Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling HoofdHalschirurgie

Over de verpleegafdeling

De verpleegafdeling behandelt patiënten van de specialismen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

Bezoektijden en mee-eten

Met ingang van 9 december 2021 zijn onze bezoektijden aangepast naar 15.00 tot 20.00 uur, in plaats van de hele dag. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke maatregel. lees meer

Bezoektijden en mee-eten

Met ingang van 9 december 2021 zijn onze bezoektijden aangepast naar 15.00 tot 20.00  uur, in plaats van de hele dag.

Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. Om er voor te zorgen dat iedereen van bezoek kan genieten, vragen wij u met het volgende rekening te houden:

 • Medische zorg gaat altijd voor. Stemt u met uw bezoek en de verpleging af op welk moment bezoek het beste schikt.
 • Vanwege privacy kunnen we uw bezoek vragen de kamer even te verlaten.
 • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
 • Eventueel kunt u de kamer met uw bezoek verlaten. Als u de afdeling wilt verlaten, meldt u het dan even bij de verpleging?

Mee-eten

Uw bezoek kan mee-eten op de afdeling. Ze kunnen een maaltijd of lunch bestellen bij de voedingsassistent. De lunch kost € 2,50, de warme maaltijd € 6,-.Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 737

Contact

Verpleegafdeling Hoofd-Halschirurgie

+31 (0)24 361 40 14

Op de afdeling dagindeling en voorzieningen

De dagen op de afdeling verlopen verschillend, alleen al omdat elke patiënt een speciale, op hem of haar afgestemde behandeling en verzorging, krijgt. Toch zijn er enkele vaste punten waar u op kunt rekenen. lees meer

Op de afdeling dagindeling en voorzieningen

Dagindeling

De dagen op de afdeling verlopen verschillend, alleen al omdat elke patiënt een speciale, op hem of haar afgestemde behandeling en verzorging, krijgt. Toch zijn er enkele vaste punten:
 • 07.00 uur: ontbijt, hele ochtend artsenvisite
 • 10.00 uur: koffie, thee en diverse andere dranken
 • 12.00 uur: broodmaaltijd
 • 15.00 uur: koffie, thee en diverse andere dranken
 • 17.30 uur: warme maaltijd
 • 20.00 uur: koffie, thee en diverse andere dranken.

Afdelingsteam

Het afdelingsteam bestaat uit KNO-artsen, MKA-artsen, arts-assistenten, coassistenten, physician assistants, verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en stagiaires. De verpleegkundige is hierin uw aanspreekpunt. Verder werken er op de afdeling secretaresses, voedingsassistenten, interieurverzorgers, diëtistes, logopedisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en een pastor.

Artsenvisite

U hebt vrijwel dagelijks contact met de afdelingsarts. Tijdens de artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling en een persoonlijk gesprek aanvragen met uw hoofdbehandelaar. Een persoonlijk gesprek met uw hoofdbehandelaar kan ook via de verpleegkundige geregeld worden.

Voorzieningen tijdens uw opname

Binnen het Radboudumc zijn er verschillende voorzieningen waar u gebruik van kunt maken, zoals een telefoon, televisie, bibliotheek, stiltecentrum, rijdende winkel, fax en internet. Sommige voorzieningen zijn tegen betaling te gebruiken.

De opname


Dag van opname

Op de dag dat u wordt opgenomen wordt u ontvangen door de secretaresse bij de ontvangstbalie. Zij controleert een aantal gegevens met u zodat alle informatie correct ingevoerd zijn in het dossier. lees meer

Dag van opname

Op de dag dat u wordt opgenomen wordt u ontvangen door de secretaresse bij de ontvangstbalie. Zij controleert  een aantal gegevens met u zodat alle informatie correct ingevoerd zijn in het dossier.
 
U kunt zich melden bij de ontvangstbalie. Zorg ervoor dat u onderstaande zaken bij u hebt:
 • een geldig legitimatiebewijs;
 • uw afsprakenkaart van de polikliniek;
 • een medicatielijst van uw apotheek met daarop de medicijnen die u gebruikt;
 • uw huidige medicijnen, genoeg voor één dag;
 • telefoonnummers van uw familie en/of kennissen, die als contactpersoon fungeren;
 • gegevens van uw thuiszorgorganisatie, mits u hiervan gebruikmaakt;
 • een dieetlijst, mits u zich aan een dieet dient te houden.
U krijgt verspreid over de dag een opnamegesprek met een verpleegkundige, een (zaal)arts en eventueel uw operateur en anesthesist.

Daarna zal een verpleegkundige u meenemen naar de opnamekamer. Dit is een kamer waar patiënten worden voorbereidt op de operatie. Dit houdt in dat u wederom enkele vragen wordt gesteld, de premedicatie krijgt en eventueel wordt er bloed afgenomen. Uw eigendommen worden in een afgesloten box en afgesloten kast bewaard tot na de operatie.
 
Na de operatie komt u op een kamer waar u in principe de rest van de opnameduur zult verblijven. Uw eigendommen zullen hier ook naar toe worden gebracht.

Medicijnen

Als u medicatie gebruikt, dan is het handig om bij uw apotheek een recent overzicht op te vragen, zodat op de afdeling ook duidelijk is wat u nodig heeft. Tevens wordt u verzocht medicijnen die u thuis gebruikt mee te brengen, genoeg voor één dag. lees meer

Medicijnen

Als u medicatie gebruikt, dan is het handig om bij uw apotheek een recent overzicht op te vragen, zodat op de afdeling ook duidelijk is wat u nodig heeft. Tevens wordt u verzocht medicijnen die u thuis gebruikt mee te brengen, genoeg voor één dag.
 
N.B.: Voordat u zich bij de verpleegafdeling meldt, gaat u dan eerst naar de balie medicatieregistratie (route 725, poliplein R-gebouw). Zorg dat u de meest recente lijst medicijnen bij u hebt. Hier worden de laatste aanpassingen medicijnen verwerkt of vastgelegd dat alles bij het oude is gebleven. Het draagt bij tot een verhoging van de medicatieveiligheid. Dit geldt uiteraard niet voor patiënten die geen medicijnen gebruiken.
 

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt. lees meer

Ontslag

Voordat u met ontslag gaat wordt met u besproken of er eventueel extra zorg thuis geregeld moet worden in de vorm van thuiszorg of dat u bijvoorbeeld naar een herstelhotel gaat. lees meer

Ontslag

Voordat u met ontslag gaat wordt met u besproken of er eventueel extra zorg thuis geregeld moet worden in de vorm van thuiszorg of dat u bijvoorbeeld naar een herstelhotel gaat. De verpleegkundige van de afdeling kan indien nodig een aanvraag indienen bij het transferpunt. Het Transferpunt Zorg van het Radboudumc regelt na ziekenhuisopname of polibezoek de thuiszorg, hulpmiddelen en/of een verblijf in een hospice, verpleeg- of verzorgingshuis. Daarbij maken zij gebruik van hun uitgebreide netwerk met professionele thuiszorgorganisaties en zorginstellingen buiten het Radboudumc. Via uw arts en/of verpleegkundige wordt afgestemd wat nodig is. Zij komen indien nodig bij u langs om een en ander in kaart te brengen.
 
 Om uw opnameperiode te evalueren bellen wij u ongeveer een week na ontslag thuis op. Op dat moment kunt u aangeven hoe u de opname en de eerste week thuis heeft ervaren.
 

Behandeling Wat is wondverzorging met negatieve druktherapie (PICO)

Bij sommige wonden gebruiken we negatieve druktherapie om de doorbloeding in de wond te verbeteren. Hierdoor geneest de wond sneller. lees meer

Onze mensen

Betrokken specialismen


Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht. Wij behandelen zowel poliklinisch (dagbehandeling) als klinisch (met opname). lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet