Personen Elly van Kuijk-Spaans

Contact

Elly van Kuijk-Spaans MA


Over Elly van Kuijk-Spaans

Als geestelijk verzorger hier in het ziekenhuis ben ik mij er zeer van bewust dat ik, wanneer ik bij u kom, ‘te gast’ ben. Met uw instemming mag ik een stukje meekijken in uw leven, juist op een broos moment..."

lees meer

Over Elly van Kuijk-Spaans

"Als geestelijk verzorger hier in het ziekenhuis ben ik mij er zeer van bewust dat ik, wanneer ik bij u kom, ‘te gast’ ben. Met uw instemming mag ik een stukje meekijken in uw leven, juist op een broos moment. Immers, wanneer u hier bent gekomen,  betekent dit dat het bestaan, zoals het er voorheen uitzag, bevraagd kan zijn geraakt. De vanzelfsprekendheden en de structuur die u voorheen zo in uw leven zag en hebt ervaren,  kan vervaagd en ver weg lijken op een plaats en tijd als deze. Met respect en aandacht wil ik luisteren naar uw beleving en samen met u proberen te gaan verstaan wat dat precies voor u en uw omgeving betekent. We kunnen in gesprek zijn over de veranderingen die u doormaakt en hoe u daarmee omgaat. En samen kijken naar krachtbronnen: dat wat voor u zo wezenlijk is en waardevol is, en hoop en houvast geeft in uw leven. Wellicht hebben deze u eerder door een moeilijke periode geholpen en kan en mag dat opnieuw gebeuren. In dit zoeken en vinden  wil ik graag uw reisgenoot zijn."


Opleiding en loopbaan

Opleiding

Na de middelbare school is Elly opgeleid tot A-verpleegkundige in Diakonesseninrichting ‘ Bronovo’ in Den Haag. Ze specialiseerde zich tot  oncologieverpleegkundige in de dr. Daniel de Hoedkliniek in Rotterdam.  Haar passie voor de Engelse taal maakte dat ze in deeltijd de opleiding tot tolk-vertaler Engels voltooide in Utrecht.
Haar studie theologie en religiewetenschappen in Utrecht werd afgerond in 2016. Op dit moment is zij in de eindfase van haar opleiding tot predikante  aan het Remonstrants Seminarium.

Loopbaan

 Elly werkte van 1983 tot 1987 in Diakonesseninrichting ‘Bronovo’. In de dr. Daniel de Hoedkliniek werkte zij van 1987 tot 1990. Van 2001 tot 2003 werkte zij als wijkverpleegkundige in Baarn. In de opleiding tot geestelijk verzorger liep zij stage in het Radboudumc, van mei-november 2017. Op de luchthaven Schiphol werkt zij vanaf 2014.

Nevenfuncties

Elly is ‘bevlogen’ vrijwilligster bij het Luchthavenpastoraat Schiphol en gaat regelmatig voor in remonstrantse vieringen.