Neven­activiteiten

 • Van 2000 tot 2012 lid van de Gezondheidsraad.
 • In 2006 benoemd tot Fellow of the Royal College of Physicians.
 • (Hoofd)redacteur van diverse tijdschriften (Netherlands Journal of Medicine, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Current Opinion of Lipidology).
 • Lid diverse selectiecommissies wetenschappelijk onderzoek en prijzen (Wetenschapscommissie Radboudumc, Nederlandse Hartstichting, NWO, ZonMW, Atorvastatin Research Award Committee, NVVG-MSD Vasculaire Geneeskunde prijs, Pfizer-persprijs).
 • Lid richtlijncommissies van de American Endocrine Society en European Atherosclerosis Society op gebied van diagnostiek en behandeling van dislipidemieën.
 • Waarnemend hoofd afdelingen MDL (medio 2004 tot begin 2006), Medische Oncologie (september 2009-april 2010) en Reumatische Ziekten (maart 2012 tot 1 april 2013).
 • Diverse bestuursfuncties en voorzitterschappen binnen en buiten het Radboudumc, nationaal en internationaal (Nederlandse Lipoproteïnen Club, Nederlandse Vereniging Vasculaire Geneeskunde, Dutch Atherosclerosis Society, European Lipoprotein Club, European Atherosclerosis Society). 
Personen Anton Stalenhoef

Anton Stalenhoef

 • Geboren: 17 oktober 1947 (Amersfoort)
 • Benoeming: 1997
 • Emeritaat: 2013


Loopbaan Anton Stalenhoef

1979 Nijmegen

Na zijn opleiding in 1979 werd Stalenhoef aangesteld als staflid bij de afdeling Interne Geneeskunde. Hier werkte hij tot zijn emeritaat. Naast algemene taken als internist in de patiëntenzorg was hij betrokken als docent bij pre-klinische en klinische curricula, praktisch klinisch onderwijs en postacademisch onderwijs. Ook trad hij als docent op in internationale cursussen en summer schools op het gebied van lipidenstoornissen en vasculaire geneeskunde

1982 San Francisco

1982 en 1983 was hij visiting scientist bij de University of California (San Francisco), waar onder leiding van prof. Havel onderzoek werd verricht op het gebied van de vetstofwisseling bij de mens.

1984 Nijmegen

Van 1988 tot 1992 was hij aangesteld als (eerste) klinisch onderzoeker van de Nederlandse Hartstichting. In 1997 werd hij benoemd tot hoogleraar.

De research-interesses van Stalenhoef liggen op het gebied van atherosclerose, lipoproteïnenmetabolisme, dislipidemieën, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, cytokinen en inflammatie. Van 2009 tot 2012 was hij principal investigator aan het Radboudumc. Stalenhoef produceerde meer dan 330 wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften met een H-index van 55 (juni 2012). Hij heeft 23 promovendi begeleid, van wie er drie inmiddels zelf hoogleraar zijn. Sinds 2002 was hij opleider in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde binnen de Interne Geneeskunde. Sinds 2002 was hij ook hoofd van de sectie Vasculaire Geneeskunde binnen de afdeling Interne Geneeskunde.


Leer opdracht

Atherogenese

Opleiding

 • 1960 - 1966 Middelbare school (Gymnasium ß, Constantijn College, Amersfoort)
 • 1966 - 1974 Geneeskunde (Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Medische Wetenschappen)
 • 1974 - 1979 Specialisatie: Interne Geneeskunde (Kliniek voor Inwendige Ziekten, UMC St Radboud) Opleider: prof. dr. C.L.H. Majoor
 • 1982 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. A. van ‘t Laar
 • Titel proefschrift: Metabolic studies in various forms of hypertriglyceridemia in man
 • 1982 - 1983 Visiting Scientist, CVRI, School of Medicine, University of California, San Francisco, U.S.A. (Directeur: prof. dr. R.J. Havel)