Personen Wim Morshuis

Profiel

prof. dr. Wim Morshuis MD, PhD
BIG-nummer: 49022873901


Over Wim Morshuis

Wim Morshuis werd in 2014 benoemd tot hoogleraar Cardiopulmonale Chirurgie en werd hoofd van deze afdeling in het Radboudumc.

lees meer

Over Wim Morshuis

Na zijn artsexamen werkte Wim Morshuis als anios Algemene Chirurgie in het Streekziekenhuis Almelo (1981-1982). Daarna vervulde hij zijn militaire dienstplicht als arts-assistent Orthopedische Chirurgie in het Militair Hospitaal ‘Mathijsen’ in Utrecht (1982-1984). Daarna volgde hij zijn B-opleiding Chirurgie in het Streekziekenhuis te Almelo. De opleiding tot cardiopulmonaal chirurg volgde hij in Nijmegen.

In 1990 werd Morshuis ingeschreven in het Nederlands Specialisten Register, specialisme Cardiopulmonale Chirurgie. In datzelfde jaar werd hij cardiopulmonaal chirurg en chef de clinique aan de afdeling Cardiopulmonale Chirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis,  Nieuwegein (1990-1992). Van 1993-2014 was hij aan diezelfde afdeling verbonden als cardiopulmonaal chirurg en staflid. In 2006 werd hij aldaar benoemd tot opleider en in 2013 werd hij voorzitter van de maatschap.

In Nieuwegein deed hij zijn ervaring op in de meer algemene hartchirurgie. Daarnaast was hij betrokken bij de introductie van nieuwe, ook minimaal invasieve technieken en ontwikkelde hij een speciale aandacht voor de aortachirurgie in zijn volle breedte. Diverse nieuwe technieken hadden zijn aandacht: de vervanging van de aortawortel (Ross-operatie), de homograft-implantatie, de biologische en mechanische Bentall-procedures en de klepsparende aorta-ascendensvervanging (met speciale aandacht voor de bescherming van het brein, in geval van uitbreiding van de vervanging in de richting van de aortaboog). Speerpunt van zijn werkzaamheden is de chirurgische behandeling van de afwijkingen van de thoracale en thoracoabdominale aorta. De resultaten hiervan zijn verwerkt in diverse publicaties en proefschriften.

Morshuis participeerde jarenlang in de diensten voor de harttransplantaties in het UMC Utrecht. De chirurgische behandeling van thoraxwandafwijkingen heeft sinds zijn promotie zijn speciale aandacht; patiënten vanuit het hele land worden hiervoor verwezen. In 1993 voerde hij de eerste operatie uit voor chronisch onopgeloste longembolieën in Nederland volgens een techniek die was beschreven en ontwikkeld in San Diego. Bij deze operatie wordt gebruikgemaakt van speciale technieken als de intermitterende circulatiestilstand bij diep gekoelde lichaamstemperaturen.

In 2014 keerde hij terug op zijn oude nest als hoogleraar en afdelingshoofd op de afdeling waar hij in de tachtiger jaren zijn opleiding begon.

Functies

 • cardio-thoracaal chirurg/afdelingshoofd

Opleiding

 • -1974: Middelbare school (Atheneum bèta, St. Vitus College, Bussum)
 • 1974-1981: Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht)
 • 1984-1986: Specialisatie Algemene Chirurgie (Streekziekenhuis Almelo) Opleider: dr. O. Kluft
lees meer

Opleiding

 • -1974: Middelbare school (Atheneum bèta, St. Vitus College, Bussum)
 • 1974-1981: Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht)
 • 1984-1986: Specialisatie Algemene Chirurgie (Streekziekenhuis Almelo) Opleider: dr. O. Kluft
 • 1986-1987: Specialisatie Vaatchirurgie (UMC St Radboud) Opleider: prof. dr. S.H. Skotnicki
 • 1987-1990: Specialisatie Cardiopulmonale Chirurgie (UMC St Radboud) Opleider: prof. dr. L.K. Lacquet
 • 1994: Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotoren: prof. dr. L.K. Lacquet en prof. dr. H.Th. Folgering
 • Titel proefschrift: Surgical treatment of pectus excavatum. Indications and results

Nevenfuncties

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Lid van de European Association of Cardiothoracic Surgery
 • Lid van de Society of Thoracic Surgeons
lees meer

Nevenfuncties

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Lid van de European Association of Cardiothoracic Surgery
 • Lid van de Society of Thoracic Surgeons
 • Namens de NVT voorzitter van de Beroepsbelangen Vereniging
 • Mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van DBC’s, tijdbestedingsonderzoeken en later de introductie van de DOT’s
 • Als viceopleider en opleider lid van het Concillium en de Plenaire Visitatie Commissie van de NVT
 • Vertegenwoordiger voor de NVT binnen het huidige RGS
 • Gast-editor van diverse internationale tijdschriften