Personen Marjo van Helden

Profiel

Marjo van Helden
BIG-nummer: 19009229430


Functies

  • verpleegkundig specialist

Marjo van Helden principal clinician

Verpleegkundig specialist Marjo van Helden gaat de transplantatievoorlichting verbeteren.

lees meer

Marjo van Helden principal clinician

Verpleegkundig specialist Marjo van Helden gaat de transplantatievoorlichting verbeteren. Niertransplantatie is een ingrijpende behandeling die voordelen maar ook nadelen heeft. Van de patiënt wordt verwacht dat deze (vaak nieuwe) signalen van ziek zijn op tijd oppakt en daar adequaat op reageert. Daarnaast krijgt de patiënt veel nieuwe medicatie waarbij verkeerd  gebruik grote gevolgen kan hebben.

Goede voorlichting is daarbij heel belangrijk. En veel belangrijker nog is dat gecheckt wordt of de informatie begrepen is en onthouden wordt.  Marjo laat zich in die verbeterslag voeden door patiënten en hun naasten en de Nierpatiënten Vereniging Radboud. Maar ook door collega’s van nierziekten, regionale collega’s en deskundigen op het gebied van communicatie, voorlichting en toetsing. Met simpele tekeningen op papier, tot infographics en e-learning wil ze bereiken dat alle patiënten de signalen van het lichaam begrijpen en herkennen. Door te toetsen of de gegeven informatie daadwerkelijk begrepen is kan de informatievoorziening nog meer op de persoon worden toegesneden en wordt de kwaliteit van het voorlichtingsmateriaal continu verbeterd.

Voor deze inspanningen heeft de Raad van Bestuur haar benoemd tot Principal Clinician. Principal Clinician is het predicaat voor zorgverleners die voorlopen in het vernieuwen van de patiëntenzorg en daarmee het voortouw nemen in de ontwikkeling en realisatie van de Radboudvisie.
  • Medewerkers
  • Intranet