Afspraak in het Amalia kinderziekenhuis praktische informatie

Heeft uw kind een afspraak of blijft uw kind één of meer nachten slapen in het Amalia kinderziekenhuis? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden, wat belangrijk is om mee te nemen en waar u moet zijn.

lees meer

Contact

Amalia kinderziekenhuis

Polikliniek
(024) 361 44 15

Verpleegafdeling
(024) 361 38 80
contactformulier

Informatie voor kinderen

Ga jij naar het ziekenhuis? Hier vind je informatie en filmpjes. lees meer

Maatregelen coronavirus

Komt u met uw kind naar het Amalia kinderziekenhuis of komt u op bezoek? Het dragen van een mondkapje is verplicht voor volwassenen en voor kinderen vanaf 9 jaar. lees meer

Over het Amalia kinderziekenhuis


Amalia kinderziekenhuis

Jaarlijks komen zo’n 22.000 kinderen naar het Amalia kinderziekenhuis, groot of klein, die zijn aangewezen op de zorg, kennis en kunde van ons kinderziekenhuis. Samen hebben we één ding voor ogen: zorgen dat jong zijn wél kan. lees meer

Amalia kinderziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks worden ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar in het Amalia kinderziekenhuis behandeld. Dat is 18% van alle patiënten in het Radboudumc.

Het Amalia kinderziekenhuis verbindt de specialismen van het Radboudumc die zorg aan kinderen bieden. Kinderen en ouders worden actief betrokken bij het zorgproces. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin de eigenheid van het kind steeds voorop staat.

Verwijzing

Uw huisarts of specialist verwijst u naar onze polikliniek. Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, maken we een afspraak voor uw eerste bezoek.


Expertisecentra en specialismen

In expertisecentra werken professionals van verschillende specialismen samen om de best mogelijke zorg te bieden.

Onze zorg

Uw kind kan met vele aandoeningen bij ons terecht voor diverse onderzoeken en behandelingen. Ouders en kinderen betrekken we actief bij het zorgproces. lees meer

Amalia kinderfonds

Met uw hulp kunnen we het Amalia kinderziekenhuis kindvriendelijker maken. Elke gift, groot of klein is welkom! lees meer

Onze specialismen

In het Amalia kinderziekenhuis werken afdelingen, poliklinieken en expertisecentra samen. lees meer

Onze expertise


Kindertraumazorg in het Amalia kinderziekenhuis

In het Amalia kinderziekenhuis behandelen we kinderen die letsel (verwondingen) hebben opgelopen na een ernstig ongeval. lees meer

Geboortezorg

De aandachtsgebieden verloskunde en neonatologie zijn in het Amalia kinderziekenhuis ondergebracht onder de paraplu van perinatologie. lees meer

Praktische informatie over afspraak of opname


Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

De polikliniek van het Amalia kinderziekenhuis bestaat uit poliklinieken van verschillende specialismen.

Verpleegafdeling

Als uw kind wordt opgenomen in ons kinderziekenhuis betekent dat dat uw kind één of meer nachten blijft slapen op een van onze verpleegafdelingen.

Goed om te weten

 • Soms vragen we uw kind mee te doen aan een onderzoeksproject.

  lees meer


  Meedoen aan onderzoek

  Het Amalia kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat we wetenschappelijk onderzoek doen en onderwijs geven om de zorg voortdurend te verbeteren. Daarvoor vragen we uw kind soms om mee te doen aan een onderzoeksproject. Deelname is uiteraard vrijwillig en als u niet meedoet, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

 • Omgaan met een chronische ziekte

  Sociale en emotionele gevolgen voor u en uw kind(eren)

  Als uw kind een ziekte heeft

  Uiteraard wit u het liefst dat uw kind gezond is. Helaas heeft 1 op de 14 kinderen in Nederland een ziekte: een aangeboren aandoening of een ziekte die het kind later krijgt. Als u te horen krijgt dat uw kind een ziekte heeft, is dat heel ingrijpend. U maakt zich zorgen over de gezondheid van uw kind en over zijn/haar ontwikkeling. En misschien ook over de toekomst. Naast de zorg voor uw kind, moeten er praktische dingen geregeld worden, bijvoorbeeld bezoeken aan het ziekenhuis voor onderzoeken of ingrijpende behandelingen. En dat moet u ook nog combineren met werk en eventuele andere kinderen in uw gezin.   

  Sociale en emotionele gevolgen

  Het is logisch dat u, uw kind of eventuele broers en zussen door de ziekte uit balans raken. U en uw kind(eren) kunnen zich onzeker, somber, eenzaam, boos of machteloos voelen. U kunt veel piekeren of prikkelbaar zijn. Ook kan de aandoening van uw kind gevolgen hebben voor de manier waarop u met elkaar en met andere kinderen, familie, vrienden of collega’s omgaat. Dit zijn sociale en emotionele gevolgen van een aandoening. Emotionele en sociale gevolgen leiden niet altijd tot klachten. We spreken van emotionele en sociale klachten als u of uw kinderen de dagelijkse dingen niet meer goed kunnen doen. Bijvoorbeeld als u niet meer kunt werken of uw kind niet meer naar school kan, omdat u(w kind) zich zorgen maakt. Of als u zo slecht slaapt dat u overdag niet meer vooruit kunt of omdat uw kind geen zin meer heeft in dingen die het eerder wel fijn vond.  
   
  Niet ieder gezin waar een kind langdurig ziek is, krijgt te maken met sociale of emotionele klachten, maar het komt regelmatig voor. Of en wanneer u(w kind) klachten ervaart, verschilt per persoon en per aandoening. Sommigen hebben vooral last na de diagnose, anderen tijdens een behandeling of juist als de behandeling al een tijdje is afgerond. Voor een aantal aandoeningen is omschreven welke klachten kunnen ontstaan en hoe u daarmee omgaat:

  Uw relatie

  Veel ouders hebben tijd nodig om de ziekte van hun kind te verwerken en een nieuwe balans te vinden. Zo kunt u de tijd na de diagnose als een soort emotionele achtbaan ervaren waarin u terecht bent gekomen. Iedere ouder gaat daar anders mee om. De een praat er graag over met anderen, de ander trekt zich liever terug. Iemand anders zoekt alles af op internet en weer iemand anders zoekt het liefst afleiding in hobby’s. U en uw partner moeten hierin uw eigen weg vinden. Ook moet u weer uw weg vinden in uw relatie met elkaar. Misschien vindt u het lastig om tijd voor elkaar te blijven maken. Bespreek dit als u wil met de arts of verpleegkundige. Zij kunnen u op weg helpen als u het even niet meer weet. U kunt ook naar informatie of ervaringen vragen bij een patiëntenvereniging. Zo kunt u steun vinden bij mensen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten. Dit kan u helpen om de situatie beter te accepteren. Ook is het prettig om te ervaren dat u niet de enige bent in deze situatie. En kunt u leren van de ervaringen van andere ouders die de situatie eerder hebben meegemaakt.

  Broers en zussen

  Broers en zussen van langdurig zieke kinderen noemen wij brussen. Ook bij hen kan de ziekte van een broer of zus heftige emoties geven. Ze kunnen zich zorgen maken over hun zieke broer of zus of over hun ouders. Sommige brussen gaan bijvoorbeeld voor hun zieke broer of zus zorgen. Of ze voelen zich alleen, doordat ouders vaker weg zijn voor afspraken met artsen of andere zorgverleners. Of verdrietig, omdat de zieke broer of zus dingen niet (meer) kan. Brussen kunnen ook boos en opstandig zijn, omdat thuis dingen anders gaan dan dat ze bij vrienden thuis zien. Of ze zijn jaloers, omdat ze minder aandacht krijgen. Dit zijn hele normale gevoelens voor brussen van een ziek kind. Soms gaan kinderen hierdoor slechter slapen of krijgen ze lichamelijke klachten zoals buikpijn. Het is goed om ook uw andere kinderen in de gaten te houden. De volgende dingen kunnen helpen:

  • Houd zoveel mogelijk de dagelijkse routines aan. Opstaan, eten, naar school gaan, sporten. Dit zorgt voor houvast in een situatie waar veel dingen al anders gaan. Lukt dat niet omdat u weg bent, zorg dan voor iemand vertrouwds in huis. Opa, oma of een ander familielid of goede vriend.
  • Vertel broers en zussen wat er aan de hand is. Openheid werkt vaak het beste.
  • Vertel wat er in het ziekenhuis of bij de arts is gebeurd. Ook als er niet veel bijzonders was. Een kind gaat vaak zelf fantaseren en zich zorgen maken zonder dat het nodig is.
  • Neem een broer of zus een keer mee naar het ziekenhuis. Dan kan hij of zij ook vragen stellen aan de arts.
  • Naast de bezorgdheid om uw kinderen, kampt u ook met uw eigen emoties en die mag u gerust laten zien. Zo laat u zien dat emoties er mogen zijn en dat het normaal is om die te uiten. Probeer wel te vermijden dat kinderen overspoeld worden met emoties.
  • Vertel de situatie aan belangrijke mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld school, leidsters van de kinderopvang, ouders van vrienden en vriendinnen.
  • Splits een keer op. Doe een keer wat met de broer of zus apart. Dan komen ze ook toe aan hun eigen vragen.

Informatie voor professionals


Voor verwijzers

In het Amalia kinderziekenhuis werken specialisten van verschillende afdelingen samen. Sommige specialismen zijn specifiek op kinderen gericht. lees meer

Leren en ontwikkelen

Het leveren van de beste zorg door te investeren in leren en ontwikkelen, dat is onze ambitie. Benieuwd hoe hoe je jezelf kunt ontwikkelen en wat je kunt leren binnen het Amalia kinderziekenhuis?

lees meer

Ons onderzoek

Binnen het Amalia kinderziekenhuis werken onderzoekers samen om de achtergrond en kern van aandoeningen te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor zorg aan kinderen met een aandoening. lees meer

Ons onderzoek

Binnen het Amalia kinderziekenhuis werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de achtergrond en kern van aandoeningen te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan kinderen met een (erfelijke of aangeboren) aandoening. Het onderzoek van het Amalia kinderziekenhuis is ondergebracht in zes thema's: Meer informatie over de thema's en het wetenschappelijk onderzoek in het Radboudumc leest u op de Research-pagina's.

Werken bij


Vacatures

Ga direct naar alle vacatures van het Amalia kinderziekenhuis. lees meer

Job alert

Ontvang nieuwe vacatures die voldoen aan je zoekprofiel. lees meer

Werken bij het Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Wil jij samen met ons het verschil maken? lees meer
 • Mijn favorieten

  Mijn favorieten bewerken

  Toevoegen
BE