Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Cardiologie

Over de verpleegafdeling

Op onze afdeling liggen patiënten met hart- en vaatziekten.

lees meer

Over de verpleegafdeling

Op onze afdeling liggen patiënten met hart- en vaatziekten. De verpleegafdeling Cardiologie heeft 25 bedden in vierpersoons-, tweepersoons- en eenpersoonskamers. Hier kunt u rechtstreeks vanuit thuis of de polikliniek worden opgenomen. Ook kan het zijn dat u wordt opgenomen via de Eerste Hart Hulp (EHH) of overgeplaatst vanuit de Hartbewaking (CCU) wanneer er minder intensieve zorg nodig is.

Contact

Verpleegafdeling Cardiologie

(024) 361 89 65

Verpleeg­afdeling C4 Hart, Vaat en Long

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde.

Checklist

Deze checklists kunnen u helpen tijdens u opname en op richting uw ontslag.

bekijk de checklists

Checklist

Bij opname

 • Is een contactpersoon door u aangewezen en doorgegeven aan de verpleging?
 • Is er gevraagd naar eventuele allergieën?
 • Is uw medicatie gecontroleerd en correct overgenomen?
 • Is uw medicatie overzicht ook getoetst bij uw eigen apotheek?
 • Is er gevraagd of u thuis in enige vorm ondersteuning heeft?
 • Is er gevraagd naar uw verwachtingen bij deze opname?

Gedurende opname richting ontslagdatum

 • Is het voor u duidelijk welke diagnose is gesteld, wat de behandelopties zijn
 • en hoe lang de opname waarschijnlijk gaat duren?
 • Is de te verwachten ontslagdatum met u besproken?
 • Wanneer u hulp nodig heeft in uw thuissituatie: is met u gesproken over  het regelen van deze ondersteuning?
 • Is op de avond voor uw ontslag of de ontslagdag zelf een gesprek met uw arts gepland?
 • Is er voorafgaand aan uw ontslag een ontslaggesprek gepland met onder andere aandacht voor gebruik van uw medicatie? Is uw medicatieoverzicht voor u duidelijk?
 • Heeft u voor uw ontslag uw afspraken ontvangen voor controle en vervolgbehandeling en zijn deze voor u duidelijk?
 • Is met u gesproken over eventueel een hartrevalidatie programma?

Route

Ingang: Hoofdingang
Route: 747

bekijk route

Route

Bezoekadres

Verpleegafdeling Cardiologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 747 (Verpleegafdeling Cardiologie)

Artsenvisite

Met de behandelend arts heeft u vrijwel dagelijks contact, meestal tussen 9.30 en 12.00 uur. Tijdens deze artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling.

lees meer

Artsenvisite

Met de behandelend arts heeft u vrijwel dagelijks contact, meestal tussen 9.30 en 12.00 uur. Tijdens deze artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling. Ook kunt u via de verpleegkundige een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de behandelend arts. Eenmaal per week neemt de hoogleraar samen met de afdelingsarts en andere artsen deel aan ‘de grote visite’. Hier bespreken zij uw medische behandeling. De grote visite heeft ook een rol bij het onderwijs aan studenten en artsen in opleiding.
 

Hoofd­behandelaar

U krijgt met meerdere zorgverleners te maken. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen deze zorgverleners. De hoofdbehandelaar op de verpleegafdeling Cardiologie is Dr. Pop.

Bezoek

De bezoektijd is van 15.00 tot 20.00 uur. verband met de rust vragen wij u vriendelijk om met niet meer dan 2 bezoekers tegelijk te komen.

lees meer

Bezoek

De bezoektijd is van 15.00 tot 20.00 uur. Soms vragen we aan bezoekers even te wachten omdat u verzorgd, onderzocht of behandeld wordt. In verband met de rust vragen wij u vriendelijk om met niet meer dan 2 bezoekers tegelijk te komen. Daarom is het ook raadzaam een ‘bezoekcoördinator’ aan te (laten) wijzen, zodat niet al het bezoek tegelijk komt. 

Maaltijd

Bezoek kan samen met u, tegen een vergoeding, een warme maaltijd op de afdeling krijgen. Dit kunt u regelen via de voedingsassistente. Het bezoek kan ook kiezen voor het restaurant in het A-gebouw, hoofdingang, route 607.

Radboudhotel

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid in het Radboudhotel te overnachten. Verpleegkundigen en medewerkers van de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis kunnen u hierover informeren.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u even alleen wilt zijn met familie of vrienden. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij uw verpleegkundige.

Contactpersoon

Het is niet wenselijk en mogelijk voor onze medewerkers om alle belangstellenden uitgebreid te informeren over uw conditie. Daarom vragen we u om ons te helpen door het zogenaamde ‘contactpersoonsysteem’.

lees meer

Contactpersoon

Het is niet wenselijk en mogelijk voor onze medewerkers om alle belangstellenden uitgebreid te informeren over uw conditie. Daarom vragen we u om ons te helpen door het zogenaamde ‘contactpersoonsysteem’. Dit houdt in dat één persoon alle informatie krijgt. U als patiënt bepaalt wie dit is. We staan deze contactpersoon graag te woord. Deze contactpersoon zorgt er voor dat de informatie wordt doorgegeven aan de andere familieleden en vrienden. Het betekent dus dat we iedereen doorverwijzen naar deze contactpersoon. Ons verzoek aan de contactpersoon is om bij voorkeur tussen 11.30 en 12.15 uur en tussen 14.00 en
15.00 uur te bellen.

Dagindeling

De dagen op de afdeling verlopen voor iedere patiënt verschillend, alleen al omdat elke patiënt een persoonlijk op hem of haar afgestemde behandeling en verzorging krijgt. Toch zijn er elke dag vaste punten.

lees meer

Dagindeling

De dagen op de afdeling verlopen voor iedere patiënt verschillend, alleen al omdat elke patiënt een persoonlijk op hem of haar afgestemde behandeling en verzorging krijgt. Toch zijn er elke dag vaste punten:
 • 07.00 uur bloedprikken
 • 07.45 uur ontbijt
 • 08.00 uur controles
 • 12.00 uur broodmaaltijd
 • 12.30-14.30 uur rusttijd
 • 15.00-20.00 uur bezoektijd
 • 17.00 uur warme maaltijd
Onderzoeken en behandelingen vinden gewoonlijk plaats tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 17.30 uur.

U kunt meestal uw eigen kleding dragen, ook al bent u aangesloten aan allerlei apparatuur.

Wanneer het medisch verantwoord is, kunt u de afdeling verlaten. Wij vragen u dit te melden bij de verpleegkundige. Waardevolle artikelen, geld of sieraden adviseren we om thuis te laten.

Planten zijn niet toegestaan in verband met hygiëne. Een bosje bloemen kan wel als deze in de daarvoor bestemde kartonnen vazen worden gezet. Deze vazen kunt u kopen bij de hoofdingang. Ook deze vazen dragen bij aan de hygiëne.

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Ontslag

In overleg met de zaalarts bekijken we samen met u wanneer u met ontslag kan. Als er nazorg geregeld moet worden voordat u met ontslag kan, wordt dit door ons en het Transferpunt (in overleg met familie) geregeld.

lees meer

Ontslag

Bij elke patiënt streven we naar een optimale behandeling binnen een zo kort mogelijke tijd. In overleg met de zaalarts bekijken we samen met u wanneer u met ontslag kan. Als er nazorg geregeld moet worden voordat u met ontslag kan, wordt dit door ons en het Transferpunt (in overleg met familie) geregeld. Lees meer over nazorg na uw opname.

Aan het einde van uw verblijf vragen wij u naar uw ervaringen op de afdeling. Met uw op- of aanmerkingen kan de zorg verder worden verbeterd. Mogelijk wordt u later nog benaderd voor een enquête die vraagt naar uw ervaringen.

Uw opname

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen.

lees meer

Opleidings­afdeling Cardiologie

Behalve verpleegafdeling is deze afdeling ook een opleidingsafdeling voor Hbo-studenten verpleegkunde. Opleiding en praktijk zijn met elkaar verbonden. Ze hebben hetzelfde doel: goede patiëntenzorg nu en in de toekomst.

lees meer

Opleidings­afdeling Cardiologie


 • We willen goede patiëntenzorg bieden nu en in de toekomst. Om dit doel te behalen is het voor de afdeling Cardiologie belangrijk om mensen op te leiden. We leiden HBO-verpleegkunde op en richten ons daarbij hoofdzakelijk op de cardiologie. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is leren in een groep. Studenten leren mét elkaar en van elkaar.
   


Onderzoek en registratie

De afdeling Cardiologie doet vanwege haar academische en topklinische functie wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden.

lees meer

Onderzoek en registratie

De afdeling Cardiologie doet vanwege haar academische en topklinische functie wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden.
U kunt worden gevraagd voor deelname aan deze studies. Uiteraard is deelname altijd vrijblijvend en mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk gehouden en zijn alleen bestemd voor wetenschappelijk onderzoek.
Informatie hierover is verkrijgbaar bij de afdeling Research Cardiologie, telefoon: (024) 361 67 85 of research@cardio.radboudumc.nl.