Personen Jacques Lenders

Jacques Lenders

 • Geboren: 8 december 1947 (Blerick)
 • Benoeming: 2005
 • Emeritaat: 2012


Loopbaan Jacques Lenders

1975 Bennekom

Na het artsexamen in 1975 werkte Jacques Lenders als ‘wisselassistent’ in het Protestants Christelijk Streekziekenhuis te Bennekom (één jaar Interne Geneeskunde, één jaar Heelkunde). De opleiding tot internist, gestart in ’s-Hertogenbosch in 1977, voltooide hij in het Radboudumc.

1982 Nijmegen

In 1982 werd hij staflid bij de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde. Van 2005 tot 2012 was hij daar plaatsvervangend afdelingshoofd. Binnen de patiëntenzorg lag zijn expertise op het gebied van hypertensie, in het bijzonder bijniergerelateerde hypertensie. Daarnaast behandelde hij patiënten met complexe stoornissen in de bloeddrukregulatie (syncope, orthostatische hypotensie, autonome dysfunctie).

2009 Nijmegen

In 2009 werd zijn afdeling Algemeen Interne Geneeskunde door de European Society of Hypertension (ESH) erkend als Hypertension Excellence Center. Als docent was hij betrokken bij het preklinische, klinische en postacademische onderwijs, met name wat betreft de cardiovasculaire geneeskunde. Van 2005 tot 2012 was hij blokcoördinator van het kernblok Circulatie II. Hij was docent in vele internationale cursussen en ‘summer schools’ over hypertensie en bloeddrukregulatiestoornissen.

Zijn onderzoek richtte zich specifiek op bijniergerelateerde hypertensie. Aan de NIH in Bethesda (VS) deed hij onderzoek naar het metabolisme van catecholamines. Later was hij mede-initiator van het NIH-onderzoeksprogramma Pheochromocytoma: Diagnosis, Pathophysiology and Molecular Biology. Na terugkomst in Nijmegen werd de intensieve samenwerking met de Amerikaanse onderzoekers gecontinueerd en uitgebreid naar enkele andere centra in Europa.

2008 Dresden

Sinds 2008 is hij (parttime) ‘affiliate’ staflid bij de afdeling Interne Geneeskunde III van het universiteitsziekenhuis Carl Gustav Carus van de Technische Universiteit Dresden (Duitsland), waar hij zich vooral bezig houdt met onderzoek. Hij is daar Principal Investigator van een Klinische Forscher Gruppe project van de DFG. Tevens is hij bezig om een universitaire Hypertension Clinic op te richten. In 2012 en 2013 was Lenders drie maanden ‘visiting professor’ bij de afdeling Endocriene Ziekten van het academisch ziekenhuis van de Universiteit van Padua (Italië).

Hij schreef ruim 250 publicaties in peer-reviewed tijdschriften en heeft meerdere bijdragen geleverd aan boeken over bijnierhypertensie en autonome disfunctie. Hij begeleidde 12 promovendi.Neven­activiteiten

 • Oprichter (2004) en voorzitter van de ESH European Working Group on Endocrine Hypertension (2004-2010).
 • Lid van de Executive Board van PRESSOR (Pheochromocytoma Research Support Organisation) (2008-?).
 • Lid van de working group ENSAT (European Network for the Study of Adrenal Tumors) (2010-?). 
 • Lid van de Subcommittee on Clinical Guidelines van de Endocrine Society (2011-2014).
 • Lid van de Clinical Advisory Council van de VHL Alliance (2012-?).
 • Voorzitter van de richtlijncommissie van de Amerikaanse Endocrine Society ‘Clinical Practice Guideline on Pheochromocytoma and Paraganglioma’ (2014).

Onder­scheidingen

 • Willem Birkenhäger Award van de Nederlandse Hypertensie Vereniging (2013).

Leeropdracht

Vasculaire Geneeskunde

Opleiding

 • 1960-1967 Middelbare school (Openbare ULO, Venlo; HBS-bèta, Blariacum College, Blerick)
 • 1967-1975 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1977-1979 Specialisatie Interne Geneeskunde (Groot Ziekengasthuis, ’s-Hertogenbosch) Opleider: dr. J. Lips
 • 1979-1982 Specialisatie Interne Geneeskunde (Kliniek voor Inwendige Ziekten, UMC St Radboud) Opleiders: prof. dr. C.L.H. Majoor, prof. dr. A. van ’t Laar
 • 1988 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotoren: prof. dr. A. van ’t Laar, prof. dr. R.A. Binkhorst
 • Titel proefschrift: Blood pressure and catecholamine reactivity to adrenergic stimulation in essential hypertension
 • 1991-1992 Visiting associate (Clinical Neuroscience Branch, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NIH Bethesda, VS) Opleiders: dr. D.S. Goldstein, dr. I. Kopin