Personen Judith Wolf

Judith Wolf Hoogleraar maatschappelijke zorg

Judith Wolf is hoogleraar maatschappelijke zorg van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

lees meer

Judith Wolf Hoogleraar maatschappelijke zorg

Judith Wolf is hoogleraar maatschappelijke zorg van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Zij is directeur van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en van Impuls Academie voor training & coaching en implementatietrajecten van krachtinterventies (Krachtwerk, Criticial Time Intervention) en van Impuls Werkplaats, een samenwerkingsverband van 20 organisaties uit zorg en welzijn, gemeentes en kennisplatforms

Judith heeft ruim 35 jaar ervaring met het doen van onderzoek naar groepen mensen met complexe, meervoudige problemen veelal in de marges van de samenleving. Een belangrijk thema in haar onderzoek is de relatie tussen sociale uitsluiting (in het bijzonder armoede en materiële deprivatie) en gezondheid. Zij leidt grote onderzoeksprojecten, zoals effectiviteitstudies (o.a. naar Critical Time Intervention in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en naar Krachtwerk bij dak- en thuisloze jongeren), cohortstudies (o.a. onder dakloze mensen in de vier grote steden; Coda-G4), studies naar determinanten van sociale uitsluiting en programma-evaluaties zoals van Housing First en Krachtwerk-Mobility Mentoring (Impuls-onderzoekscentrum).

Met de ontwikkeling, implementatie en borging van de methodiek Krachtwerk investeert zij in integrale, persoonsgerichte zorg voor kwetsbare mensen in tal van sectoren en in het zgn. sociale domein. Deze methodiek richt zich op de versterking van participatie en zelfregie van mensen. Krachtwerk is toegepast in bijna 70 zorgorganisaties in Nederland, bij uiteenlopende doelgroepen. Wolf ontwikkelde ook instrumenten, zoals de Taxatie Sociale uitsluiting (Tax-Su), de Consumer Quality Index voor de Opvang (samen met Mariëlle Beijersbergen) en het Krachtkompas. Met partners in Impuls Werkplaats werkt zij aan het versterken van condities voor ‘een beschermd thuis’ voor kwetsbare burgers, onder meer  in het kader van de implementatie van het advies beschermd wonen (2015). Met deze partners – vooral met cliënten en professionals - ontwikkelde zij vernieuwende kaders, zoals het Referentiekader maatschappelijke zorg: ‘Niemand tussen wal en schip’ en werkt zij aan het versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg en aan innovaties in de maatschappelijke zorg voor mensen die moeite hebben zich in de samenleving staande te houden.

Judith Wolf is lid van de international advisory committee of the European Journal of Homelessness (Feantsa), lid van de Advisory Board (van CTI Global Network at Hunter College ((Silberman School of Social Work) City University of New York) en lid van Women’s Homelessness in Europe Network (WHEN, University Dublin). Daarnaast maakt zij deel uit van de beoordelingscommissie van Sociale Interventies voor de Databank Sociale interventies (Movisie) en is zij lid van de Academic Board van Platform31. Zij maakte deel uit van de ’commissie Dannenberg’ die in 2015 advies uitbracht over de toekomst van beschermd wonen
 
 

Neven­activiteiten

 • Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Verslaving
 • Lid van de international advisory committee of the European Journal of Homelessness (Feantsa)
 • Lid van de Advisory Board Housing First in Europe Feantsa
lees meer

Neven­activiteiten

 • Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Verslaving (2007-heden).
 • Lid van de international advisory committee of the European Journal of Homelessness (Feantsa) (2007-heden).
 • Lid van de Advisory Board Housing First in Europe Feantsa (2014-heden).
 • Lid van de Advisory Board van de CTI Global Network van de Hunter College (Silberman School of Social Work) van de City University of New York (VS) (2015-heden).
 • Lid van Women’s Homelessness in Europe Network (WHEN) van de University Dublin (Ierland) (2012-heden).
 • Lid van de commissie Toekomst Beschermd Wonen (2015-heden).
 • Lid van de expertgroep Proeftuinen Persoonsgerichte Zorg (2015).
 • Lid van de wetenschappelijke board van Platform 31 (2015-heden).
 • Lid van de beoordelingscommissie van Sociale Interventies voor de Databank Sociale Interventies (Movisie) (2015-heden).

Leeropdracht

Maatschappelijke Zorg

Opleiding

 • 1985-1990: Promotie (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen)
 • 1989: Postdoctorale cursus Programma Evaluatie Groningen
 • 1995: Postdoctorale cursus Clinical Epidemiology (Pavia, Italy)
lees meer

Opleiding

 • 1985-1990: Promotie (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen). Titel proefschrift: Oude bekenden van de psychiatrie: Een onderzoek naar een sociaal psychiatrische hulpverleningspraktijk. Promotoren: prof. dr. P. Schnabel, prof. dr. M. van der Kamp.
 • 1989: Postdoctorale cursus Programma Evaluatie Groningen. Opleider: prof. Hofstee.
 • 1995: Postdoctorale cursus Clinical Epidemiology (Pavia, Italy). Opleiders: prof. Calyton, prof. Hill.
 • 1995: Research Training Program, The Center for Health Policy Study, University of California Los Angeles en Rand Graduate School, Santa Monica, California, VS). Opleider: Bob Brook.
 • 1982: Postdoctorale cursussen: applied linear regression models, meta analysis, quality of care.
 • 1976-1982: Universiteit (Andragologie, Rijksuniversiteit Groningen).
 • 1970-1976: Middelbare school (Atheneum A, Stanislascollege, Delft).

Radboud Institute for Health Sciences

Ideally, every procedure in clinical practice and public health should take place based on proof, instead of intuition or 'experience'. Our aim is to improve clinical practice and public health. read more