Sebastiaan van de Groes principal clinician

Orthopedisch chirurg Sebastiaan van de Groes gaat virtuele dokters inzetten voor passende zorg. Met de toenemende personeelskrapte in de zorg komt de tijd voor het maken van beslissingen steeds meer onder druk te staan. Het gebruik van virtuele dokters kan ondersteuning bieden. Voordat een patiënt op de polikliniek komt, vindt eerst een gesprek met de virtuele dokter plaats. Daarin bespreken ze de klachten, behoeften en de behandelopties. Hierdoor zijn zowel de patiënt als de zorgverlener beter voorbereid op het gesprek op de poli. De inzet van virtuele dokters is daarnaast zeer geschikt voor laaggeletterde patiënten (1 op 9 inwoners van Nederland). Uiteindelijk kan deze toepassing worden uitgebreid naar andere aandoeningen en vakgebieden, om zo bij te dragen aan passende zorg in de toekomst.

Personen Sebastiaan van de Groes

Profiel

dr. ing. Sebastiaan van de Groes
BIG-nummer: 99909401801


Functie(s)

  • orthopeed

Sebastiaan van de Groes principal clinician

Orthopedisch chirurg Sebastiaan van de Groes gaat virtuele dokters inzetten voor passende zorg.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet