Neven­activiteiten

 • Lid van de IKO-werkgroep Neuro-oncologie (sinds 1989).
 • Lid van de editorial board van Minimally Invasive Neurosurgery (1994-2013).
 • Bestuurslid van de International Society for Neurosurgical Technology and Instrument Invention (1999-2005).
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN, 2000-2006). 
 • Medeoprichter en bestuurslid van de International Federation of Neuroendoscopy (sinds 2001).
 • Lid van de editorial board van Revista Neurocirurgia (sinds 2002).
 • Dutch delegate bij de EANS training committee (2003-2013).
 • Voorzitter (2004-2009) en lid (sinds 2009) van de accreditatiecommissie van de NVvN.
 • Voorzitter van de kwaliteitscommissie van de NVvN (2006-2008).
 • Lid van de MSRC-RGS (2006-2014).
 • Chairman van de postgraduate education committee van de EANS (2007-2011).
 • Voorzitter van het Consilium Neurochirurgicum (2008-2014).
 • Lid van de executive committee van de Asian Congress of Neurological Surgeons (sinds 2009).
 • Lid-beroepsgenoot van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Zwolle (sinds 2009).
 • Lid van de WFNS neuroendoscopy committee (sinds 2009).
 • Gedelegeerde van de NVvN bij de World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS, sinds 2010).
 • Secretaris van de European Association of Neurosurgical Societies (EANS, sinds 2011).
 • President-elect van de EANS (sinds 2013).
 • Associate editor van Innovative Neurosurgery (sinds 2013).
 • Reviewer voor de vaktijdschriften Journal of Neurosurgery, Neurosurgery, Acta Neurochirurgica, Clinical Neurology and Neurosurgery, Central European Neurosurgery, Neurosurgical Review, Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry en Cerebrospinal Fluid Research.
Personen Andre Grotenhuis

Leeropdracht

Neurochirurgie

André Grotenhuis

 • Geboren: 17 februari 1955 (Kranenburg, Duitsland) Geboren: 17 februari 1955 (Kranenburg, Duitsland)
 • Benoeming: 2001


Loopbaan André Grotenhuis

1972 Nijmegen

Tijdens zijn studie Geneeskunde was André Grotenhuis student-assistent bij Fysiologie en Kinderchirurgie. Hier verrichte hij dierexperimenteel onderzoek en deed zijn eerste chirurgische ervaring op. Na het artsexamen vervulde Grotenhuis zijn dienstplicht als militair arts. Een specialisatie Neurochirurgie volgde, gevolgd door fellowships in Oostenrijk (AKH Wenen, prof. W. Koos), Zweden (Karolinska Sjukhuset Stockholm, prof. L. Steiner) en Canada (Hospital for Sick Children, Toronto, prof. H. Hofman).

1987 Nijmegen

In 1987 nam Grotenhuis de praktijk over van prof. dr. Walder in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en werd hij parttime staflid Neurochirurgie van het Radboudumc. In 1995 kwam hij volledig in dienst van het Radboudumc, waarna hij in 1999 benoemd werd tot hoofd van het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen. Daarnaast werd hij erkend als opleider in de neurochirurgie. Op 2001 volgde zijn benoeming tot hoogleraar.

2010 Nijmegen

In 2010 stopte hij op eigen verzoek als afdelingshoofd en concentreerde zich meer op klinische taken, onderwijs en onderzoek.

Zwaartepunt in het onderzoek van Grotenhuis is de behandeling van liquorcirculatiestoornissen (liquor is hersenvocht), zoals hydrocefalus (waterhoofd) en intracerebrale cysten. Hij introduceerde als een van de eersten ter wereld de endoscopische 3e ventriculostomie en de endoscopische ventriculo-cystostomie met deze techniek en de daarvoor benodigde instrumenten. Daarnaast was en is hij betrokken bij neuro-oncologisch onderzoek.

Zwaartepunten in zijn klinische werk zijn de behandeling van schedelbasistumoren, intracraniële aneurysmata en hypofysetumoren. Ook daarvoor voerde hij wereldwijd als een van de eerste de inmiddels overal gangbare endoscopische operatietechniek in.

Grotenhuis was visiting professor aan vele verschillende universiteiten wereldwijd, waaronder de Case Western Reserve University (Cleveland, USA), de Johns Hopkins University (Baltimore, USA), Universidad Nacional de La Plata, (La Plata, Argentina), de AHEPA university (Thessaloniki, Griekenland) en het Christian Medical College (Vellore, India).

Grotenhuis begeleidde tot nu toe (2014) 6 promovendi als (co)promotor. Hij was betrokken bij ruim 100 wetenschappelijke publicaties en leverde 26 bijdragen aan wetenschappelijke handboeken op het gebied van de neurochirurgie. Ook schreef hij twee neurochirurgische leerboeken: Manual of Endoscopic Procedures in Neurosurgery (Machaon, 1995) en Endoscope-Assisted Microneurosurgery. A concise guidebook (Machaon, 1998). Hij gaf ruim 500 voordrachten en workshops op nationale en internationale wetenschappelijke congressen en was daarvan meer dan 200 keer uitgenodigd als gastspreker of keynote-spreker. In 2007 gaf hij, als eerste niet-Amerikaanse spreker ooit, de Georg A. Cohn Memorial Lecture aan de State University New York at Buffalo.Onder­scheidingen

 • erelid van zeven buitenlandse neurochirurgische wetenschappelijke verenigingen
 • lid van de Academia Eurasiana Neurochirurgica (2009)
 • ontvanger van een Lifetime Achievement Award (2011) voor zijn verdiensten bij de ontwikkeling van de minimaal invasieve neurochirurgie
 • ontvanger van de Vilhelm Magnus eremedaille van de Scandinavische neurochirurgische vereniging (2014)

Opleiding

 • 1966-1972 Middelbare school (Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud)
 • 1972-1979 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1981-1987 Specialisatie Neurochirurgie (Acad. LKH Duisburg)
 • 2000 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen. Promotor: prof. dr. F. Gabreëls
 • Titel proefschrift: Endoscopic 3rd ventriculostomy in the treatment of obstructive hydrocephalus