Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Heelkunde

Contact

Afdeling Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Hoofdbehande­laar

Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Op de afdeling Heelkunde is dit altijd een chirurg. lees meer

Hoofdbehande­laar

Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Op de afdeling Heelkunde is dit altijd een chirurg.

De hoofdbehandelaar is uw arts. In veel gevallen ziet u hem of haar op de polikliniek. Als er een operatie nodig is, dan zorgt hij of zij ervoor dat u op de operatielijst komt. Dit houdt niet altijd in dat de hoofdbehandelaar ook zelf de operatie uitvoert. Ook heeft u tijdens uw behandeling niet altijd persoonlijk contact met hem of haar. Bij problemen of onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij de hoofdbehandelaar.
De hoofdbehandelaar blijft dus verantwoordelijk voor uw hele medische proces zolang u onder behandeling bent op de afdeling Heelkunde.
Uw hoofdbehandelaar schakelt, indien nodig, ook andere specialisten in om een deel van uw behandeling uit te voeren. Bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar neemt een andere chirurg deze taak tijdelijk op zich.

In de meeste situaties is het voor u duidelijk wie uw hoofdbehandelaar is. Soms is het ingewikkelder. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van verschillende situaties.
 1. U kunt op het poliklinisch spreekuur komen bij een medisch specialist die dan automatisch uw hoofdbehandelaar is. Dit is in principe degene die u opereert of een andere behandeling uitvoert.
 2. U komt op de polikliniek bij een arts-assistent die u behandelt onder supervisie van een medisch specialist. De laatste is dan uw hoofdbehandelaar. Soms is het nodig dat deze specialist ook nog zelf met u spreekt en u onderzoekt.
 3. Soms wordt, afhankelijk van uw aandoening, tijdens het polikliniekbezoek een andere hoofdbehandelaar aangewezen. Bijvoorbeeld omdat het blijkt te gaan om een speciale situatie of wanneer uw aandoening het beste behandeld kan worden door iemand die op dat gebied veel ervaring heeft. U maakt dan op een ander moment kennis met deze hoofdbehandelaar.
 4. Tijdens een opname op de verpleegafdeling krijgt u dagelijks te maken met een zaalarts en daarnaast vrijwel dagelijks met zijn of haar supervisor. Hoewel u uw hoofdbehandelaar niet elke dag ziet, wordt uw behandeling altijd besproken met uw hoofdbehandelaar.
In principe krijgt u van uw arts of verpleegkundige te horen wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht voor u toch onduidelijk zijn wie uw hoofdbehandelaar is, vraag het dan na. Dit kan op elk moment tijdens uw behandeling.


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 751

Opname verpleegafdeling Heelkunde


Meenemen

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs, verzekeringspapieren, medicijnen, een actuele medicijnlijst en dieetvoorschriften meebrengt. lees meer

Meenemen

Op de opnamedag komt u op het afgesproken tijdstip naar de afdeling. Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs, verzekeringspapieren, medicijnen, een actuele medicijnlijst en dieetvoorschriften meebrengt. Een wettelijk legitimatie- bewijs is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Laat uw waardevolle spullen thuis in verband met diefstalgevaar.
 

Opname voor een operatie

Het is mogelijk dat u een dag vóór de operatie wordt opgenomen of dat u nuchter wordt opgenomen op de dag dat u wordt geopereerd. Het planningsbureau Heelkunde informeert u vooraf over uw opnamedag. lees meer

Opname voor een operatie

Het is mogelijk dat u een dag vóór de operatie wordt opgenomen of dat u nuchter wordt opgenomen op de dag dat u wordt geopereerd. Het planningsbureau Heelkunde informeert u vooraf over uw opnamedag. Over het tijdstip van de opname wordt u één dag van tevoren geïnformeerd door de verpleegafdeling.

Opname één dag voor de operatie

 • De dag voor uw opname bellen we u tussen 11.00 en 13.00 uur. U hoort dan van de afdelingssecretaresse hoe laat u de volgende dag wordt verwacht op de verpleegafdeling.
 • De opnametijden zijn (overdag) om 11.15 uur en 13.15 uur. Bij uitzondering kan dit ook om 20.00 uur zijn.
 • Na ontvangst op de afdeling worden noodzakelijke administratieve gegevens gecontroleerd en uw medicatie gecontroleerd. Een kwartier na het opnametijdstip heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige en co-assistent. Het is dus niet noodzakelijk om veel eerder aanwezig te zijn.
 • Na het gesprek nemen we bloed bij u af, meten we uw bloeddruk en verrichten we lichamelijk onderzoek. De verpleegkundige geeft u aanvullende uitleg over de operatie en u heeft natuurlijk de gelegenheid om zelf vragen te stellen. In de loop van de dag komt de zaalarts en/of chirurg kennismaken en kunt u de laatste vragen stellen.
 • Als de operatiedag op een maandag valt, dan bellen we u op donderdag voor een opname op vrijdag. Daarna kunt u meestal weer naar huis. We verwachten u dan op zondagavond om 20.00 uur terug op de afdeling.

Opname op de dag van de operatie (nuchter)

 • De dag voor uw opname belt de zaalarts van de verpleegafdeling u tussen 14.00 en 16.00 uur. De zaalarts geeft aan hoe laat u de volgende dag op de afdeling wordt verwacht en neemt met u een aantal medische vragen door.
 • De opnametijd is om 7.00 uur, 8.00 uur, 9.00 uur of 11.00 uur. Het opnametijdstip is afhankelijk van (1) het tijdstip van uw operatie, (2) het tijdstip van de operatie die vóór uw operatie gepland staat en/of (3) eventuele voorbereidingen die op de afdeling moeten plaatsvinden voor uw operatie. Als u op het operatieprogramma als 2e gepland staat (bijvoorbeeld om 13.00 uur) dan wordt u om 8.00 uur verwacht, zodat u aanwezig bent als een eerder geplande operatie door omstandigheden is geannuleerd.

Nuchterbeleid

Bij een ‘nuchterbeleid’ raden we u aan om op de dag van de operatie vanaf middernacht niet meer te eten. Minimaal 8 uur voor de operatie moet u nuchter te zijn. Drinken mag tot 2 uur voor de operatie.

lees meer

Nuchterbeleid

Bij een ‘nuchterbeleid’ raden we u aan om op de dag van de operatie vanaf middernacht niet meer te eten. Minimaal 8 uur voor de operatie moet u nuchter te zijn. Drinken mag tot 2 uur voor de operatie, maar alleen heldere dranken zoals koffie en thee (zonder melk), sap zonder pulp, water of aanmaaklimonade.
Het kan ook betekenen dat u moet stoppen met het slikken van bepaalde medicijnen. Dit heeft de anesthesist aangegeven tijdens de poli-afspraak. Dit bespreekt de arts/verpleegkundige ook nog tijdens het opnamegesprek.


Visite

Elke ochtend bepaalt de zaalarts, verpleegkundige en supervisor uw behandelplan. Zij komen bij u langs om uw behandelplan met u door te nemen (de visite). lees meer

Visite

Elke ochtend bepaalt de zaalarts, verpleegkundige en supervisor uw behandelplan. Zij komen bij u langs om uw behandelplan met u door te nemen (de visite). Dit is meestal tussen 8.00 - 11.00 uur. Er is een grote kans dat de visite plaatsvindt in aanwezigheid van lerende co-assistenten en/of verpleegkundigen.

Tijdens de visite is er gelegenheid om vragen te stellen. Mocht u een familiegesprek wensen, dan kunt u dat aangeven. Bij een familiegesprek wordt er meer tijd gereserveerd om uw vragen, of de vragen van uw naasten, te bespreken.
Op de verpleegafdeling Heelkunde schudden we geen handen tijdens de visite om onnodige verspreiding van bacteriën via handen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Deze afspraak geldt alleen voor de visite.

Kamer

De afdeling heeft de beschikking over één-, twee- en vierpersoonskamers. Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op één kamer worden verpleegd. lees meer

Kamer

De afdeling heeft de beschikking over één-, twee- en vierpersoonskamers. Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op één kamer worden verpleegd. De afdeling probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen voor een kamer, maar helaas kunnen geen garanties worden geven. Eén- en tweepersoonskamers worden vaak toegewezen aan ernstig zieke patiënten. Dit gebeurt ongeacht de soort zorgverzekering die u heeft.

Bezoek

Op de afdeling zijn geen vaste bezoektijden. Uw bezoek is de hele dag welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. lees meer

Bezoek

Op de afdeling zijn geen vaste bezoektijden. Uw bezoek is de hele dag welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. Om ervoor te zorgen dat iedereen van bezoek kan genieten, vragen wij u met het volgende rekening te houden:
 • Medische zorg gaat altijd voor. Stem met uw bezoek en de verpleging af op welk moment uw bezoek het beste kan komen.
 • Vanwege privacy kan uw bezoek worden gevraagd de kamer even te verlaten.
 • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
 • Eventueel kunt u de kamer met uw bezoek verlaten. Als u de afdeling wilt verlaten, zouden we het prettig vinden als u de verpleegkundige hiervan op de hoogte stelt.

Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen, geïsoleerd verplegen heet dat. lees meer

Ontslag


Temperatuur­meting na ontslag

Na uw verblijf op de verpleegafdeling Heelkunde van het Radboudumc gaat u naar huis. Tijdens de opname werd uw lichaamstemperatuur dagelijks gemeten. Na ontslag vragen wij u dit zelf te doen. Op deze pagina vindt u informatie over het meten van de lichaamstemperatuur. lees meer

Temperatuur­meting na ontslag


 • Na een operatie bestaat er een kans op infectie. Koorts is dan een van de eerste waarschuwingssignalen. Als u koorts heeft, is het daarom belangrijk om contact op te nemen met de verpleegafdeling of met uw huisarts.


Nazorg na uw opname

Vanaf het begin van uw opname denken we samen met u na over wat er moet gebeuren als uw medische behandeling is afgerond en u weer naar huis gaat. Vooral als tijdens uw opname blijkt dat u straks tijdelijk of blijvend hulp en zorg nodig heeft, is het belangrijk dit goed te regelen. lees meer

Nazorg na uw opname

Vanaf het begin van uw opname denken we samen met u na over wat er moet gebeuren als uw medische behandeling is afgerond en u weer naar huis gaat. Vooral als tijdens uw opname blijkt dat u straks tijdelijk of blijvend hulp en zorg nodig heeft, is het belangrijk dit goed te regelen.

Uw nazorgtraject

Eerst bespreken we samen met u en uw familie of contactpersoon, wat uw situatie na afronding van de medische behandeling zal zijn. En welke consequenties dat heeft voor de nazorg.
Iedere donderdag overleggen de verpleegkundige en de zaalarts met een medewerker van het Transferpunt Zorg en de medewerkers van Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG). Zonodig bespreken ze ook uw situatie en bekijken ze wat voor u een passende nazorgsituatie kan zijn.
De uiteindelijke beslissing nemen we in altijd in overleg met u en uw familie of contactpersoon. Het streven blijft dat u terug gaat naar de situatie van voor uw opname.

Nazorgmogelijkheden
 • Thuiszorg kan aanvullende zorg geven. Bijvoorbeeld huishuidelijke hulp of hulp bij persoonlijke verzorging of verpleging. Ook is het mogelijk om dagopvang, dagbehandeling of psychische ondersteuning te krijgen.
 • Als het niet mogelijk is om met aanvullende zorg naar huis te gaan, dan kunt u tijdelijke opvang krijgen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
 • Als een tijdelijk verblijf ook geen oplossing is dan zal een blijvende opname in een verpleeg- of verzorgingshuis nodig zijn.
Op de verpleegafdeling hebben we informatie over de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in Nijmegen en omgeving beschikbaar.

Verpleeg- of verzorgingshuis

Als het nazorgtraject duidelijk is, bespreken we met u naar welke instelling uw voorkeur uit gaat. Een medewerker van Centrum voor Indicatiestelling Zorg onderzoekt vervolgens of u recht hebt op de door de AWBZ gefinancierde zorg. Deze medewerker meldt u ook aan bij het verpleeg- of verzorgingshuis van uw voorkeur.

Overbruggingszorg van Zorggroep Zuid-Gelderland

Als u niet terecht kunt in het verpleeg- of verzorgingshuis van w voorkeur, zorgt de Zorggroep Zuid-Gelderland voor passende zorg ter overbrugging. Dit is een tijdelijke oplossing tot u terecht kunt in de instelling waar u het liefste heen gaat. Als uw behandeling is afgerond is een tijdelijke oplossing beter dan een langdurig verblijf in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zijn we gericht op behandeling, terwijl de verpleeg- en verzorgingshuizen zich richten op zorg, wonen en reactivatie. Met de volgende instellingen van Zorggroep Zuid Gederland zijn hier afspraken over gemaakt:
 • Verpleeghuis Margriet in Nijmegen-Centrum
 • Verzorgingshuis De Orangerie (met verpleegafdeling Psycho-geriatrie) in Nijmegen-Dukenburg
 • Verzorgingshuis De Doekenborgh (met somatische verpleegafdeling) in Nijmegen-Dukenburg
 • Verzorgingshuis De Vijverberg (met verpleegafdeling Psycho-geriatrie) in Nijmegen-Kwakkenberg
 • Thuiszorg Zuid-Gederland
Tijdens de overbruggingsperiode blijft u op de wachtlijst van het huis van uw eerste voorkeur staan.

Leefregels na een operatie

U bent onlangs geopereerd op de verpleegafdeling Heelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina vindt u informatie en leefregels over de periode na de operatie. Het belangrijkste advies is: “Luister goed naar uw lichaam”. lees meer

Feedback

Uw ervaring is waardevolle informatie die ons helpt de zorg de verbeteren. lees meer

Feedback

Uw ervaring is waardevolle informatie die ons helpt de zorg de verbeteren. Als u ontevreden bent over uw zorgverlening, kunt u dit aangeven bij uw verpleegkundige en/of arts, zodat hij of zij hier direct actie op kan ondernemen.
Verder biedt de afdeling de mogelijkheid uw verbeterideeën en ervaringen (zowel positief als negatief) achter te laten op de website www.radboudumc.nl/verbeterdezorg. Op basis van deze informatie kunnen we verbeteracties in gang zetten. We hopen van harte dat u hier gebruik van wilt maken. Vooraan op de afdeling staat een feedback-zuil waar u uw ervaringen kunt achterlaten.
 • Medewerkers
 • Intranet