krijgen sommige mensen tijdelijk medicatie in de vorm van injecties. lees meer

Voorbereiding op uw afspraak

Binnen enkele weken na de verwijzing voor een operatie of ingreep krijgt u een telefonische afspraak met een verpleegkundig specialist of verpleegkundig specialist in opleiding van het S-team. lees meer

Voorbereiding op uw afspraak

Binnen enkele weken na de verwijzing voor een operatie of ingreep krijgt u een telefonische afspraak met een verpleegkundig specialist of verpleegkundig specialist in opleiding van het S-team. Wij vragen u om een actueel medicatie overzicht bij de hand te hebben. De verpleegkundig specialist (in opleiding) geeft op basis van al uw gegevens een advies over het gebruik van uw bloedverdunners. U krijgt via mijnRadboud of met de post deze adviezen toegestuurd zodat u deze kunt nalezen. We maken hierbij gebruik van een medicatieschema zodat duidelijk is wanneer u moet stoppen en herstarten met uw bloedverdunners.

Hoe dit medicatieschema werkt wordt toegelicht in onderstaand filmpje. 

Meer informatie

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet