Personen Henk van Hamersveld

Contact

Henk van Hamersveld BA

contact

Over Henk van Hamersveld

Henk werkt op de afdelingen Medium Care, IC, Hoofd & Hals Chirurgie en Urologie en Gynaecologie.

lees meer

Over Henk van Hamersveld

Henk werkt op de afdelingen Medium Care, IC, Hoofd & Hals Chirurgie en Urologie en Gynaecologie.

"Vaak komt er veel op u af als u wordt opgenomen in het ziekenhuis. U wordt dan geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. Een gebeurtenis die veel emoties kan oproepen, zoals angst, eenzaamheid, afhankelijkheid en onzekerheid over de toekomst. Als geestelijk verzorger wil ik er voor u zijn. Ik wil u en eventueel uw naasten helpen om wat rust te ervaren en ruimte te scheppen in deze omstandigheden. Graag sta ik daarbij met u stil, luister ik naar wat u meemaakt en wat dit voor u betekent. Welke gevoelens u rond alles dat u overkomt ervaart. Verder wil ik met u in gesprek gaan en zoeken naar datgene waar u kracht uit put. Ik kan u als u dat prettig vindt ook, aansluitend bij uw (geloofs-)overtuiging, ondersteunen in gebed of door middel van een ritueel. Op deze manier hoop ik u bij te staan in wat u overkomt."


Opleiding

MBO Bouwkunde, ROC de Amerlanden te Amersfoort.
HBO Bouwtechnische Bedrijfskunde, Hogeschool van Utrecht (propedeuse).
Bachelor Theologie, Universiteit van Tilburg.
Bezig met de Master Theologie, Universiteit van Tilburg.

Nevenfuncties

Vrijwillig voorganger in Woon/Zorgcentrum St. Jozef te Hooglanderveen