Personen Aart Schene

Aart Schene

 • Geboren: 12 mei 1956 (Langedijk)
 • Benoeming: 1994 (Universiteit van Amsterdam), 2013 (Nijmegen)


Loopbaan Aart Schene

1994 Amsterdam

Gedurende zijn studie Geneeskunde deed Aart Schene onderzoek in de experimentele cardiologie en in de klinische en sociale psychiatrie. Zijn opleiding Psychiatrie in Utrecht combineerde hij met promotieonderzoek. Na zijn specialisatie keerde hij terug naar het AMC Amsterdam, promoveerde, werd universitair hoofddocent en in 1994 hoogleraar.

Zijn onderzoek richtte zich in aanvang op ambulantisering, chronisch psychiatrische patiënten en schizofrenie. Vanaf 1994 gaf hij leiding aan de afdeling Stemmingsstoornissen en verschoof zijn onderzoeksfocus van de psychotische naar de stemmingsstoornissen. Met deze afdeling deed hij pionierswerk door gespecialiseerde, programmatische, op evidence gebaseerde psychiatrische zorg tot stand te brengen.

Om verder bij te dragen aan een ‘wetenschappelijke psychiatrie’ richtte hij in 1992 met collega’s een Europees researchnetwerk op (ENMESH) en vervulde hij verschillende wetenschappelijke functies. Het praktisch toepassen van wetenschappelijke kennis stimuleerde hij door zijn voorzitterschap van de Landelijke Stuurgroep Zorgprogrammering in de GGZ, de Commissie Kwaliteitszorg van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Agendaraad Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

2003 Amsterdam

In het AMC was hij opleider Psychiatrie van 2003 tot 2013. Hij begeleidde ruim twintig promovendi.  In 2013 werd hij hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Een belangrijke ambitie is het onderzoek van zijn afdeling translationeel vorm te geven in samenwerking met het Donders Instituut en het Behavioural Science Instituut. Hij is (co)auteur van ruim 300 wetenschappelijke peer-reviewed artikelen en ruim 70 hoofdstukken in boeken.


prof. dr. Schene stelt zich voorNeven­activiteiten

 • Bestuurslid van het RIAGG Amsterdam Zuidoost (1989-1992).
 • Lid van de Commissie Thuisloosheid en psychische stoornissen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1992-1993).
 • Lid van de Kerncommissie Geestelijke Gezondheidszorg van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1992-1995).
 • Lid van de Werkgemeenschap Psychiatrie NWO (1992-1998).
 • Oprichter en secretaris van het European Network for Mental Health Service Evaluation (ENMESH) (1993-2002).
 • Lid van de Expert Committee Volksgezondheid Toekomstverkenning (1995-1997).
 • Dagelijks bestuur van het Amsterdams Centrum voor Onderzoek van Gezondheid en Gezondheids¬zorg (AmCOGG) van het AMC (1996-2003).
 • Board member van de World Association for Psycho¬social Rehabilitation (1996-2003).
 • Lid van de Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg van ZonMw (1997-2001).
 • Voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Zorgprogrammering in de GGZ (1997-2005).
 • Lid van de Commissie Zorg voor niet-opgenomen acute psychiatrische patiënten, van de Gezondheidsraad (1998-2003).
 • Bestuurslid van het Fonds Psychische Gezondheid (1999-2006).
 • Lid van de Commissie Hulp bij levensbeëindiging van KNMG (2000-2004).
 • Lid van de Wetenschappelijke Commissie Depressiestichting (2000-2005).
 • Lid van het International Advisory Committee MATRA Integra Project Transformation to an Integrated System of Psychiatric Care (2001-2007).
 • Lid van de Academic Council van de Academy of Mental Health Reforms (2002-2008).
 • Chairman (2002-2009) en board member (2009-?) van de European Network for Mental Health Service Evaluation (EnMESH).
 • Lid van de Wetenschappelijke Commissie van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (2003-2004).
 • Lid van de Commissie Eerstelijnsgezondheidszorg van de Gezondheidsraad (2003-2005).
 • Voorzitter van de Examencommissie van de Faculteit Geneeskunde van het AMC (2003-2010).
 • Lid van de Commissie Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, van de Gezondheidsraad (2005-2008).
 • Lid van het Concilium Psychiatricum (2005-2012).
 • Voorzitter van de Werkgroep Verzekeringsgeneeskundige Protocollen van de Gezondheidsraad (2006-2007).
 • Lid van de Plenaire Visitatie Commissie Psychiatrie (2006-2013).
 • Voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2009-2015).
 • Voorzitter van het Opleidingsinstituut Medisch Specialistische Opleidingen (OMSO) van het AMC (2011-2013).
 • Voorzitter van de Agendaraad Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (2013-?).
 • Themaleider van het researchthema Stress-related Disorders van het Radboudumc (2014-?).
 • Lid van de commissie Heroriëntatie universitair gezondheidsonderzoek van de Gezondheidsraad (2014-?).
 • Lid van de Raad van Toezicht van GGNet (2014-?).

Leeropdracht

Psychiatrie

Opleiding

 • 1968-1975 Middelbare school (Atheneum bèta, Rijksscholengemeenschap Noord Kennemerland, Alkmaar)
 • 1975-1976 Universiteit (Biologie en Dierpsychologie, Universiteit van Amsterdam)
 • 1976-1977 Universiteit (Medische Antropologie, Universiteit van Amsterdam)
 • 1976-1984 Universiteit (Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)
 • 1986-1990 Specialisatie Psychiatrie (Academisch Ziekenhuis Utrecht) Opleider: prof. dr. M. Kuilman
 • 1992 Promotie (Rijksuniversiteit Utrecht) Promotor: prof. dr. B.P.R. Gersons, Copromotor: prof. dr. A.C. van den Hout
 • Titel: Psychiatrische dagbehandeling en 24-uursbehandeling: een vergelijkend onderzoek