Over logopedie
Algemene introductie
Achtergrond
Aanleiding van het onderzoek
Resultaten
Resultaten 2020
Vergelijking met voorgaand onderzoek – per instelling
Conclusies en Aanbevelingen
Conclusie
Aanbevelingen
Verwijzingen

Over logopedie

Algemene introductie


Logopedie bij volwassen patiënten met een tracheacanule

In Nederland is de betrokkenheid en werkwijze van logopedisten al eerder door het Radboudumc in kaart gebracht onder logopedisten in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen, en op deze website worden alle resultaten gepubliceerd. lees meer

Logopedie bij volwassen patiënten met een tracheacanule

In Nederland is de betrokkenheid en werkwijze van logopedisten al eerder door het Radboudumc in kaart gebracht onder logopedisten in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen, en op deze website worden alle resultaten gepubliceerd. Eind 2020 is dit onderzoek herhaald onder logopedisten in alle drie genoemde instellingen, met als onderzoeksvragen:

 1. Wat is de consensus is in werkwijze en betrokkenheid van logopedisten in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen en is er verschil tussen de instellingen?
 2. Zijn er ontwikkelingen te ontdekken in werkwijze en betrokkenheid zijn ten opzichte van het voorgaand onderzoek? 
 3. Zijn er verbeterpunten te identificeren zijn in het logopedisch handelen?

Met de resultaten hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de logopedische zorg bij patiënten met een tracheacanule.

Lees op de website meer over de achtergrond, opzet, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek.

@Radboudumc Nijmegen 2022
Graag als volgt verwijzen naar het hele document of delen daarvan:
Adbegovic, I. & Kalf, J.G. Logopedie bij volwassenen met een tracheacanule. Nijmegen: Radboudumc, 2022. Online beschikbaar via www.radboudumc.nl/logopedie-tracheacanules


Legenda

In de documenten worden symbolen gebruikt om gemakkelijk de resultaten te kunnen zien. lees meer

Legenda

In de documenten worden symbolen gebruikt om gemakkelijk de resultaten te kunnen zien.

 Hoge consensus: >75% overeenstemming

 Redelijk censensus: 50-75% overeenstemming

 Geen consensus: <50% overeenstemming

 Verschil tussen instellingen

 Significante toename/afname vergeleken met vorig onderzoek

 Trend in toename/afname vergeleken met vorig onderzoek

 


Contact

Afdeling Revalidatie
Routenummer 907
(024) 361 48 92

Voorwoord

Op deze website leest u de resultaten van onderzoeken die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd over de werkwijze en betrokkenheid van logopedisten in Nederlandse ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen bij volwassen patiënten met een tracheacanule. lees meer

Voorwoord

Op deze website leest u de resultaten van onderzoeken die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd over de werkwijze en betrokkenheid van logopedisten in Nederlandse ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen bij volwassen patiënten met een tracheacanule.

De afdeling Logopedie van het Radboudumc verzorgt al jarenlang cursussen op het gebied van logopedie en tracheacanules. Daarom presenteren we met trots deze website, waar de resultaten van onze onderzoeken voor alle logopedisten en geïnteresseerden vrij toegankelijk en downloadbaar zijn.

Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van meerdere logopediestudenten, die de onderzoeken als hun afstudeerproject kozen en ons geholpen hebben met de dataverzameling. We willen graag de volgende logopediestudenten hiervoor hartelijk bedanken:

Hogeschool Arnhem en Nijmegen:

 • Brouwers, L., Maas, J., (2015*). Logopedie op de IC en MC: Onderzoek naar de betrokkenheid en werkwijze van logopedisten in Nederlandse ziekenhuizen
 • Van Asten, L., Pelle, F., Scholten, K., (2016*). Logopedie bij tracheacanules: Interventies en betrokkenheid van logopedisten bij canulepatiënten in Nederlandse revalidatiecentra.
 • Jakobs, L., Maes, A., Rutten, L., (2017*). Betrokkenheid en deskundigheid van logopedisten bij tracheacanulepatiënten in Nederlandse verpleeghuizen

Hogeschool Windesheim:

 • Berndes, S., (2020*). Logopedie bij tracheacanulepatiënten.

*De jaartallen verwijzen naar de jaren van de dataverzameling, niet naar de jaren die van publicatie van de scripties.

Tevens bedanken we alle logopedisten die de vragenlijsten hebben ingevuld en inzicht in de stand van zaken op dit gebied mogelijk hebben gemaakt, maar ook de afdeling Revalidatie en de collega’s van de sectie logopedie die studenten hebben begeleid en de ruimte hebben gegeven om dit project uit te voeren. Tenslotte bedanken we de afdeling Communicatie van het Radboudumc voor het mogelijk maken van deze website.

We hopen dat deze online informatie behulpzaam is voor zowel logopedisten als beleidsmakers en andere in geïnteresseerden in de rol van logopedisten bij tracheacanulepatiënten, nu en in de toekomst.

Drs. I. Adbegovic, logopedist en logopediewetenschapper
Dr. J.G. Kalf, logopedist en universitair docent revalidatie
Nijmegen, januari 2022

Achtergrond

Aanleiding van het onderzoek


Introductie

Bekijk alle achtergrondinformatie over de aanleiding van het onderzoek. lees meer

Methode

In onze methode vindt u de opzet van het onderzoek, de dataverzameling en welke statistische analyses er zijn uitgevoerd om verschillen tussen de groepen en met eerdere onderzoeken te berekenen. lees meer

Resultaten

Resultaten 2020


Deelnemers

Bekijk het stroomdiagram over de werving van de deelnemers aan het onderzoek. lees meer

Instellingen

In dit onderdeel vindt u onder andere informatie over de logopedieteams, het aantal en het soort canulepatiënten dat ze jaarlijks behandelen en de aanwezigheid van canuleteams. lees meer

Taken en verantwoorde­lijkheden

Logopedisten waren betrokken bij tracheacanulepatiënten. Bekijk wie handelingen rondom de canule hebben uitgevoerd lees meer

Diagnostiek

Lees hier meer over de diverse diagnostische procedures, en de status van de tracheacanule tijdens het slikonderzoek. lees meer

Behandeling

Dit onderdeel laat zien wanneer en hoe logopedisten sliktraining doen bij tracheacanulepatiënten. lees meer

Decanulatie

Lees hier in hoeverre logopedisten actief betrokken zijn bij het decanulatieproces. lees meer

Overdracht

De overdracht kan verschillen tussen instellingen. lees meer

Eigen inbreng van logopedisten

Waar lopen logopedisten tegenaan bij de behandeling van tracheacanulepatiënten? lees meer

Vergelijking met voorgaand onderzoek – per instelling


Ziekenhuizen

Voor collega’s en beleidsmakers in ziekenhuizen die graag alleen alle resultaten uit de ziekenhuizen zien, staat hier alles voor de ziekenhuizen in één document. bekijk het document

Revalidatiecentra

Voor collega’s en beleidsmakers in revalidatiecentra die graag alleen alle resultaten uit de revalidatiecentra zien, staat hier alles voor de revalidatiecentra in één document. bekijk het document

Verpleeghuizen

Voor collega’s en beleidsmakers in verpleeghuizen die graag alleen alle resultaten uit de verpleeghuizen zien, staat hier alles voor de verpleeghuizen in één document. bekijk het document

Conclusies en Aanbevelingen

Conclusie


Rapport Conclusie

Lees hier de belangrijkste verschillen tussen de instellingen en de belangrijkste veranderingen in de tijd. lees het rapport hier

Verwijzingen


Compleet document

Vind hier alle informatie van deze site, gebundeld in één document. lees meer
 • Mijn favorieten

  Mijn favorieten bewerken

  Toevoegen
BE