Personen Merel Ritskes-Hoitinga

Radboud Institute for Health Sciences

Ideally, every procedure in clinical practice and public health should take place based on proof, instead of intuition or 'experience'. Our aim is to improve clinical practice and public health. read more

Merel Ritskes

 • Geboren: 25 februari 1960 (Wymbritseradeel)
 • Benoeming: 2005


Loopbaan Merel Ritskes

1986 Japan

Na haar afstuderen verbleef Merel Ritskes-Hoitinga een jaar in Japan voor biomedisch onderzoek, gefinancierd door een beurs van de Japanse overheid (Monbusho). Terug in Nederland voerde zij haar promotieonderzoek uit bij de vakgroep Proefdierkunde van de Universiteit Utrecht (1987-1992). Dit proefschrift was gericht op de verfijning van biomedisch onderzoek. Daarnaast volgde zij de postdoctorale opleiding tot Proefdierdeskundige (artikel 14 Wet op de dierproeven).

1996 Denemarken

Voordat ze promoveerde kwam Ritskes-Hoitinga parttime in dienst bij het Unilever Research Laboratorium in Vlaardingen. Hier werd ze hoofd van de Animal Unit en proefdierdeskundige. In 1996 werd ze hoofd van het Biomedisch Laboratorium van de universiteit van Zuid-Denemarken, in Odense. Hier werd ze in 1997 ook benoemd tot hoogleraar Proefdierkunde.

2005 Nijmegen

In 2005 werd Ritskes-Hoitinga benoemd tot hoogleraar Proefdierkunde bij de Radboud Universiteit. Deze profileringsleerstoel werd in 2010 omgezet in een strategische leerstoel.

Ritskes-Hoitinga is ook afdelingshoofd van het Centraal Dierenlaboratorium van het Radboudumc. In 2006 richtte zij het 3R Research Center op. In 2012 werd dit centrum omgedoopt tot SYRCLE: SYstematic Review Center for Laboratory animal Experimentation. Haar loopbaan staat in het teken van het gelijktijdig nastreven van betere wetenschap, beter proefdierwelzijn en betere patiƫntenzorg.

Ritskes begeleidde 7 promoties en is nu (2014) promotor bij een lopende promotie. Ze schreef 17 hoofdstukken in boeken en 62 wetenschappelijke artikelen (Pubmed).Neven­activiteiten

 • Voorzitter van Laboratory Animals Limited, UK (sinds 2008).
 • Lid van de Centrale Commissie Dierproeven (2008-2012).
 • Lid van de management committee COST action B24 Laboratory Animal Science and Welfare (2004-2009).
 • Voorzitter van de Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA) board (2005-2006).
 • Lid van de FELASA accreditation board teaching and training (2007-2008).
 • Lid van de Commissie Biotechnologie voor Dieren (2006-2007).
 • Lid van de redactieraad van de Zodoende brochure van de Stichting Informatie Dierproeven.
 • Coƶrdinator van WESP (WEtenschap en Spiritualiteit in de Praktijk).

Leeropdracht

Proefdierkunde

Opleiding

 • 1972-1978 Middelbare school (Atheneum bèta, Rijksscholengemeenschap Ooststellingwerf, Oosterwolde (Friesland)
 • 1978-1986 Universiteit (Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht)
 • 1985 Universiteit (extra coschap, University of Minnesota, St. Paul, USA)
 • 1986-1987 Stipendiaat Biomedisch Onderzoek (Izumo, Shimane Daigaku, Japan)
 • 1992 Promotie (Universiteit Utrecht) Promotoren: prof. dr. L.F.M van Zutphen, prof. dr. A.C. Beynen
 • Titel proefschrift: Diet and Nephrocalcinosis in the laboratory rat
 • 1992 Postdoctorale opleiding Proefdierdeskundige (Universiteit Utrecht)