Voedings­middelen zelf meenemen

Er zijn ziekenhuisregels voor meegebrachte voedingsmiddelen. Frisdrank en fruit moeten worden voorzien van naam en datum van openen en in de patiëntenkoelkast in de eetzaal worden bewaard. Het meebrengen van maaltijden is allen mogelijk in overleg. Hier gelden ook strikte regels voor. Voor meer informatie kun u terecht bij de verpleegkundige of voedingsassistente.
Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Geriatrie

Over de verpleegafdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende patiënt.

lees meer

Over de verpleegafdeling Geriatrie

Op de afdeling Geriatrie verblijven oudere mensen met verschillende lichamelijke problemen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen.

Op de afdeling vindt observatie, onderzoek en behandeling plaats. Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, de arts de diagnose heeft gesteld en een behandeling is opgestart, gaat u in principe terug naar de woonsituatie waar u vandaan komt. Dit is ook zo als andere huisvesting of verzorging nodig is. In overleg met u en uw contactpersoon zoeken we naar de meest optimale oplossing voor de zorgverlening thuis.


Contact

Geriatrie verpleegafdeling

(024) 366 82 82
contactformulier

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 5
Route: 692

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 5 en volg route 692

Behandel­team

Naast artsen en verpleegkundigen kunnen andere deskundigen bij uw behandeling worden betrokken. lees meer

Behandel­team

Naast artsen en verpleegkundigen kunnen andere deskundigen bij uw behandeling worden betrokken. Bijvoorbeeld een psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een logopedist en/of activiteitentherapeut. Twee keer per week bespreken deze disciplines, de arts en de verpleegkundige in een interdisciplinair overleg (IDO) de voortgang van uw opname.

Op de afdeling is een aantal getrainde vrijwilligers werkzaam. In overleg met u en de verpleegkundige kunt u activiteiten met hen ondernemen zoals wandelen, het spelen van een gezelschapsspel of de krant lezen.

Verpleging

Op het witte bord op uw kamer, kunt u zien welke verpleegkundige die dag voor u zorgt. Zij is degene bij wie u of uw contactpersoon terecht kan met vragen.

Tijdens opname

Het is op de afdeling Geriatrie gebruikelijk dat u overdag zoveel mogelijk uit bed bent en gewone kleding en goede schoenen draagt.

Bezoek­tijden

Op de verpleegafdeling Geriatrie zijn geen vaste bezoektijden. De patiënten zijn vrij om op elk tijdstip van de dag bezoek te ontvangen. Dit betekent wel dat onderzoeken en/of therapieën plaats kunnen vinden; deze hebben te allen tijde voorrang.

Contactpersoon bij opname

Als u opgenomen wordt, dan bespreken we samen met u de gang van zaken, uw verblijf en uw behandeling op de afdeling. Met uw toestemming kan bij dit gesprek een familielid of mantelzorger aanwezig zijn. lees meer

Contactpersoon bij opname

Als u opgenomen wordt, dan bespreken we samen met u de gang van zaken, uw verblijf en uw behandeling op de afdeling. Met uw toestemming kan bij dit gesprek een familielid of mantelzorger aanwezig zijn. We vragen aan u wie uw contactpersoon is waarmee de afdeling contact op kan nemen als er bijzonderheden zijn.
We verstrekken (met uw toestemming) alleen informatie aan de contactpersoon en hij of zij zorgt voor de informatieoverdracht naar overige familie en bekenden.

Gedurende de opname zijn er op vaste tijden in de middag familiegesprekken, waarin de arts en verpleegkundige samen met u het verloop van de opname en uitslagen van onderzoeken bespreken. Voor ontslag vindt er een ontslaggesprek plaats. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen met de behandelend arts of verpleegkundige. Als u hier behoefte aan heeft, dan kan de contactpersoon bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Ook kunt u vragen aan de contactpersoon om mee te gaan naar een onderzoek.

Rooming in

Er bestaat ook de mogelijkheid voor familie of andere dierbaren om 's nachts bij de patiënt op de kamer te verblijven (rooming in). lees meer

Rooming in

Er bestaat ook de mogelijkheid voor familie of andere dierbaren om 's nachts bij de patiënt op de kamer te verblijven (rooming in). Zeker bij patiënten met onrust of angst door geheugenproblemen en/of (een verhoogd risico op) een delier is deze aanwezigheid van een bekend persoon wenselijk. Vanwege de beperkte ruimte moet dit vooraf wel overlegd worden met de verpleegkundige.

Wilsonbekwaam en vertegen­woordiger

Het is mogelijk dat een patiënt door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zelf te beslissen. Dat noemen we ‘wilsonbekwaam’. lees meer

Wilsonbekwaam en vertegen­woordiger

Het is mogelijk dat een patiënt door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zelf te beslissen. Dat noemen we ‘wilsonbekwaam’. Bijvoorbeeld als een patiënt buiten bewustzijn is, bij verwardheid of door een beroerte. De arts bepaalt samen met de andere behandelaars of dit het geval is. In het geval dat er een curator of mentor is benoemd of de patiënt iemand schriftelijk heeft gemachtigd als vertegenwoordiger, dan komt hij of zij uiteraard als eerste in aanmerking om de patiënt te vertegenwoordigen. Als er schriftelijk niets is vastgelegd, dan is de echtgenoot of partner bevoegd om de patiënt te vertegenwoordigen. Als deze er niet is, kunnen de ouders of een broer of zus de patiënt vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger neemt (anders dan de contactpersoon) namens de patiënt beslissingen en geeft toestemming voor onderzoeken en behandelingen. 


Persoonlijke eigendommen

U bent vrij om persoonlijke spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke bezittingen. Het is verstandig kostbare zaken, sieraden en geld thuis te laten. Wij adviseren hulpmiddelen (zoals stok en bril) te voorzien van uw naam.

Codeslot

Voor een deel van de patiënten is het nodig dat er een codeslot op de deur zit. De verpleegkundige kan u de code vertellen.

Telefoneren en televisie

Mobiel bellen is toegestaan op de afdeling. Op de patiëntenkamers staan geen televisies. lees meer

Telefoneren en televisie

Er is geen telefoon aan bed beschikbaar voor de patiënt. Een eigen mobiel meenemen kan en mag. 

Uw contactpersoon kan in principe altijd de verpleegkundige bellen voor informatie over het verloop van uw opname. Bij voorkeur bellen tussen 10.00 en 12.00 uur, 14.30 en 15.30 uur en na 18.00 uur.

Op de patiëntenkamers hangen geen televisies. Deze kunnen niet worden gehuurd of aangesloten. In de huiskamer en in de eetkamer staan wel televisies.

Er is draadloos internet beschikbaar via WiFi. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Behandeling Handmassage

Heeft u behoefte aan ontspanning en een fijne afleiding tijdens uw opname in het Radboudumc? Dan is onze handmassage misschien iets voor u. lees meer

Ontslag

Het kan zijn dat er na uw ontslag nog zaken onduidelijk zijn. U of uw contactpersoon kan dan bellen naar de afdeling (024) 366 82 82 of mailen naar: verpleegafdeling.ger@radboudumc.nl.

Voedings­middelen zelf meenemen

Er zijn strikte ziekenhuisregels voor meegebrachte voedingsmiddelen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet