Personen Winette van der Graaf

Contact

prof. dr. Winette van der Graaf

+31 (0)24 366 63 70
contact

Winette van der Graaf principal clinician

'Ik heb het Radboud AYA platform opgezet, een plek in het Radboudumc waar jonge patiënten met kanker (18-35 jaar) gehoor krijgen voor de thematiek waarmee zij geconfronteerd worden. Dit platform is vorig jaar landelijk uitgerold.'

lees meer

Winette van der Graaf principal clinician

'Ik ben internist-oncoloog en maak me sterk voor patiënten met zeldzame vormen van kanker, zoals bot- en weke delen tumoren. Ook heb ik een specifieke belangstelling voor leeftijdsspecifieke thema’s binnen de oncologie. In dat kader heb ik het Radboud AYA platform opgezet, een plek in het Radboudumc waar jonge patiënten met kanker (18-35 jaar)  gehoor krijgen voor de thematiek waarmee zij geconfronteerd worden. Dit platform is vorig jaar landelijk uitgerold. Daarnaast heb ik samen met collega’s van onze afdeling  een geriatrisch oncologische werkgroep voor 70+ patiënten met kanker in het Radboudumc mee opgestart.’

Verbeteren vooruitzichten patiënten met zeldzame tumoren

‘Binnen mijn eigen vakgebied wil ik de vooruitzichten voor patiënten met zeldzame tumoren, in het bijzonder de sarcomen, verbeteren. Hiervoor is fundamenteel onderzoek nodig en (inter)nationale studies met nieuwe geneesmiddelen. Afgelopen jaar heb ik de Dutch Sarcoma Study Group opgericht en de afgelopen jaren ben ik voorzitter van de Europese multidisciplinaire Sarcomen groep geweest. Uit deze samenwerkingen én de samenwerking met patiëntengroeperingen zijn nieuwe klinische studies ontstaan.’

Stimuleren multidisciplinaire initiatieven binnen de oncologie

‘Zowel het sarcomennetwerk, het AYA-platform en het geriatrisch oncologisch netwerk zijn Radboudbrede initiatieven. Juist omdat het om teamwerk gaat, is de kans op implementatie en welslagen groter. Ik wil de ervaringen die we daarmee hebben opgedaan gebruiken als succesformule om meer multidisciplinaire initiatieven binnen de oncologie te stimuleren. Daarbij heeft de input van patiënten een belangrijke toegevoegde waarde. Bij de AYA taskforce hebben we ervaring opgedaan met het concretiseren van zulke input. Het huidige Food4Care-project bijvoorbeeld is van start gegaan op initiatief van AYA-patiënten. Dat is toch een prachtig resultaat van zo’n gezamenlijke taskforce?

Wil je ook een multidisciplinaire initiatief opzetten? Dan mag je me gerust benaderen voor advies.’

Radboud Institute for Health Sciences

Ideally, every procedure in clinical practice and public health should take place based on proof, instead of intuition or 'experience'. Our aim is to improve clinical practice and public health. read more