Personen Henny van Schrojenstein-Lantman de Valk

Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk

 • Geboren: 24 november 1948 (Anna Paulowna)
 • Benoeming: 2009
 • Emeritaat: 2015


Loopbaan Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk

1974 Ede

Henny van Schrojenstein Lantman begon in 1974 als arts-coördinator bij het observatiecentrum voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen Ederhorst te Ede. In 1977 werd ze arts bij de Stichting Boldershof te Druten, in 1980 bij Stichting Pergamijn te Echt.  Ze nam deel aan de eerste jaargang van de postdoctorale AVG (Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten)-opleiding bij de Stichting Sociale Gezondheidszorg te Utrecht

1990 Maastricht

Van 1990 tot 1995 was ze, naast arts, onderzoeker in een prospectieve cohortstudie van ouderen met verstandelijke beperkingen bij de afdeling Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Van 1995 tot 2000 was ze opleidingscoördinator van de postacademische AVG-opleiding aan de Netherlands School of Public Health (NSPH) te Utrecht.

Als senioronderzoeker en later als universitair docent deed ze bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht onderzoek naar de prevalentie van verstandelijke beperkingen en de rolverdeling tussen huisarts en AVG voor deze groep mensen. Ze was de Nederlandse partner in een Europees consortium (Pomona) waarin van 2002-2008 onderzoek werd verricht naar gezondheidsindicatoren voor mensen met verstandelijke beperkingen.

2009 Nijmegen

In 2009 werd ze de eerste hoogleraar Geneeskunde voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen, vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde bij het Radboudumc. Ze zette onderzoek op naar de gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen, de eerstelijnszorg voor deze kwetsbare groep mensen en het meedoen en gezond leven voor deze groep. Onder haar leiding kwam er onderwijs over gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen in alle jaren van het basiscurriculum Geneeskunde in Nijmegen. Ook kwamen er modules voor de huisartsenopleiding en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Tevens startte ze in 2011  met haar collega’s de AVG praktijk, een zorginnovatieproject waarin zij consulten geven voor huisartsen in de regio Nijmegen. Sinds 2015 gaat de AVG praktijk samen met De Praktijk, een eerstelijns centrum voor gedragswetenschappers voor mensen met verstandelijke beperkingen. Dit biedt de gelegenheid voor multidisciplinaire consulten.

Van Schrojenstein Lantman publiceerde 101 wetenschappelijke publicaties, 19 hoofdstukken in boeken, en begeleidde tot nu 5 promovendi. Ze blijft betrokken bij thans lopende promotietrajecten.


 Neven­activiteiten

 • Organisator van het Europese congres van de IASSID in Maastricht (2003-2006).
 • Vice president van de executive board van de International Association for the Scientific Study of ID (IASSID) (2004-2008).
 • Secretaris van de Special Interest Research Group (SIRG) Health of IASSID (2005-2013).
 • Lid van de redactieraad van NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) (2007-heden).
 • Jurylid van de Ds. Visschersprijs, voor het beste proefschrift over verstandelijke beperkingen in de afgelopen twee jaar (2011-heden).
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut Nederland (2015).

Leeropdracht

Geneeskunde voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen

Opleiding

 • 1960-1966 Middelbare school (Gymnasium, Mater Dei, Nijmegen)
 • 1966-1974 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1962-1964 Co-assistentschappen (Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1984-1985 Postacademische opleiding voor AVG’s (Stichting Sociale Gezondheidszorg, Utrecht)
 • 1998 Promotie (Rijksuniversiteit Maastricht) Promotoren: prof. dr. H.J.F.M. Crebolder, prof. dr. M.J. Haveman
 • Titel proefschrift: Health problems in people with intellectual disability. Aspects of morbidity in residential care and in primary health care