Frank Hoentjen principal clinician

Als Maag-, Darm-, Leverarts wil Frank Hoentjen de kwaliteit van leven verbeteren voor patiënten met chronische darmontstekingen (IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Naast darmklachten hebben patiënten vaak  gewrichtsklachten en zijn vermoeid. De impact is groot op het werk, gezin(swensen), opleiding en sport. Hier wordt in de praktijk nauwelijks aandacht aan geschonken. De doelstelling van zijn project is om in een pilot met 100 deelnemende IBD patiënten de subjectief ervaren gezondheid te verbeteren, door dit meetbaar te maken (patiënten worden hierop maandelijks bevraagd). En ze worden ondersteund met interventies als coaching, lotgenotencontact, gepersonaliseerde informatie en individuele zorg. Hij hoopt binnen drie jaar een centrale rol te spelen in de coördinatie van IBD zorg in de regio. Met de focus op kwaliteit van zorg die daadwerkelijk aansluit bij de belangen van de IBD patiënt.

Voor deze inspanningen heeft de Raad van Bestuur hem benoemd tot Junior Principal Clinician. Principal Clinician is het predicaat voor zorgverleners die voorlopen in het vernieuwen van de patiëntenzorg en daarmee het voortouw nemen in de ontwikkeling en realisatie van de Radboudvisie.
Personen Frank Hoentjen

Contact

dr. Frank Hoentjen

+31 (0)24 361 89 80
contact

Frank Hoentjen principal clinician

Als Maag-, Darm-, Leverarts wil Frank Hoentjen de kwaliteit van leven verbeteren voor patiënten met chronische darmontstekingen (IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

lees meer