Opleidingen

  • Faculteit Godgeleerdheid Universiteit Utrecht: Theologie, doctoraal
  • Kerkelijke opleiding Nederlandse Hervormde Kerk Utrecht: opleiding tot predikant
  • Haagse Hogeschool Den Haag: post-HBO opleiding tot supervisor
  • Raad Klinische Pastorale Vorming Amersfoort: opleiding tot pastoraal supervisor
  • Zending van de Protestantse Kerk Nijmegen
Personen Anneke de Vries

Contact

Anneke de Vries
geestelijk verzorger, pastor, algemeen en pastoraal supervisor, KPV-trainer

contact

Over Anneke de Vries

Anneke de Vries is gepromoveerd in de theologie.

lees meer

Over Anneke de Vries

  • Wetenschappelijk onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit Kampen
  • Promotie in de Theologie
  • Predikant i.o. bij de Protestantse Kerk Amsterdam
  • Predikant / geestelijk verzorger AMC en  Antoni van Leeuwenhoek ZH Amsterdam, Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp
In het Radboudumc is Anneke werkzaam als geestelijk verzorger en pastor. Ze werkt op alle afdelingen waar behoefte is aan geestelijke verzorging. Daarnaast is ze eerstverantwoordelijk voor de nascholing van geestelijk verzorgers.

'Ik kom u graag ondersteunen en begeleiden als u veel te verwerken heeft of graag uw verhaal wilt doen. Elk verhaal is het waard gehoord te worden en ruimte te krijgen. In alle rust stilstaan bij uw leven en wat daarin gebeurt  doet vaak goed. Ook kunnen we samen zoeken naar wat de zin of betekenis is van wat u overkomt. Als u wilt kan ik ook een ritueel doen om u nog op een andere manier te ondersteunen'.
 

Opleidingen

Anneke studeerde aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, de Nederlandse Hervormde Kerk Utrecht en de Haagse Hogeschool Den Haag.

lees meer

Nevenfuncties

Anneke is lid van de Raad voor de Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie en de Society of Intercultural Pastoral Care and Counseling (SIPCC).