Over Saïda Aoulad Baktit

Saïda is de eerstverantwoordelijke en aandachtsvelder voor Islamitische patiënten en niet-westerse migranten. Haar expertisegebied is islam en culturele diversiteit. Ze geeft begeleiding en ondersteunt niet-westerse patiënten en islamitische patiënten en hun familie bij het ziekteproces, bij rituelen (rituele wassing) en bij morele vragen (zwanger-schapsafbreking, euthanasie,  IVF, sterilisatie, palliatieve sedatie, seksuele geaardheid). Ze overlegt zo nodig ook met artsen en verpleegkundigen. Saïda werkt op alle verpleegafdelingen en poliklinieken, de Radboud Health Academy en bij het consultteam Palliatieve zorg. 
Personen Saida Aoulad Baktit

Contact

Saïda Aoulad Baktit
islamitisch geestelijk verzorger io, intercultureel zorgconsulent

contact

Over Saïda Aoulad Baktit

Saïda is de eerstverantwoordelijke en aandachtsvelder voor Islamitische patiënten en niet-westerse migranten.

lees meer

Opleidingen

Saïda studeerde interculturele communicatie aan de Radboud Universiteit.

lees meer

Opleidingen

  • Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht 2014-2018
  • Interculturele communicatie Radboud universiteit 2004-2005
  • Masterclass levensbeschouwelijk counseling Radboud DGVP 2013-2014
  •  Islamitische theologie, kalam 2010 – 2011 en Al- Figh lessen 2012-2013

Nevenfuncties Nevenfuncties

Saïda is lid van de Commissie Moskeebesturen Nijmegen en van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen.