Roken en een operatie

U krijgt binnenkort een operatie op de afdeling Orthopedie in het Radboudumc. Het is algemeen bekend dat roken ongezond is en verschillende gezondheidsproblemen tot gevolg kan hebben. Voor u is het belangrijk te weten welke gevolgen roken kan hebben op de operatie en uw herstel erna.

Wat roken met uw lichaam doet

De bekendste en meest schadelijke stoffen die vrij komen tijdens het roken zijn nicotine, koolmonoxide en teer.
 • Nicotine laat uw hart sneller kloppen, zorgt voor een hogere bloeddruk, geeft schade aan de binnenkant van uw bloedvaten en verhoogt de zuurstofbehoefte van uw lichaam. Het is de verslavende stof in sigaretten.
 • Door inname van koolmonoxide pompt uw hart minder bloed rond. Roken verhoogt de hoeveelheid koolmonoxide dat aan hemoglobine blijft vastzitten. Hemoglobine is eiwit in de rode bloedcellen die verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof in het bloed. Als CO hecht aan hemoglobine kan deze rode bloedcel niet meer meedoen in het transport van zuurstof. Het effect hiervan is dat de zuurstoftoevoer afneemt en uw conditie verslechtert. Uw bloed wordt minder vloeibaar en er zijn meer rode bloedcellen nodig voor de zuurstofbehoefte van uw lichaam. Op deze manier vermindert de hoeveelheid zuurstof die aan uw lichaam wordt afgegeven. Zuurstof is nodig voor bijvoorbeeld de wondgenezing.
 • Teer veroorzaakt de ‘rokershoest’. In uw longen zitten trilhaartjes die uw longen schoonhouden. Door het roken vermindert de functie van uw longen en is er een toename van slijm in uw longen. Hierdoor plakken de trilhaartjes aan elkaar vast en kunnen ze hun werk niet meer goed doen.
 • Door roken ontstaat vasospasme. Dit betekent dat uw bloedvaten een ‘krampende’ beweging maken waardoor ze zich afwisselend sluiten en weer wijd open gaan staan. Ook hierdoor verslechtert de doorbloeding. Weefsels die hier het meeste last van hebben, zijn weefsels die al minder doorbloed zijn. Ook weefsels die worden voorzien van bloed via relatief kleine bloedvaatjes of verse wonden hebben last van slechte doorbloeding. Deze ‘krampende’ beweging ontstaat al na 1 sigaret en duurt tot ongeveer 6 weken!

Complicaties

Door roken is de kans op complicaties tijdens en na de operatie groter. Van de patiënten die worden opgenomen voor een operatie heeft 1 op de 3 hiermee te maken:
 • Orthopedische operaties zijn infectiegevoelig. Een goede wondgenezing is van groot belang bij het voorkomen van infecties. Door verminderde zuurstoftoevoer vergroot roken na de operatie de kans op infecties en een slechte wond- en botgenezing. De duur van uw opname kan hierdoor langer worden. De gemiddelde opnameduur blijkt voor rokers 2 dagen langer te zijn. Bij infecties kan uw opnameduur zelfs een paar weken langer worden.
 • Roken en slijmvorming irriteert de luchtwegen. Als u onder anesthesie (narcose) bent wordt u via een buisje in de luchtpijp beademd. Dit buisje kan verstopt raken door slijm dat los gaat zitten tijdens de beademing. De kans bestaat dat de arts het slijm tijdens de operatie moet wegzuigen. Dit kan de luchtwegen weer irriteren, een vervelend gevoel geven en meer hoesten tot gevolg hebben na de operatie.
 • De kans op bronchospasme. Dit is een verkramping van de spieren rond de luchtpijp, waarbij de luchtpijp wordt dichtgeknepen. De beademing versterkt de irritatie van de luchtwegen. Omdat u onder narcose bent merkt u daar op het moment zelf niets van, maar na de operatie kunt u benauwd en kortademig zijn.
 • Roken verhoogt de aanmaak van maagzuur waardoor voeding minder goed en snel wordt verteerd. Dit verhoogt de kans op aspiratie, het ‘inademen’ van maaginhoud tijdens de operatie en misselijkheid en braken na de operatie.

Advies

We adviseren u minstens 8 weken voor de operatie te stoppen met roken. De eerste week na het stoppen kunt u last hebben van ontwenningsverschijnselen en neemt het hoesten toe omdat het slijm in de longen los gaat zitten. Deze ‘rokershoest’ heeft als functie het slijm en vuil in de longen op te ruimen. We raden u af om tot 7 dagen voor de operatie nog te stoppen. In 8 weken krijgen de trilhaartjes hun functie weer terug en kunnen ze slijm en vuil beter afvoeren. Mocht het stoppen voor de operatie niet zijn gelukt dan adviseren wij u in ieder geval te stoppen vanaf de dag van de operatie totdat de wond goed is genezen. Belangrijk bij het stoppen met roken is dat u zelf achter dit besluit staat en gemotiveerd bent om te stoppen. Als u met spoed bent opgenomen op de afdeling Orthopedie (met een botbreuk) is het verstandig te stoppen met roken in verband met genezing van de breuk. We adviseren u:
 • Te stoppen met roken op de dag van de operatie als u binnen 1 week na opname wordt geopereerd.
 • Direct te stoppen met roken als u na 1 week na opname wordt geopereerd.
 • Direct te stoppen met roken als u niet wordt geopereerd.

Gevolgen van stoppen met roken

Als u stopt met roken worden uw hartslag en bloeddruk na 20 minuten weer normaal. Na 8 uur is de hoeveelheid nicotine en koolmonoxide de helft minder en de hoeveelheid zuurstof in het bloed is weer normaal. Na 1 dag is alle koolmonoxide uit het lichaam verdwenen en het zuurstofgehalte van het bloed verbeterd. U krijgt meer lucht en kunt makkelijker ademen, de kans op longproblemen zoals een longontsteking zijn dan na de operatie kleiner. Na 1 dag beginnen de longen met het opruimen van slijm en andere resten van het roken. Het hoesten neemt hierdoor toe. Na 2 tot 3 dagen is er geen nicotine meer in het lichaam en zijn de smaak- en reukvermogens aanzienlijk verbeterd. Tussen de 2 en 12 weken verbetert de bloedcirculatie in het lichaam, waardoor ook de zuurstoftoevoer beter is. Uw hart zal meer zuurstofrijk bloed krijgen en kunnen rondpompen, waardoor u een betere conditie krijgt en de kans op infecties en ontstekingen afneemt. Tussen de 3 en 9 maanden verminderen klachten als hoesten, piepen en benauwdheid. De achteruitgang van de longfunctie stopt en kan licht verbeteren. Zodra u stopt met roken is de kans op ontwenningsverschijnselen aanwezig. Dit is een goed teken want uw lichaam maakt zich vrij van nicotine. Op www.stivoro.nl vindt u informatie over de meest voorkomende ontwenningsverschijnselen en goede tips over hoe met deze ontwenningsverschijnselen om te gaan.

Ondersteuning

Bij het stoppen met roken kunt u professionele hulp krijgen. U kunt via uw huisarts ondersteuning vragen in de vorm van medicijnen (waaronder nicotinepleisters of kauwgom) of verschillende gespreksvormen. Als u onder behandeling bent van een longarts dan kan hij of zij u eventueel verwijzen naar de Stop-Roken-Poli. Voor tips bij het stoppen met roken kunt u op de volgende websites terecht: Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts, behandelend ats of de verpleegkundige.
Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Orthopedie
De verpleegafdeling Orthopedie maakt onderdeel uit van de verpleegafdeling Brein, Bewegen en Reconstructie van het Radboudumc. Dit is een samenwerking van de verpleegafdelingen van Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Traumachirurgie.

Over onze verpleegafdeling

Verplegen is teamwerk en op afdeling Orthopedie staat een team van artsen, verpleegkundigen, verpleegassistenten, voedingsassistenten, fysiotherapeuten klaar om uw verblijf goed te laten verlopen.

lees meer

Over onze verpleegafdeling

Verplegen is teamwerk en op afdeling Orthopedie staat een team van artsen, verpleegkundigen, verpleegassistenten, voedingsassistenten, fysiotherapeuten klaar om uw verblijf goed te laten verlopen.
De zorg die u nodig heeft is vaak van te voren al in kaart gebracht, maar soms kan pas na de ingreep gezegd worden hoe de nabehandeling zal verlopen.

Op de afdeling hanteren wij het niet ziek zijn principe. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gaan kijken naar hoeveel u zelf kunt doen. U behoudt daardoor zelf de regie. Daarnaast kunt u ook mee denken over uw behandeling; hoe denkt u ergens over, wat zijn uw ideeën en wat kunnen wij u bieden. Op deze manier hopen wij in samenspraak met u op een voorspoedig herstel.

Contact met de verpleeg­afdeling

Verpleegafdeling Orthopedie

(024) 361 44 90
contact


Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 737

Kamer- en dagindeling

Afdeling Orthopedie heeft 20 bedden, die verdeeld zijn over 4 éénpersoons-kamers en 4 vierpersoons-kamers.

lees meer

Kamer- en dagindeling

Afdeling Orthopedie heeft 20 bedden, die verdeeld zijn over 4 éénpersoons-kamers en 4 vierpersoons-kamers.
De eenpersoons kamer kan nodig zijn voor een ernstig zieke patiënt of iemand met een infectie. Het is dus mogelijk dat u gevraagd wordt naar een vierpersoons kamer te verhuizen.

Hoewel niet elke dag hetzelfde is zijn er toch dagelijks terugkerende zaken zoals:

 

07.15 uur     broodbuffet ronde
09.00 - 10.30 uur   zaalronde afdelingsarts
08.00 - 11.30 uur   persoonlijke verzorging
10.00 uur   drankenronde
12.00 uur   broodbuffet ronde
13.00 - 14.00 uur   rusten
13.30 - 14.00 uur   verpleegkundige patiëntenbespreking
14.30 uur   drankenronde
17.00 - 18.00 uur   warme maaltijd
19.00 uur   drankenronde
     

Gedurende de dag komt een fysiotherapeut met u oefenen

Medewerkers op de afdeling

Er wordt naar gestreefd dat u tijdens uw verblijf bij ons dagelijks door dezelfde verpleegkundigen wordt verzorgd en begeleid.

lees meer

Medewerkers op de afdeling

Er wordt naar gestreefd dat u tijdens uw verblijf bij ons dagelijks door dezelfde verpleegkundigen wordt verzorgd en begeleid. Verpleegkundigen begeleiden tijdens hun dagelijks werk ook verpleegkundigen en verpleegassistenten in opleiding. Hierdoor kan het gebeuren dat niet iedereen direct antwoord op uw vragen kan geven.

De arts-assistent (zaalarts) komt op doordeweekse dagen visite lopen en  er zijn fysiotherapeuten die met u komen oefenen indien dit van toepassing is. Andere medewerkers op de afdeling zijn secretaresses, voedingsassistentes, verpleeghulp en interieurverzorgsters. 

Artsen

De zaalarts loopt ’s ochtends tussen 09.00 en 10.30u visite. Tijdens deze ronde bespreekt de arts met u hoe u vindt dat het gaat. U bent in de gelegenheid om vragen te stellen en in samenspraak met u wordt het zorgbeleid eventueel aangepast.

Via de verpleegkundige kunt u aan het eind van de middag dringende vragen nog aan de zaalarts of behandelend orthopeed voorleggen. Eenmaal per week, op woensdag tussen 10.30 en 12.00 uur wordt er grote visite gelopen. Naast de verpleegkundige en  zaalarts lopen dan ook de chef de clinique  en co-assistenten mee. Tijdens deze ronde kan er onderwijs gegeven worden aan degenen die meelopen.
 

Op bezoek bij Orthopedie

Op de verpleegafdeling Orthopedie, Traumachirurgie, Neurochirurgie en Plastische chirurgie kunt u tot 21.00 terecht. Wij kunnen van deze tijden afwijken als dit beter is voor het herstel van onze patiënten en bij medische of verpleegkundige zorg. Onze verpleegkundigen zullen dit dan aangeven.

lees meer

Op bezoek bij Orthopedie

Op de verpleegafdeling Orthopedie, Traumachirurgie, Neurochirurgie en Plastische chirurgie kunt u tot 21.00 terecht. Wij kunnen van deze tijden afwijken als dit beter is voor het herstel van onze patiënten en bij medische of verpleegkundige zorg. Onze verpleegkundigen zullen dit dan aangeven.
Daarnaast zijn maximaal 2 bezoekers per patiënt toegestaan, omdat op de vierpersoonskamers ook pas geopereerde patiënten liggen.

Roken en een operatie

U krijgt binnenkort een operatie op de afdeling Orthopedie in het Radboudumc. Het is voor u belangrijk om te weten welke gevolgen roken kan hebben op de operatie en uw herstel erna.

lees meer

Opname en ontslag


De opname

Op de dag dat u wordt opgenomen wordt u ontvangen door de secretaresse. Zij controleert een aantal gegevens met u zodat alle informatie correct ingevoerd is in het dossier.

lees meer

De opname

Op de dag dat u wordt opgenomen wordt u ontvangen door de secretaresse. Zij controleert  een aantal gegevens met u zodat alle informatie correct ingevoerd is in het dossier.

Daarna neemt een verpleegkundige u mee naar de opnamekamer. Dit is een kamer waar patiënten worden voorbereid op de operatie. Dit houdt in dat u wederom enkele vragen wordt gesteld, dat u premedicatie krijgt en dat er eventueel bloed wordt afgenomen. Uw eigendommen worden in een afgesloten box van een afgesloten kast bewaard tot na de operatie.
 
Na de operatie komt u op een kamer waar u in principe de rest van de opnameduur zult verblijven. Uw eigendommen zullen hier ook naar toe worden gebracht.

Onderzoek

Wanneer er geen recente röntgenfoto’s van u beschikbaar zijn, kan het zijn dat u hiervoor nog wordt opgeroepen. Vervoer van en naar de röntgenafdeling wordt verzorgd. Soms wordt, in verband met de operatie, bloed afgenomen voor onderzoek.

Medicijnen

Als u medicatie gebruikt, dan is het handig om bij uw apotheek een recent overzicht op te vragen, zodat op de afdeling ook duidelijk is wat u nodig heeft.

lees meer

Medicijnen

Als u medicatie gebruikt, dan is het handig om bij uw apotheek een recent overzicht op te vragen, zodat op de afdeling ook duidelijk is wat u nodig heeft. Tevens wordt u verzocht medicijnen die u thuis gebruikt mee te brengen. Breng voldoende mee voor de duur van de opname. Niet alle medicijnen kunnen door onze apotheek geleverd worden. 

Medicijnen worden uitgedeeld voor de maaltijden en voor de nacht. Over het algemeen is het verstandig medicijnen met de maaltijd in te nemen. Bij uitzonderingen op de regel hoort u dat van de verpleegkundige.

Pijn na een operatie

Postoperatieve pijn is een vorm van acute pijn na een operatie. De oorzaak van acute pijn is weefselbeschadiging.

lees meer

Mondverzorging

Na een operatie kunt u last hebben van een droge mond. Hieronder geven we een aantal adviezen.

lees meer

Mondverzorging

De lippen

6 tot 8 keer per dag
 • Breng met een wattenstokje vaseline uit een tube aan.
 • Doe dit ook vooraf aan de operatie en voor en na de mondverzorging.

Tandenpoetsen

4 keer per dag
 • Gebruik een kleine zachte rechte tandenborstel.
 • Gebruik fluoride tandpasta.
 • Poets ook de randen van het tandvlees zachtjes mee.
 • Bij kaakfixatie: poets goed boven de brackets, op de brackets en onder de brackets. 

Mond spoelen of spoelspuitje

6 tot 8 keer per dag
 • Gebruik water of fysiologisch zout om uw mond te spoelen.
 • Spoel uw mond na het tandenpoetsen.
 • Spoel uw mond tussen de mondverzorging door.
 • U kunt ook een spoelspuitje gebruiken. Vul per keer 6 spuiten met water: 2 spuiten voor boven- en onderkaak rechts, 2 spuiten voor boven- en onderkaak midden en 2 spuiten voor boven- en onderkaak links.

Desinfecteren met Perio aid 0,12% 15 ml. (Chloorhexidine)

3 keer per dag
 • Spoel uw mond met Perio aid.
 • Doe dit ook voor de operatie.
 • Pers de Perio aid een halve minuut door de mond.
 • Wrijf bij kaakfixatie de tong over de binnenkant van de tanden en kiezen. U mag niet naspoelen en een half uur niet eten en drinken.

(Frame) prothese

 • Reinig 2 keer per dag de (frame)prothese met een protheseborstel, vloeibare zeep en water.
 • Let op: verbuig tijdens het poetsen niet de metalen klammers bij een gedeeltelijke prothese en/of (frame)prothese.
 • Spoel na elke maaltijd de prothese af met water.
 • Reinig 2 keer per dag de slijmvliezen (kaakwallen, gehemelte) met een zachte tandenborstel en water.
 • We raden aan 's nachts de prothese uit te doen en droog te bewaren.

Aanvullende adviezen

Meer informatie over adviezen bij mondverzorging vindt u hier.

Onderzoek Vochtbalans

U krijgt in het Radboudumc een behandeling en u heeft een verstoorde vochtbalans. Dat betekent dat u veel minder uitplast dan u drinkt. Om uw vochtbalans in de gaten houden, houdt u 24 uur bij hoeveel u drinkt en plast.

lees meer

Ontslag in zicht

Wat u moet weten wanneer u met ontslag gaat van de verpleegafdeling Brein, Bewegen en Reconstructie?

lees meer

Nazorg Transferpunt

Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg.

lees meer

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80% van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.

lees meer

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80 procent van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.Uit onderzoek en ervaring blijkt dat patiënten eerder herstellen na een ziekenhuisopname als ze meer bewegen voor, tijdens en na de ziekenhuisopname. Onze zorgverleners stimuleren u daarom om zo actief mogelijk te zijn tijdens uw verblijf in het Radboudumc, zodat u sneller herstelt en fitter naar huis gaat.

Wat betekent dat voor u?

U krijgt meer bewegingsruimte en vrijheid om tijdens uw ziekenhuisverblijf zoveel mogelijk actief te zijn. U kunt bijvoorbeeld in beweging komen door te wandelen over de afdeling, naar het restaurant te gaan, door oefeningen te doen en door niet standaard in bed te gaan liggen, maar bijvoorbeeld op een goede relaxstoel te gaan zitten. Natuurlijk worden deze mogelijkheden afgestemd met de artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Activiteiten per faseFase 1  Dag van de operatie
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van afdeling Brein, Beweging en Reconstructie C2, route 737.  Een verpleegkundige komt u ophalen voor de opname.
Op deze dag heeft u de mogelijkheid om voor de operatie vrij te bewegen en kunt u bijvoorbeeld nog een wandeling maken in het ziekenhuis. Het is daarbij wel belangrijk dat  wij u mobiel kunnen bereiken. Overlegt u dit eerst met de verpleegkundige. 
Afhankelijk van de ingreep en bijhorende leefregels, kunt u na de operatie proberen weer zoveel mogelijk in beweging te komen. 

Fase 2  Dag(en) na de operatie
De zaalarts maakt in de ochtend een visiteronde. Tijdens deze ronde bespreekt de arts met u hoe u vindt dat het gaat. U bent in de gelegenheid om vragen te stellen en in samenspraak met u wordt het zorgbeleid eventueel aangepast.
Als u zich naar omstandigheden goed voelt, adviseren wij u te beginnen met dit activiteitenschema. Als het mogelijk is, kunt u ontbijten op de bedrand of aan tafel. Vervolgens mag u tijdens de verzorging doen wat u zelfstandig kan. Het is beter om overdag in de stoel te zitten dan in bed te liggen. Probeer binnen uw mogelijkheden actief te zijn op de kamer of afdeling. Gebruik uw bed alleen om te rusten of te slapen.

Tips

 • Probeer zoveel mogelijk uit bed te zijn gedurende de dag.
 • Probeer zo vaak mogelijk in beweging te zijn met een rustpauze tussendoor.
 • Probeer deel te nemen aan de dagelijkse gezamenlijke lunch.
 • Wanneer er bezoek komt, probeer dan eens samen buiten de afdeling te gaan kijken. Drink een kop koffie in het restaurant of ga eens lekker naar buiten. Kunt u nog niet zover lopen? Vraag dan om een rolstoel.
 • Als u voor de operatie een goede basisconditie had, dan kunt daarna samen met de verpleegkundige uw activiteiten uitbreiden.
 • Als u fysiotherapeutische begeleiding krijgt om in beweging te komen, dan overlegt uw fysiotherapeut met u welke activiteiten u wel en niet zelfstandig kunt  ondernemen.
 • De relaxstoel is een stoel waar u de gehele dag in kunt verblijven. U beslist zelf de houding waarin u zit of ligt. Vanuit de relaxstoel kunt u ook gemakkelijker opstaan om naar het toilet of de badkamer te lopen.
 • Neem goede schoenen mee wanneer u wordt opgenomen, op sloffen/slippers mobiliseren heeft niet onze voorkeur i.v.m. valgevaar.


Fase 3  Weer naar huis (ontslag uit Radboudumc)
Als u met ontslag mag, heeft u mogelijk hulp nodig van de thuiszorg of het is nodig dat u elders gaat herstellen, bijvoorbeeld in een herstelhotel. Het is goed om hier alvast over na te denken en bij de opname aan de verpleegkundige door te geven als u denkt dat u extra hulp nodig hebt.
Fijn dat het beter met u gaat en dat u het ziekenhuis kunt verlaten.  Probeer  zo actief mogelijk te blijven, zodat u sneller herstelt.


Lees meer over Beter uit Bed

Antibiotica via infuus na ontslag

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u de antibiotica thuis via het infuus toegediend krijgt.

lees meer

Telefonisch spreekuur

Als verpleegafdeling willen we de kwaliteit van de geleverde zorg met u evalueren. Als u met ontslag gaat, ontvangt u een vragenlijst. Een verpleegkundige van de afdeling belt u na een week thuis op om deze vragenlijst met u door te nemen en uw ervaringen tijdens de opname te bespreken.