Personen Koos van der Velden

Profiel

prof. dr. Koos van der Velden


Over Koos van der Velden

Koos van der Velden werd 9 augustus 1952 geboren in Ouder-Amstel in een gezin met zes kinderen. Hij is getrouwd met Els Tromp en heeft drie zonen. Hij is emeritus hoogleraar public health. lees meer

Over Koos van der Velden

Koos van der Velden heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in tropengeneeskunde, huisartsengeneeskunde en public health (LSHTM England). Hij werkte ruim drie jaren als Medical Officeer of Health in een missieziekenhuis in Tanzania. Vanaf 1985 was hij werkzaam bij het NIVEL in Utrecht als projectleider van de Eerste Natonale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de huisartsenpraktijk (budget 18 M gulden). Daarnaast was hij programmadirecteur vanwege diverse gezondheidszorg-hervormings programma's in Centraal en Oost Europa zoals gefinancieerd door de NL overheid, de EU en Wereldbank. In 1995 was hij (mede) initiatiefnemer en werd hij voorzitter van het European Influenza Surveillance Scheme waaraan uiteindelijk 33 landen deelnamen. Koos van der Velden was van 1998-2002 directeur van de Netherlands School of Public Health, een nationaal opleidings- en consultancyinstiuut. Begin 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar Public Health en afdelingshoofd Sociale Geneeskunde. Deze afdeling fuseerde mede op zijn initiatief met de afdelingen Huisartsengeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde tot de huidige afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Zijn aandachtgebieden waren infectieziektebestrijding en gezondheidssystemen, welke vorm kregen in de academische werkplaats AMPHI en onderzoekscentrum NICHE. In deze periode adviseerde hij ook de Minister van VWS over verbeteringen in de Nederlandse geboortezorg. Voor ZonMW is hij voorzitter van de programmacommissie onderzoeksprogramma Zwangerschap en Geboorte en deed hij een aantal evaluaties van onderzoeksprogramma's. Voor de NVAO deed hij vele visitaties van diverse opleidingsprogramma's. Hij adviseerde ook de WHO rond gezondheidssystemen en later rond influenza pandemic preparedness planning.  Koos van dee Velden heeft ruim vierhonderd publicaites op zijn naam en begeleidde 30 promovendi. 

 Functies

  • gast
  • Medewerkers
  • Intranet