Over de MPO-afdeling

Het doel van een MPO-afdeling is het gezamenlijk opleiden van studenten van verschillende disciplines. Patiënten hebben vaak complexe, meervoudige problemen. Door samen te werken met verschillende disciplines leren de studenten buiten hun eigen vakgebied te kijken. lees meer

Over de MPO-afdeling

Het doel van een MPO-afdeling is het gezamenlijk opleiden van studenten van verschillende disciplines. Een belangrijk aandachtspunt is het leren in de groep. Studenten leren met elkaar en van elkaar.

Op de MPO-afdeling werken naast het vaste multidisciplinaire team een grote groep verpleegkunde- en  en paramedische studenten. Het vaste team bestaat uit: een hoofdbehandelaar (neuroloog), een behandelaar (arts in opleiding tot neuroloog), co-assistenten, verpleegkundigen, verzorgenden, een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeute, diëtist, voedingsassistenten en een maatschappelijk werker. Al deze disciplines hebben verschillende taken. Afhankelijk van uw ziektebeeld krijgt u met meerdere van deze hulpverleners te maken.

Waarom Multi-professioneel opleiden?

Opleiding en praktijk zijn met elkaar verbonden. Zij hebben hetzelfde doel: goede patiëntenzorg nu en in de toekomst. U staat hierin centraal. Om dit doel te behalen is het voor de afdeling Neurologie belangrijk om studenten op te leiden. Patiënten hebben vaak complexe, meervoudige problemen. Door samen te werken met verschillende disciplines leren de studenten buiten hun eigen vakgebied te kijken. Hiermee vergroten we hun kennis.

Wat kunt u verwachten?

Studenten kijken vanuit hun opleiding kritisch naar de zorg. Dit zorgt ervoor dat we continu werken aan verbetering van de zorg. Doordat de studenten minder routine hebben kan de zorg langer duren. lees meer

Wat kunt u verwachten?

De studenten werken voornamelijk dag- en avonddiensten. U wordt tijdens uw verblijf zoveel mogelijk door dezelfde studenten en professionals begeleid. Tijdens een dienst werken er meerdere studenten. Ook kunnen er meerdere studenten meekijken/meewerken bij een onderdeel van uw zorg. Een team van ervaren verpleegkundigen en therapeuten begeleiden de studenten en leren hen steeds meer zelfstandig te werken. De mate van begeleiding hangt af van bepaalde leerdoelen van studenten en de fase in de opleiding. Op deze manier wordt de kwaliteit van uw zorg gewaarborgd.

Voordelen

  • Studenten kijken vanuit hun opleiding kritisch naar de zorg. Dit zorgt ervoor dat we continu werken aan verbetering van de zorg.
  • Er zijn relatief veel zorgverleners aanwezig. Hierdoor hebben we vaak meer tijd en aandacht voor u als patiënt.
  • We werken actief samen met alle disciplines waardoor we sneller aan uw zorgbehoeften kunnen voldoen.

Nadelen

  • U ziet meer studenten aan uw bed. Overigens worden de studenten altijd begeleid door een verpleegkundige.
  • De studenten hebben minder routine waardoor de zorg langer kan duren.
  • Medewerkers
  • Intranet