Personen Be Wieringa

Wieringa

 • Geboren: 10 juli 1951 (Delfzijl)
 • Benoeming: 1990


Loopbaan Bé Wieringa

1978 Parijs

In de periode 1978 tot 1979 werkte Bé Wieringa vier maanden als visiting scientist op het Instituut Pasteur te Parijs. Van 1980 tot 1983 was hij aangesteld als postdoctoraal medewerker op een EMBL (European Molecular Biology Laboratory) long term fellowship. aarna werkte hij als senior scientist op het Institut für MolekularBiologie I, ETH, Universität Zürich in Zwitserland

1983 Bilthoven

Van 1983 tot 1984 werkte hij als wetenschapper bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Bilthoven op het terrein van vaccinontwikkeling tegen het poliovirus (type 1-3).

1984 Nijmegen

In 1984 kwam Wieringa naar Nijmegen, waar hij tot 1990 werkte als universitair hoofddocent en groepsleider van het DNA Research binnen de afdeling Antropogenetica. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar op de kernleerstoel Celbiologie en Histologie (nu Celbiologie). Hij is tot op heden ook hoofd van de gelijknamige afdeling.

1998 Nijmegen

Vanaf 1998 is hij actief bezig om het moleculair-cellulaire onderzoek en onderwijs in Nijmegen een eigen gezicht te geven binnen de onderzoeksscholen Institute for Cellular Signaling en Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS). Van 2001 tot 2004 was hij daarbij voorzitter van de Board of Directors van de onderzoekschool NCMLS (samen met prof. dr. H. Stunnenberg en prof. dr. C. Figdor).Wieringa produceerde meer dan 260 wetenschappelijke publicaties en begeleidde 33 promovendi als promotor. Zijn wetenschappelijke interessegebied betreft de rol van het cellulaire energie en redox-metabolisme in celgroei en celgedrag, in het bijzonder in differentiatie van spier en hersenen en het ontstaan van kanker. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de genetische en moleculaire processen die betrokken zijn bij myotone dystrofie.Neven­activiteiten

 • Lid van het Gebiedsbestuur NWO-MW/ZonMW (1997-2002).
 • Lid van de KNAW-commissie Geneeskunde (1997-2002).
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) (1997-2003).
 • Lid van het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO, België).
 • Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Prinses Beatrix Fonds (1996-1999).
 • Voorzitter NWO-DWG ‘Chromosomen en Genanalyse’ (1992-2002).
 • Voorzitter Nederlandse Genetische Vereniging (1994-1996).
 • Lid evaluatiecomités NWO-GMW en DFG-Sonderprogram ‘Molecular Dysmorphology’ (1995-1998).
 • Consultant Genepharming Europe B.V. (1990-1995).
 • Lid adviescommissie ‘Biotechnologie van dieren’, Ministerie van LNV (1992-1995).
 • Lid van diverse evaluatie- en site-visitcommissies (MGC Zuid-West Nederland, Hubrecht Laboratorium, Dept. Human Genetics, Duke University).
 • Benoemingsadviseur University of Oregon, Univ. Virginia, Baylor College Houston, MDAnderson Houston, ETH-Zürich en elders.
 • Lid en vicevoorzitter WeCo Radboudumc (1993-2000).
 • Lid van meerdere benoemingscomités aan Radboudumc en elders.
 • Lid editorial board FEBS Letters (sinds 2005).
Wieringa’s niet-werkgerelateerde activiteiten betreffen bestuurlijke en advieswerkzaamheden voor de gehandicaptenzorg, of zijn aan sport (wielrennen) verbonden.
 

Onder­scheidingen

 • 1969 Chemie Studieprijs RUG
 • 1983 de Nederlandse Vereniging voor Biochemie en Moleculaire Biologie prijs
 • 2011 Universitaire Onderwijsprijs Radboud Universiteit

Leeropdracht

Celbiologie (voorheen Celbiologie en Histologie)

Opleidingen

 • 1963 - 1969 Middelbare school (Mulo en HBS B, Appingedam)
 • 1969 - 1972 Universiteit (BSc Scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen)
 • 1972 - 1976 Universiteit (MSc Biochemie, Rijksuniversiteit Groningen, summa cum laude)
 • 1976 - 1980 PhD Biochemie (Rijksuniversiteit Groningen)
 • 1980 Promotie (summa cum laude, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Promotor: prof. dr. M. Gruber