Cees Kan principal clinician

‘Ik ben de playing captain binnen ons team voor volwassenen met aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD) en autismespectrumstoornissen (ASS). Als team diagnosticeren en behandelen wij volwassenen met ADHD en ASS. De meeste behandelingen die we deze patiënten bieden, hebben wij zelf ontwikkeld en maken altijd onderdeel uit van een behandelplan dat we op maat afstemmen op de patiënt. Hiermee hebben wij er in belangrijke mate aan bijgedragen dat deze zorg zich de afgelopen 10 jaar sterk heeft ontwikkeld. Hoewel het nog geen gemeengoed is in de geestelijke gezondheidszorg, heb ik door de oprichting en het voorzitterschap van het landelijke hulpverlenersnetwerk CASS18+ de ontwikkelingen t.a.v. ASS bij volwassenen landelijk kunnen uitdragen en stimuleren. Door de voortrekkersrol die ik vanuit het Radboudumc op dit gebied heb mogen vervullen ben ik op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voorzitter geworden van de werkgroep die de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ASS bij volwassenen heeft opgesteld.’

Onderscheidende zorg voor volwassenen met ADHD of ASS

‘In onze diagnostiek van ADHD en ASS bij volwassenen kijken we niet alleen naar hoe de patiënt op dit moment functioneert. Omdat ADHD en ASS ontwikkelingsstoornissen zijn, is het diagnostisch ook van belang om met hulp van de ouders de ontwikkeling van een patiënt goed in kaart te brengen. Daarnaast kunnen we als het nodig is observationeel diagnostisch en neuropsychologisch onderzoek uitvoeren. Een groot voordeel is dat er veel patiënten naar ons doorverwezen worden. Daardoor kunnen we een groot deel van onze zorg aanbieden in de vorm van groepsbehandelingen. Dat is gunstig omdat deelnemers daardoor veel van elkaar leren en elkaar tegelijkertijd lotgenotensteun bieden.’

Leren over ADHD en ASS

‘Dankzij onze psycho-educatiemodule ADHD bij volwassenen bij volwassenen en onze psycho-educatiemodule ASS bij volwassenen krijgen patiënten meer inzicht in hun ziekte en hoe zij daar beter mee om kunnen gaan. In onze ADHD-mindfulnessgroep en de Theory of Mind (ToM) module leren patiënten om hun lichamelijke en emotionele signalen aandachtiger te herkennen en er bewuster mee om te gaan. Doordat ADHD-patiënten vaak moeite hebben om zich lang te concentreren en hun activiteiten goed te plannen en organiseren, kunnen belemmerende negatieve gedachten ontstaan. In de ADHD Cognitieve Gedragstherapiegroep leren zij deze gedachten herkennen en relativeren. Tijdens de ADHD medicatiemodule krijgen zij voorlichting over medicijnen die ADHD-klachten verminderen, zodat zij daarna zelf kunnen meedenken en meebeslissen over hun behandeling met medicijnen. Alle patiënten met ADHD en ASS kunnen verder online deelnemen aan de digitale community Zorgnet ADHD/ASS bij volwassenen. Daar kunnen zij ook hun behandelaars van het Radboudumc raadplegen.’

Genoeg te doen

‘Voor de toekomst heb ik genoeg plannen! Ik wil graag verder met het ontwikkelen van systematische methodes voor procesdiagnostiek en handelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast wil ik de resultaten van de psycho-educatiemodule ASS bij volwassenen wetenschappelijk gaan onderzoeken. Op therapeutisch gebied wil ik het Radboudumc Centrum voor Autismespectrumstoornissen & ADHD (RUCA) oprichten waar we nieuwe zorgactiviteiten kunnen ontwikkelen in een breder maatschappelijk kader. Bijvoorbeeld  een ASS-arbeidsmodule om de arbeidsparticipatie van volwassenen met ASS te verbeteren. Wij denken dat dit kan door ASS-diagnostiek en behandeling te combineren met interventies van de arbeidshulpverlening. Radboudbreed wil ik graag actief onderdeel uitmaken van een netwerk van Principal Clinicians om zo te leren van mijn collega’s, maar ook om mijn eigen ervaringen, kennis en vaardigheden te delen.’
Personen Cees Kan

Profiel

dr. Cees Kan
BIG-nummer: 29029084201


Functies

  • psychiater

Cees Kan principal clinician

‘Ik ben de playing captain binnen ons team voor volwassenen met aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD) en autismespectrumstoornissen (ASS). Als team diagnosticeren en behandelen wij volwassenen met ADHD en ASS.'

lees meer