Loopbaan Peter Siersema

1995 Rotterdam

Na zijn opleiding werkte Peter Siersema van 1995 tot 2007 als staflid en MDL‐arts op de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten van het Erasmus MC in Rotterdam. In die periode werd hij benoemd tot associate professor aan het Erasmus MC‐ Rotterdam. In 2002-2003 verbleef hij als visiting professor bij de Division of Gastroenterology & Hepatology aan de Stanford University School of Medicine in Palo Alto (Californië, VS). Na zijn terugkeer in Rotterdam was hij van 2003 tot 2007 hoofd van de Gastrointestinale Endoscopie Unit.

2007 Utrecht

Van 2007 tot 2015 was hij hoogleraar Gastro‐enterologie en afdelingshoofd Maag‐, Darm- en Leverziekten van het UMC Utrecht. Daarnaast was hij opleider Maag‐, Darm‐ en Leverziekten en voorzitter van de Tumorwerkgroep MDL. Hij was van 2009 tot 2015 algemeen voorzitter van de Medisch‐Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht.
 

2016 Nijmegen

In 2016 werd hij hoogleraar Endoscopische Gastro‐intestinale Oncologie bij het Radboudumc. Hij was in 2016 tevens visiting professor aan het Department of Surgery, Institute of Digestive Disease van de The Chinese University of Hong Kong in Hong Kong (China) en is momenteel honorary professor aan de Changhai Hospital van de Second Military Medical University in Shanghai (China).

Hij verricht met name onderzoek naar vroegstadia van oesofagus‐ en colorectaal carcinoom en naar innovatieve gastro‐intestinale technieken. Hij verwierf verschillende subsidies om wetenschappelijk onderzoek te doen, onder meer van het Erasmus MC, de Ziekenfonds Raad, ZonMw, de Maag Darm Lever Stichting, het Koningin Wilhelmina Fonds, Provincie Utrecht en diverse farmaceutische en endoscopisch‐georiënteerde industrieën.

Hij begeleidde 41 promovendi en is (co)auteur van meer dan 575 peer‐reviewed artikelen in tijdschriften en boeken.

Hij is voorzitter van de commissie die het opleidingscurriculum NOVUM van de opleiding Maag‐, Darm‐ en Leverziekten herschrijft.

Personen Peter Siersema

Peter Siersema

 • Geboren: 20 november 1959 (Delft)
 • Benoeming: 2016Neven­activiteiten

 • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gastro‐Enterologie (NVGE).
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Maag‐, Darm‐ en Leverartsen (NVMDL).
 • Bestuurslid van de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG).
 • Bestuurslid van de Raad van Toezicht van de Maag Darm Lever Stichting (MDLS).
 • Bestuurslid van de Raad van Advies van SPKS Darmkanker.
 • Voorzitter van de European Society for Diseases of the Esophagus (ESDE).
 • Bestuurslid van de International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE).
 • Bestuurslid van de European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).
 • Voorzitter van Nederlandse richtlijncommissie op het gebied van Barrett‐oesofagus, oesofaguscarcinoom en maagcarcinoom.
 • Lid van de wetenschappelijke commissie van de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA).
 • Lid van de Adviesraad van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).
 • Editor in chief van Endoscopy.

Leeropdracht

Endoscopische Gastro‐intestinale Oncologie

Opleiding

 • 1972-1979 Middelbare school (Erasmus College, Zoetermeer)
 • 1978-1985 Universiteit (Geneeskunde, Erasmus Universiteit, cum laude)
 • 1985-1990 Specialisatie Interne Geneeskunde (Academisch Ziekenhuis Rotterdam‐Dijkzigt en een jaar als fellow in Charing Cross Hospital, Londen (VK)
 • 1990-1994 Specialisatie Maag‐, Darm‐ en Leverziekten (Academisch Ziekenhuis Rotterdam‐Dijkzigt)
 • 1993 Promotie (Erasmus Universiteit, Rotterdam) prof. dr. H.G. van Eijk, prof. J.H.P. Wilson
 • Titel proefschrift: The liver in uroporphyria: A biochemical and morphological study