Personen Inger Meek

Taken

  • medisch hoofd
  • plaatsvervangend opleider
  • systemische auto-immuunziekten
  • inflammatoire gewrichtsziekten
  • gewrichts-echografie
  • klinisch wetenschappelijk onderzoek reumatoïde artritis