Personen Raymond Koopmans

Profiel

prof. dr. Raymond Koopmans


Over Raymond Koopmans

Raymond Koopmans doet onderzoek in de ouderen- en langdurige zorg nadruk op onderzoek naar oudere en jonge mensen met een dementie

lees meer

Over Raymond Koopmans

1985: Nijmegen

Na zijn artsexamen vervulde Raymond Koopmans zijn vervangende dienstplicht als verpleeghuisarts in verpleeghuis Margriet in Nijmegen van 1985-1987. Daarna werkt hij tot op heden als specialist ouderengeneeskunde bij Stichting De Waalboog te Nijmegen. In 1995-1998 was hij in verpleeghuis Joachim en Anna in Nijmegen ad interim hoofd (lid managementteam) van de medische en paramedische dienst.

1995: Nijmegen

Van 1995 tot 2009 was hij medewerker bij de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het Radboudumc. Van 1995 tot 1998 eerst als onderwijscoördinator bij de Vervolgopleiding tot Verpleeghuisarts (VOVA), aansluitend tot 2000 als hoofd van deze opleiding. In 2000-2003 was hij coördinator wetenschappelijk onderzoek en vervolgens, tot 2005, ad interim afdelingshoofd (tot 2005).

2005: Nijmegen

In 2005 werd hij hoogleraar Verpleeghuisgenees¬kunde en afdelingshoofd Verpleeghuisgeneeskunde bij het Radboudumc. Ook was hij hoofd (2009) van de unit onderwijs en MT-lid van de afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health van het Radboudumc. In 2010 volgde de herbenoeming op de strategische leerstoel Ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg. Sinds 2013 profileert hij zich ook als hoogleraar vanuit Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum (onderdeel van Stichting De Waalboog). Sinds 2020 bekleedt hij de Joop Michels leerstoel, wat een kernleerstoel is

Hij begeleidde tot op heden 28 promovendi, momenteel zijn er nog 22 onder zijn leiding bezig met hun proefschrift. Hij heeft meer dan 250 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en vele artikelen in vaktijdschriften en hoofdstukken in boeken


Functies

 • hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde

Opleiding

 • Lid van de VWS commissie expertisecentra in de langdurie zorg (2019-heden)
 • 1970-1977 Middelbare school (Gymnasium ß, St. Thomascollege Venlo)
 • 1977-1985 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. C. van Weel. Copromotoren: prof. dr. P.G.A.M. Froeling, prof. dr. Y.A. Hekster
lees meer

Opleiding

 • Lid van de VWS commissie expertisecentra in de langdurie zorg (2019-heden)
 • 1970-1977 Middelbare school (Gymnasium ß, St. Thomascollege Venlo)
 • 1977-1985 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. C. van Weel. Copromotoren: prof. dr. P.G.A.M. Froeling, prof. dr. Y.A. Hekster
 • Titel proefschrift: Het leven, ziek zijn en sterven van dementerende verpleeghuis-patiënten. Een onderzoek naar morbiditeit, functionele status en mortaliteit

Nevenfuncties

 • Voorzitter van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (2003-heden)
 • Lid van het Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO) (2003-heden)
 • Lid van de autorisatiecommissie van Verenso, beroepsvereniging van specialisten ouderen¬geneeskunde en sociaal geriaters (2005-heden)
lees meer

Nevenfuncties

 • Voorzitter van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (2003-heden)
 • Lid van het Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO) (2003-heden)
 • Lid van de autorisatiecommissie van Verenso, beroepsvereniging van specialisten ouderen¬geneeskunde en sociaal geriaters (2005-heden)
 • Reviewer van ZonMw en van internationale tijdschriften, onder meer International Psychogeriatrics, International Journal of Geriatric Psychiatry, BMC Geriatrics, JAMDA (2005-?)
 • Voorzitter van de International Psychogeriatric Association (IPA) shared interest forum “young onset dementia” (2009-?)
 • Lid van de redactieraad en reviewer van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (2011-?)
 • Lid van de board of directors van de International Psychogeriatric Association (IPA) (2012-heden)
 • Lid van INTERDEM (2013-?)
 • Lid van de ZonMw-commissie Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) (2014-heden)
 • Lid van de wetenschappelijk adviesraad Care & Cure van het Zorginstituut Nederland (2014-?)