Locatie

Bezoekadres

Verpleegafdeling De Zon
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 795 (Verpleegafdeling De Zon)
Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Neonatologie

Over de verpleegafdeling Neonatologie

We zorgen op de verpleegafdeling Neonatologie voor te vroeg geboren kinderen en zieke pasgeborenen. Onze afdeling beschikt over drie verschillende units.

lees meer

Over de verpleegafdeling Neonatologie

Op de verpleegafdeling Neonatologie zorgen we voor te vroeg geboren kinderen en zieke pasgeborenen die meestal intensieve zorg nodig hebben:
 • complexe circulatieproblemen (problemen in de bloedsomloop)
 • respiratieproblemen (ademhalingsproblemen)
 • aangeboren afwijkingen
Veel kinderen op de afdeling Neonatologie zijn in het Radboudumc geboren of worden met een speciaal ingerichte ambulance uit andere ziekenhuizen opgehaald. Afhankelijk van de zorg die nodig is, komt uw kind op één van de volgende units:
 • Neonatale Intensive Care Unit (NICU) (Q1A)
 • Post IC - High Care (HC) unit (Q1B)
 • Medium Care (MC) (Q1B)

Bezoek

Ouders zijn 24 uur per dag welkom. Ook broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom maar wel met uitzonderingen. Ander bezoek gaat in overleg met de ouders. Houdt u rekening met een aantal aandachtspunten, waaronder hygiëne.

lees meer

Bezoek

Ouders

Ouders zijn 24 uur per dag welkom bij hun kind.

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes zijn ook de hele dag welkom. Hierop zijn echter wel een paar uitzonderingen. Broertjes en zusjes mogen niet op de afdeling komen als:
 • ze tussen 3 maanden en 6 jaar zijn en nog geen waterpokken hebben gehad.
 • ze ziek of verkouden zijn, of de afgelopen drie weken in aanraking zijn geweest met kinderziektes.
Dit vanwege het zeer gevaarlijke karakter van deze kinderziekte voor onze kwetsbare patiëntjes.

Op de afdeling is materiaal aanwezig dat in kinderhanden niet veilig is. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de broertjes en zusjes die u meebrengt.

Overig bezoek

Samen met u als ouder mogen er tot 20.00 uur nog 2 andere bezoekers bij uw kind. Na 20.00 uur zijn op de hele afdeling alleen nog ouders, broertjes en zusjes welkom.

Andere kinderen, zoals familie en vriendjes, mogen niet bij uw kind op bezoek komen. Voor de Neonatale Intensive Care geldt: als u ander bezoek meeneemt, blijft de couveuse waarin uw kind ligt, gesloten.

Handhygiëne

Kinderen op de afdeling Neonatologie zijn door ziekte en/of onrijpheid extra gevoelig voor infecties. Uw kind is erg kwetsbaar daarom is goede hygiëne erg belangrijk. Op uw handen zijn veel micro-organismen aanwezig. Hier kan uw kind mogelijk ziek van worden. Daarom is het belangrijk om bij binnenkomst op de afdeling uw pols- en handsieraden (horloge, ringen, armbanden) af te doen en uw handen te desinfecteren met handalcohol. Bij binnenkomst op de afdeling hangt een instructie met de stappen die u moet volgen bij het desinfecteren van uw handen. Ook informeert de verpleegkundige op de afdeling u over het uitvoeren van de handhygiëne.

Ouders maken op de afdeling veel gebruik van mobiele telefoons, bijvoorbeeld voor het maken van foto’s van hun kindje. Op een telefoon zitten wel achttien 18 keer zo veel bacteriën als op een openbaar toilet. Wees ervan bewust dat een telefoon heel vies kan zijn. Wij vragen u daarom om ook na het gebruik van uw telefoon uw handen te desinfecteren. Leg uw telefoon daarom ook niet in het bed of de couveuse van uw kind.

Sociale media op de afdeling

Sociale media speelt tegenwoordig een steeds grotere rol, ook in het ziekenhuis. Het is een van de manieren waarmee u vrienden en familie op de hoogte kunt stellen van de geboorte van uw zoon of dochter. Maar het gebruik van telefoons en sociale media op de afdeling brengt ook een aantal aandachtspunten met zich mee. Graag vragen wij u rekening te houden met het onderstaande. Op onze afdeling liggen patiëntjes die rust nodig hebben om te groeien en herstellen. Het is daarom niet toegestaan om binnen de patiëntenruimten te bellen. Zorg er daarom voor dat bij binnenkomst uw telefoon op stil staat. Het is wel toegestaan buiten de patiëntenruime, bijvoorbeeld op de gang, uw telefoon te gebruiken.

Als afdeling willen wij graag de privacy van onze medewerkers, patiëntjes en ouders waarborgen. Daarom vragen wij u om zich te houden aan de volgende regels:
 • Zorgprofessionals mogen uw uitnodiging op sociale media niet accepteren.
 • U mag foto- of filmopnames maken van uw kind en uzelf op de afdeling, maar er mogen geen andere patiëntjes, ouders of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn. Wilt u toch een foto maken waarop een medewerker te zien is? Vraag dan altijd om toestemming.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van hem of haar maken.

Locatie

T (024) 361 38 60

Ingang: Hoofdingang
Route: 795

bekijk route

Coronavirus (SARS-CoV-2)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2) neemt het Radboudumc extra voorzorgsmaatregelen.

lees meer

Platinum ELSO Award voor ECMO programma Radboudumc Amalia kinderzieken­huis

31 mei 2018

De afdeling Neonatologie van het Amalia kinderziekenhuis heeft de hoogst mogelijke erkenning gekregen van de Extracorporeal Life Support Organization voor het ECMO programma, de platinum status. Er zijn slechts 2 centra in Europa en 12 wereldwijd die dit kwaliteitskeurmerk hebben verkregen.

lees meer

Opname en ontslag

Een opname van uw kind op de afdeling Neonatologie is vaak onverwacht en emotioneel. U laat de zorg voor uw kind aan anderen over en dat kan zorgen en spanning opleveren. U kunt op elk moment, ook ’s nachts, op de afdeling terecht.

lees meer

Opname en ontslag

Als we u kind opnemen op de afdeling Neonatologie is dit vaak onverwacht en emotioneel. U laat de zorg voor uw kind aan anderen over. Dit kan voor u stress en spanning opleveren. U kunt op elk moment, ook ’s nachts, op de afdeling terecht. Ook kunt u altijd bellen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Meestal ligt uw kind in een couveuse met daaromheen allerlei apparatuur. De vitale functies van uw kind, zoals de hartslag, bloeddruk en ademhaling, worden voortdurend bewaakt met een monitor. Daarnaast vinden er geregeld röntgen- en echo-onderzoeken plaats. Ook nemen we bloed af voor laboratoriumonderzoek. Afhankelijk van de zorg die nodig is, nemen we uw kind op één van onze units op.

Overplaatsing naar een ander ziekenhuis

Zodra uw kind geen intensieve zorg meer nodig heeft, wordt uw kind overgeplaatst naar een andere unit binnen de afdeling of naar een ziekenhuis dichter bij uw woonplaats. Als uw kind vanuit onze afdeling naar huis mag, bespreken wij dit tijdig met u. U kunt zelf een ouderoverdracht invullen voor overplaatsing. U krijgt deze ouderoverdracht van de verpleegkundige. Ook krijgt u van ons een ontslagbrief. Eventueel kunt een kopie van deze brief aan betrokken zorgverleners geven.

Couveuse nazorg

Couveuse nazorg is bedoeld om u te laten wennen aan de thuissituatie als uw kind thuis komt. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of u hiervoor in aanmerking komt.

Naar huis

Uw kindje mag naar huis. We hebben verschillende tips en adviezen voor thuis.

Nazorg en controle op de polikliniek

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt zo nodig een controleafspraak gemaakt op de follow-up polikliniek Neonatologie. Hier volgen de neonatologen de ontwikkeling van uw kind. Het kan zijn dat uw kind ook nog onder controle blijft in het ziekenhuis bij u in de buurt.

Medisch en verpleegkundig team

Op de afdeling werken verschillende artsen, specialisten en verpleegkundigen. Tijdens de opname van uw kind krijgt u een contactarts toegewezen. Deze arts houdt u op de hoogte van de behandeling gedurende de opname van uw kind.

lees meer

Medisch en verpleegkundig team

De teams bestaan uit verschillende artsen, specialisten en verpleegkundigen.

Het medisch team

Het medisch team van de afdeling bestaat uit:
 • Neonatologen: dit zijn kinderartsen die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van pasgeborenen.
 • Fellows: dit zijn kinderartsen in opleiding tot neonatoloog.
 • Arts-assistenten: dit zijn artsen (wel of niet in opleiding tot kinderarts).
 • Physisian assistent en Nurse practitioners: zij coördineren onder andere de medische en verpleegkundige zorg. Zij mogen deels werkzaamheden van de artsen overnemen. U komt bijvoorbeeld met hen in contact bij het inbrengen van de infusen, mededelen van medische uitslagen of oudergesprekken. Ook helpen zij mee in de algemene verpleegkundige verzorging.
Tijdens de opname van uw kind krijgt u een contactarts toegewezen. Deze arts houdt u op de hoogte van de behandeling gedurende de opname van uw kind

Het verpleegkundig team

Het verpleegkundig team bestaat uit:
 • Intensive Care neonatologie verpleegkundigen of verpleegkundigen die daarvoor in opleiding zijn en verpleegkundigen met een kinderaantekening of ter voorbereiding van deze opleiding.
 • De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Zij heeft regelmatig zorggesprekken met u om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de opname van uw kind.
 • De lactatiekundige is speciaal opgeleid om vragen over borstvoeding te beantwoorden. U kunt met uw vragen terecht bij de verpleegkundige of voedingsassistente.
 • De prelogopedist is een logopedist die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met voedingsproblemen en hun ouders. De prelogopedist begeleidt u als ouders en het verpleegteam bij het zelf leren drinken van uw kind. Ook kijkt de prelogopedist goed naar de voorwaarden die daarvoor nodig zijn. Door een nauwe samenwerking tussen ouders, het verpleegteam, de arts en prelogopedist zal de ontwikkeling van het zelf drinken zo veilig en prettig mogelijk verlopen.

Aangifte van de geboorte

Na de geboorte moet u uw kind binnen 3 dagen aangeven bij de gemeente Nijmegen.

lees meer

Aangifte van de geboorte

Na de geboorte moet u uw kind binnen 3 dagen aangeven bij de gemeente Nijmegen.

Online aangifte 

Minimaal één van de ouders moet de Nederlandse nationaliteit hebben om online aangifte te kunnen doen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig en het geboortebewijs dat u in het ziekenhuis krijgt.

Afspraak bij de gemeente

Als digitaal aangifte doen niet lukt, dan kunt u hulp vragen via telefoonnummer 14 024 van gemeente. Ook kunt u via dit nummer een afspraak inplannen in de Stadswinkel. 

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Nijmegen

Voorzieningen

Er zijn speciale voorzieningen voor ouders. Zo is er een huiskamer, kunt u online naar uw kind kijken, hebben we kolfkamers en nog meer.

lees meer

Voorzieningen

Ronald McDonald huiskamer

Als uw kind op de afdeling Neonatologie is opgenomen, kunt u als ouder gebruikmaken van de Ronald McDonald huiskamer. Hier kijkt u tv, drinkt u koffie- of thee, warmt u een maaltijd op of praat u met andere ouders.

Kolfkamers

De afdeling heeft twee kolfkamers met elektrische kolfapparaten.

Babywatch

Met de Babywatch kunt u online, vanaf uw PC, kijken naar uw kind dat opgenomen is op verpleegafdeling Neonatologie De Zon. Dit gebeurt door middel van een webcamera die boven de couveuse is bevestigd.  

Golfkar

Als u net bent bevallen en uw wilt uw kindje bezoeken op de afdeling Neonatologie, dan kunt u gebruik maken van de golfkar. Een vrijwilliger brengt u met de golfkar zo dicht mogelijk bij de afdeling zodat u geen lange afstanden hoeft te lopen. 

Overnachten

Op de afdeling Neonatologie kunt u niet bij uw kind blijven slapen (rooming-in). Wel is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ronald McDonaldhuis en het Radboudhotel.

Medisch Maatschappelijk werk

Onze afdeling heeft twee maatschappelijk werkenden in dienst.
Weliswaar staat de zorg voor uw kind centraal. Maar er is zeker ook oog voor de belasting die de opname van uw kind, zowel emotioneel als praktisch, met zich meebrengt voor u als ouder en voor het gezin. Medisch Maatschappelijk werk maakt dan ook deel uit van het behandelteam.
Een kennismakingsgesprek met één van de maatschappelijk werkenden is voor de meeste ouders een vast onderdeel van de behandeling.

Lactatiekundige

Al uw vragen over borstvoeding kunt u stellen aan onze lactatiekundige. Maak met één van hen een afspraak via de verpleegkundige die voor uw kind zorgt of via de voedingassistente van de afdeling.


Ronald McDonald Huis Nijmegen

In het Ronald McDonald Huis Nijmegen logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in ons kinderziekenhuis.

lees meer

Ronald McDonald Huis Nijmegen

In het Ronald McDonald Huis Nijmegen logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in ons kinderziekenhuis. Medewerkers van de afdeling waar uw kind is opgenomen bekijken of u in het Ronald McDonald Huis kunt blijven. Het ziekenhuis informeert of er een kamer beschikbaar is en kondigt uw komst bij het Huis aan. Bij binnenkomst schrijven de medewerkers van het Ronald McDonald huis u in. U krijgt een rondleiding door het Huis en uw kamer. Per gezin is in principe één kamer beschikbaar. De kamers zijn groot genoeg om ruimte te bieden aan extra (kinder)bedden. De kamer beschikt over een badkamer en televisie.
 
Route naar het Ronald McDonald huis Nijmegen vanuit het Amalia kinderziekenhuis:
 • Vanuit het Amalia kinderziekenhuis loopt u links de grote gang in richting de hoofdingang.
 • Bij de hoofdingang, het Geert Grooteplein Zuid, slaat u linksaf richting de Philips van Leydenlaan (waar ook de bussen rijden).
 • Sla op de T-splitsing rechtsaf en loop vijftig meter door op de Philps van Leydenlaan
 • Sla op de hoek rechtsaf naar de Kapittelweg.
 • U vindt het Ronald Mc Donald huis na twintig meter aan uw rechterhand.
Contact
Ronald McDonald Huis Nijmegen
Kapittelweg 24
6525 EP Nijmegen
T 024 - 354 09 61
https://rmcdnijmegen.nl/
nijmegen@ronaldmcdonaldhuis.nl

Informatie voor ouders

Tijdens de opname van uw kind komt er veel op u af. We geven u verschillende adviezen. Het kan zijn dat uw kind voeding via een infuus of sonde krijgt. Als uw kindje in een couveuse ligt, een infectie, open wond of infuus heeft dan gelden er een aantal regels.

lees meer

Informatie voor ouders

Voeding

Omdat uw kind meestal erg klein of ziek is, worden de voedingsstoffen via een infuus aan uw kind gegeven. Daarnaast is het mogelijk om voeding via een voedingssonde te geven. Een voedingssonde is een slangetje, dat in de neus of mond van uw kind wordt ingebracht. Het slangetje loopt via de slokdarm naar de maag. Door de voedingssonde kan uw kind ook afgekolfde moedermelk krijgen.

Moedermelk is in het algemeen de beste voeding voor uw kind. In de moedermelk zitten veel stoffen die niet in kunstvoeding voorkomen, zoals afweerstoffen en stoffen die de darmwand beschermen en de beweeglijkheid van de darmen bevorderen. De eerste moedermelk, het colostrum, bevat bovendien veel ontstekingsremmende stoffen. Colostrum zorgt er verder voor dat uw kind de eerste ontlasting (meconium) gemakkelijk kan produceren. Als uw kind mag starten met voeding geven we eerst het colostrum en daarna verse moedermelk. Als uw kind nog geen voeding mag, wordt de afgekolfde moedermelk ingevroren. Op de afdeling zijn 2 kolfkamers met elektrische kolfapparaten waar u gebruik van kunt maken. U kunt ook in de ruimte bij uw kindje kolven. Op de afdeling zijn meerdere lactatiekundigen aanwezig. U kunt een afspraak met hen maken via de voedingsassistente of verpleegkundige.

Knuffels en kleertjes

In een couveuse
Als uw kindje in een couveuse ligt geef hem of haar dan een knuffel of doekje zonder vulling. Eventuele uitsteeksels mogen maximaal 10 cm lang zijn. Het materiaal van de knuffel of het doekje mag niet pluizen en geen wol bevatten. Ook moet het dagelijks op 60 graden gewassen worden. Voor mutsjes en sokjes gelden dezelfde regels.

In een (warmte)bedje
Als uw kindje in een (warmte)bedje ligt en heeft hij of zij een infectie, open wond of lange lijn infuus, dan mogen het materiaal van de kleertjes en knuffels die in aanraking komen met uw kind niet pluizen en geen wol bevatten. Ook moeten ze wekelijks gewassen worden op 60 graden. Er mogen wel knuffels of speeldoosjes aan het bed of couveuse hangen.

Adviezen

 • De opname van uw kind op de afdeling neonatologie is vaak een onzekere, hectische tijd waarin veel gebeurt. Een dagboekje bijhouden gedurende de opnametijd kan later houvast geven om nog eens rustig terug te kijken op deze emotionele gebeurtenis.
 • Bereid u voor op het gesprek met de arts. Dit kunt u doen door eventuele vragen op papier te zetten.
 • Laat u goed informeren over de behandeling van uw kind en het verloop ervan.
 • Geef informatie over ziekten in uw familie of omgeving
 • Geef aan als iets niet duidelijk of tegenstrijdig is in de verzorging of behandeling van uw kind.
 • Zorg dat u weet bij wie u terecht kunt met vragen of problemen
 • In verband met ruimtegebrek verzoeken wij u niet meer dan 2 á 3 knuffels bij het bed van uw kind te plaatsen.
 • Bij uw kind kunt u een geurdoekje leggen met uw geur eraan. Dit doekje moet dagelijks verschoond te worden. Zie ook de richtlijnen voor knuffels en kleertjes.

Verloskundige nazorg en kraamzorg

Als u als kraamvrouw gebruik maakt van het Ronald MCDonald huis of het Radboudhotel, kunt u daar verloskundige nazorg en kraamzorg ontvangen. Dit regelt de afdeling Neonatologie op het moment van ontslag vanuit de kraamafdeling. Natuurlijk kunt u ook zelf contact met hen opnemen. Verloskundige praktijk St. Anna: (spoed)nummer (06) 54 30 30 03 of (024) 355 84 36 (tussen 8.30-12.30u ma t/m do). Kraamzorg: ZZG zorggroep: Tel: (024) 301 78 00.

Woordenlijst

Medische vaktaal is voor leken vaak onbegrijpelijk. Artsen en verpleegkundigen houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Toch kan er een woord genoemd worden dat u niet kent. Daarom hebben we een lijstje opgesteld met veel gebruikte medische termen op de afdeling Neonatologie:
 • Apneu: periode van ademstilstand.
 • Bilirubine: afbraakproduct van rode bloedcellen. Dit veroorzaakt de eerste dagen na de geboorte een gele verkleuring van de huid.
 • Bloedgas: we nemen een klein beetje bloed af om bepaalde waarden te controleren, in het bijzonder zuurstof, kooldioxide en van de zuurgraad. Dit is om de ademhaling en algemene conditie van het kind te controleren.
 • Bradycardie: langzame hartslag. Dit is vaak een reactie op een apneu.
 • Colostrum: de eerste moedermelk die de moeder na de bevalling produceert .
 • Ductus Botalli: een bloedvatverbinding tussen de longslagader en de grote lichaamslagader, die vóór de geboorte het bloed richting de longen kortsluit.
 • ECMO: Extra Corporele Membraan Oxygenatie. Dit is een methode die de functie van hart en longen grotendeels overneemt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een hartlongmachine.
 • HFO: Hoog Frequentie Oscillatie. Dit is een vorm van hoogfrequente trilbeademing waarbij de longen continue op spanning worden gezet en gasuitwisseling plaatsvindt door de luchtkolom te laten trillen.
 • Infuus: Het toedienen van vocht, voedingsstoffen en medicijnen via plastic slangetjes in de aders.
 • Low flow: zuurstoftoediening via sprietjes in de neusgaten, ook wel neusbrilletje of snorretje genoemd.
 • Meconium: eerste, taaie en donkere ontlasting van het kind.
 • Monitor: apparaat waarmee de vitale functies worden bewaakt.
 • Nasale CPAP: (Continuous Positive Airway Pressure) ademhalingsondersteuning door het onder lage druk toedienen van zuurstof en lucht via een masker of sprietjes op of in de neusgaten. Dit wordt gedaan door een beademingsmachine.
 • RDS: (Respiratoir Distress Syndroom) longaandoening veroorzaakt door onrijpheid van de longen bij te vroeg geboren kinderen.
 • Saturatie-meting: een methode om de zuurstofverzadiging van het bloed te meten via een bandje rond de voet of pols van uw kindje. Via dit bandje wordt rood licht uitgezonden. De zuurstofverzadiging en de hartslag zijn op een monitor zichtbaar.
 • Surfactant: door het longweefsel gemaakte stof die ervoor zorgt dat de longblaasjes open blijven.
 • Tube: een plastic buisje, dat via de mond of de neus in de luchtpijp wordt ingebracht om de ademhaling van uw kind te ondersteunen.

Onderzoeken en controles

 • Een echografie is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven beelden van de hersenen gemaakt worden. Dit wordt bij elk te vroeg geboren kind regelmatig gedaan.

  lees meer


  Echografie van het hoofd

  Een echografie van het hoofd is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven beelden van de hersenen gemaakt worden. Een echografie wordt bij elk te vroeg geboren kind regelmatig uitgevoerd. Bij kinderen die op tijd zijn geboren wordt een echo van het hoofd gemaakt als daar aanwijzingen voor zijn. Dit is afhankelijk van de reden voor opname op de afdeling neonatologie. Met behulp van deze beelden worden eventuele veranderingen of afwijkingen zo vroeg mogelijk waargenomen.

 • Gehoorscreening

  Als uw kind langer dan 24 uur is opgenomen op de NICU, krijgt het een gehoorscreening. Aangeboren gehoorverlies komt namelijk vaker voor bij ‘NICU-kinderen’ (2 per 100) dan bij gezonde pasgeborenen (1 op de 1.000).

  Met deze screening willen we aangeboren gehoorverlies zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen. De screening duurt 5-10 minuten en is niet belastend voor uw kind.  We laten zachte geluiden horen aan uw baby via gehoorschelpen. Vervolgens vangen we met meetapparatuur de signalen [z1] op van de hersenen van uw kindje en analyseren we die. De gehoorscreening vervangt de gehoortest op het consultatiebureau.

  Uitslag

  De uitslag van de test kan zijn:
  • PASS: dit duidt op een normaal gehoor
  • REFER: het gehoor van uw kindje komt niet goed uit de test
  Heeft uw kindje REFER als uitslag, dan betekent dit niet meteen dat uw kindje aan gehoorverlies lijdt. Het kan ook zijn dat uw kindje nog te jong is voor de test, water in het oor heeft, of er is nog iets anders aan de hand. Om na te gaan wat er aan de hand is, krijgt uw kindje aanvullend onderzoek. Hiervoor krijgt u een oproep bij een audiologisch centrum of KNO-afdeling.   

  Overplaatsing naar ander ziekenhuis

  Als uw kindje nog niet gescreend is bij overplaatsing naar een ander ziekenhuis, krijgt u later een oproep voor de screening.
   
  De Isala kliniek is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie rondom gehoorscreening voor alle nicu’s.

 • Oogcontrole

  Bij te vroeg geboren baby’s zijn de bloedvaten van de ogen nog niet optimaal ontwikkeld. Door de vroeggeboorte en de noodzakelijke behandeling kunnen vaatwoekeringen in het netvlies van het oog ontstaan. Dit wordt ROP genoemd (Retinopathy Of Prematurity). Daarom vinden bij alle te vroeg geboren baby's vaak meerdere keren een oogcontrole plaats. De oogarts verricht het eerste onderzoek ongeveer 6 weken na de geboorte.

Babywatch bekijk uw baby via de webcam

Met Babywatch kunnen ouders van vroeggeboren baby’s hun baby zien via de webcam. Daardoor kunnen zij overal contact houden met hun kind.

lees meer

Babywatch bekijk uw baby via de webcam

Met Babywatch kunnen ouders van vroeggeboren baby’s hun baby zien via de webcam. Daardoor kunnen zij overal contact houden met hun kind.

Huisregels Radboudumc

Iedereen is welkom in het Radboudumc. In ons huis gelden wel enkele regels. Ze zijn bedoeld om het verblijf voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te maken.

lees de huisregels

Huisregels Radboudumc


Op bezoek

Wilt u een patiënt bezoeken? U bent van harte welkom. Houd wel rekening met de actuele coronamaatregelen voor bezoekers.

Parkeren

U parkeert uw auto op een van de parkeerplaatsen van het Radboudumc. Vlakbij de ingangen zijn plekken alleen voor in- en uitstappen. De invalidenparkeerplaatsen zijn voor onze bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart.


Dieren

Dieren zijn niet toegestaan in het Radboudumc. Hulphonden en blindengeleidehonden mogen wel met u mee. Voor de patiënten in het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis hebben we buiten een ontmoetingsplek waar de kinderen soms met hun eigen huisdier kunnen knuffelen.

Rust

In het Radboudumc bewaken we de rust van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. U mag bijvoorbeeld gewoon uw mobiele telefoon, tablet of laptop gebruiken, maar voorkom overlast voor de mensen om u heen.


Privacy

In het Radboudumc respecteren we elkaars privacy. Anderen fotograferen of filmen mag daarom alleen als zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Externe publicatie van beeld of geluid is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Wilt u uw gesprek met uw zorgverlener opnemen om het later nog eens rustig te beluisteren? Bespreek dit dan vooraf met uw zorgverlener.


Roken, alcohol en drugs

Het Radboudumc is rookvrij. Roken, ook van elektronische sigaretten, mag alleen in de speciale rookruimten aan de rand van het terrein van het ziekenhuis. Het meenemen of onder invloed zijn van alcohol of drugs is niet toegestaan.Respect
In het Radboudumc behandelen we elkaar en onze spullen met respect. Wapenbezit, diefstal, vernieling, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland niet toegestaan. Als dit toch voorkomt in het Radboudumc, doen wij aangifte bij de politie. De kosten verhalen we op de overtreder.

Let op uw spullen

Helaas komt ook in het Radboudumc soms diefstal voor. Neem daarom zo min mogelijk waardevolle spullen mee en let goed op uw spullen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.


Wij waken over uw veiligheid

Op verschillende plekken in en om het Radboudumc hangen camera’s. Zo waken wij over uw veiligheid en onze eigendommen. Ook onze beveiligers en andere medewerkers waken over de veiligheid in het Radboudumc. Volg daarom altijd hun aanwijzingen op.

 
Deze huisregels gelden in het Radboudumc en op het omliggende terrein. Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot het Radboudumc (tijdelijk) worden ontzegd.

 

Ontwikkelings­gerichte zorg

Het doel van ontwikkelingsgerichte zorg is de ontwikkeling van uw baby te ondersteunen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Dit doen we door de omgeving en hulp aan te passen op wat uw baby aankan.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Informatie voor ouders over wetenschappelijk onderzoek bij pasgeborenen.

lees meer

Units


Neonatale Intensive Care Unit (NICU)

Kinderen op deze unit hebben extra ondersteuning en bewaking van vitale functies nodig, zoals beademing en bloeddrukondersteuning. De zorg op deze unit is erg complex en vaak technisch.

lees meer

Neonatale Intensive Care Unit (NICU)

Kinderen op deze unit hebben extra ondersteuning en bewaking van vitale functies nodig, zoals beademing en bloeddrukondersteuning. De zorg op deze unit is erg complex en vaak technisch.
 

ECMO

Ook ECMO-behandeling is mogelijk. ECMO staat voor Extra Corporele Membraan Oxygenatie. Het is een methode die de functie van het hart en de longen tijdelijk grotendeels overneemt. Dit gebeurt met een hart-longmachine. Nijmegen is één van de twee centra in Nederland waar deze behandeling mogelijk is.

Post IC unit

Als uw kind op deze unit verblijft, krijgt hij of zij nog wel extra zorg en bewaking via een monitor. Beademing is niet meer nodig. Wel krijgt uw kind soms nog ademhalingsondersteuning.

High Care - Medium Care

Op deze unit krijgt uw kind nog extra zorg en observatie. Heel soms bewaken we uw kind nog via de monitor.

All4Small

All4Small is een initiatief van de afdeling Neonatologie (zorg voor zieke en/of te vroeg geboren pasgeborenen) van het Amalia kinderziekenhuis. Wij willen via structurele sponsorwerving geld inzamelen voor onderzoek.

lees meer