Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Plastische chirurgie
De verpleegafdeling Plastische chrirugie maakt onderdeel uit van de verpleegafdeling Brein, Bewegen en Reconstructie van het Radboudumc. Dit is een samenwerking van de verpleegafdelingen van Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Traumachirurgie.

Dagindeling verpleegafdeling

De dagen op onze afdeling verlopen verschillend omdat elke patiënt een speciale verzorging en behandeling krijgt die op hem of haar is afgestemd. Elke dag heeft wel een aantal vaste momenten.

lees meer

Dagindeling verpleegafdeling

De dagen op onze afdeling verlopen verschillend omdat elke patiënt een speciale verzorging en behandeling krijgt die op hem of haar is afgestemd. Elke dag heeft wel een aantal vaste momenten.
07:00 Voedingsronde en medicijnronde
08:00 Aanvang werkzaamheden verpleegkundigen van de dagdienst
09:30 Voedingsronde
10:15-10:45 Koffiepauze verpleegkundigen (verdeeld in 2 groepen)
12.00 Voedingsronde en medicijnronde
12:15-13:30 Lunchpauze verpleegkundigen (verdeeld in 2 groepen)
14:45 Voedingsronde en medicijnronde
16:00 Aanvang werkzaamheden verpleegkundigen van de avonddienst
17:15 Voedingsronde en medicijnronde
20:00 Verzorging voor de nacht en voedingsronde
22:00 Medicijnronde
23:00 Aanvang werkzaamheden verpleegkundigen van de nachtdienst.

Naast ontbijt, lunch en diner krijgt u tussendoor van onze voedingsassistenten drie keer een gerecht, shake of snack geserveerd.

Wilt u er rekening mee houden dat om 23.00 uur al veel patiënten slapen? Rust op de afdeling is dan erg belangrijk. Tijdens de nacht komen verpleegkundigen regelmatig kijken of alles in orde is met u.


Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Brein, Bewegen en Reconstructie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 737

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 737 (Brein, Bewegen en Reconstructie)

Bezoektijden

Op de verpleegafdeling Orthopedie, Traumachirurgie, Neurochirurgie en Plastische chirurgie kunt u tot 21.00 terecht. Wij kunnen van deze tijden afwijken als dit beter is voor het herstel van onze patiënten en bij medische of verpleegkundige zorg. Onze verpleegkundigen zullen dit dan aangeven.

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80% van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.

lees meer

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80 procent van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.Uit onderzoek en ervaring blijkt dat patiënten eerder herstellen na een ziekenhuisopname als ze meer bewegen voor, tijdens en na de ziekenhuisopname. Onze zorgverleners stimuleren u daarom om zo actief mogelijk te zijn tijdens uw verblijf in het Radboudumc, zodat u sneller herstelt en fitter naar huis gaat.

Wat betekent dat voor u?

U krijgt meer bewegingsruimte en vrijheid om tijdens uw ziekenhuisverblijf zoveel mogelijk actief te zijn. U kunt bijvoorbeeld in beweging komen door te wandelen over de afdeling, naar het restaurant te gaan, door oefeningen te doen en door niet standaard in bed te gaan liggen, maar bijvoorbeeld op een goede relaxstoel te gaan zitten. Natuurlijk worden deze mogelijkheden afgestemd met de artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Activiteiten per faseFase 1  Dag van de operatie
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van afdeling Brein, Beweging en Reconstructie C2, route 737.  Een verpleegkundige komt u ophalen voor de opname.
Op deze dag heeft u de mogelijkheid om voor de operatie vrij te bewegen en kunt u bijvoorbeeld nog een wandeling maken in het ziekenhuis. Het is daarbij wel belangrijk dat  wij u mobiel kunnen bereiken. Overlegt u dit eerst met de verpleegkundige. 
Afhankelijk van de ingreep en bijhorende leefregels, kunt u na de operatie proberen weer zoveel mogelijk in beweging te komen. 

Fase 2  Dag(en) na de operatie
De zaalarts maakt in de ochtend een visiteronde. Tijdens deze ronde bespreekt de arts met u hoe u vindt dat het gaat. U bent in de gelegenheid om vragen te stellen en in samenspraak met u wordt het zorgbeleid eventueel aangepast.
Als u zich naar omstandigheden goed voelt, adviseren wij u te beginnen met dit activiteitenschema. Als het mogelijk is, kunt u ontbijten op de bedrand of aan tafel. Vervolgens mag u tijdens de verzorging doen wat u zelfstandig kan. Het is beter om overdag in de stoel te zitten dan in bed te liggen. Probeer binnen uw mogelijkheden actief te zijn op de kamer of afdeling. Gebruik uw bed alleen om te rusten of te slapen.

Tips

  • Probeer zoveel mogelijk uit bed te zijn gedurende de dag.
  • Probeer zo vaak mogelijk in beweging te zijn met een rustpauze tussendoor.
  • Probeer deel te nemen aan de dagelijkse gezamenlijke lunch.
  • Wanneer er bezoek komt, probeer dan eens samen buiten de afdeling te gaan kijken. Drink een kop koffie in het restaurant of ga eens lekker naar buiten. Kunt u nog niet zover lopen? Vraag dan om een rolstoel.
  • Als u voor de operatie een goede basisconditie had, dan kunt daarna samen met de verpleegkundige uw activiteiten uitbreiden.
  • Als u fysiotherapeutische begeleiding krijgt om in beweging te komen, dan overlegt uw fysiotherapeut met u welke activiteiten u wel en niet zelfstandig kunt  ondernemen.
  • De relaxstoel is een stoel waar u de gehele dag in kunt verblijven. U beslist zelf de houding waarin u zit of ligt. Vanuit de relaxstoel kunt u ook gemakkelijker opstaan om naar het toilet of de badkamer te lopen.
  • Neem goede schoenen mee wanneer u wordt opgenomen, op sloffen/slippers mobiliseren heeft niet onze voorkeur i.v.m. valgevaar.


Fase 3  Weer naar huis (ontslag uit Radboudumc)
Als u met ontslag mag, heeft u mogelijk hulp nodig van de thuiszorg of het is nodig dat u elders gaat herstellen, bijvoorbeeld in een herstelhotel. Het is goed om hier alvast over na te denken en bij de opname aan de verpleegkundige door te geven als u denkt dat u extra hulp nodig hebt.
Fijn dat het beter met u gaat en dat u het ziekenhuis kunt verlaten.  Probeer  zo actief mogelijk te blijven, zodat u sneller herstelt.


Lees meer over Beter uit Bed

Artsen en verpleeg­kundigen

Op de afdeling werken twee artsenteams: de neurochirurgen en de plastisch chirurgen. Elk team is breed samengesteld.

Lees meer

Artsen en verpleeg­kundigen

Artsen

Op de afdeling werken twee artsenteams: de neurochirurgen en de plastisch chirurgen. Elk team is breed samengesteld. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Verder bestaat het team uit specialistisch chirurgen (neurochirurgen of plastisch chirurgen), arts-assisitenten (artsen waarvan een deel in opleiding is tot  specialist), en co-assisitenten (studenten geneeskunde).

De zaalarts en/of andere artsen van het team komen dagelijks bij u langs. De plastisch chirurgen lopen visiste tussen 08.00 en 08.45 uur. Het is belangrijk dat u op deze tijdstippen op uw kamer bent. Tijdens de artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling. Ook kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met uw behandelend arts.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen werken in een team. We doen ons best om u gedurende uw verblijf door dezelfde verpleegkundigen te laten verzorgen en begeleiden. Op deze manier leert u elkaar kennen en kan de zorg beter worden afgestemd. Met vragen en problemen kunt u het beste terecht bij de verpleegkundige die voor u zorgt.
Ook kunt u te maken krijgen met studenten verpleegkunde. Dit zijn studenten uit alle vier de jaargangen van de opleiding tot verpleegkundige. Deze studenten doen hun werk onder toeziend oog van een gediplomeerd verpleegkundige.
Daarnaast werken er verpleegassistenten op de afdeling. Zij ondersteunen de verpleegkundigen.
De zorgmanager en teamleider van de afdeling zijn vooral bezig met de organisatie en zijn eindverantwoordelijk
voor de verpleegkundige zorg.
Tussen 13.55 uur en 14.30 uur houden de verpleegkundigen een patiënten bespreking waarin zij uw behandeling bespreken. U wordt gevraagd de verpleegkundige tijdens deze behandeling niet te storen.

Gemengd verplegen

Het kan voorkomen dat vrouwen en mannen samen op één kamer verpleegd worden.

Lees meer

Gemengd verplegen

De afdeling beschikt over meerdere éénpersoonskamers, één vierpersoonskamer en één twee persoonskamer. Het kan voorkomen dat vrouwen en mannen samen op één kamer verpleegd worden. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige, zodat zij een oplossing voor u kan zoeken.

Weer naar huis

Als u de afdeling verlaat, heeft u met de verpleegkundige nog een ontslaggesprek en krijgt u van de arts de recepten voor uw medicatie en een ontslagbrief voor uw huisarts mee.

lees meer

Weer naar huis

Als u de afdeling verlaat, heeft u met de verpleegkundige nog een ontslaggesprek en krijgt u van de arts de recepten voor uw medicatie en een ontslagbrief voor uw huisarts mee. Ontslag vindt ’s morgens plaats tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Vervoer naar huis of een andere instelling moet u zelf regelen. Alleen wanneer u met een ambulance vervoerd gaat worden, dan regelt de verpleegkundige dit.
 

Ontslag in zicht

Wat u moet weten wanneer u met ontslag gaat van de verpleegafdeling Brein, Bewegen en Reconstructie?

lees meer

Onze mensen