Personen Judith Oostveen

Aandachtsgebieden

  • Slikstoornissen
  • Afasie
  • Perifere aangezichtsverlamming
  • Communicatiestoornissen bij dementie