Welke afdelingen gaan op 4 juli verhuizen? En welke zijn al verhuisd?

Bij het Radboudumc bouwen we aan de toekomst. De komende maanden verhuizen verschillende afdelingen. Eind mei 2022 zijn de verpleegafdelingen en poliklinieken vanuit Dekkerswald naar het Radboudumc in Nijmegen verhuisd. Vanaf maandag 4 juli zijn medewerkers, patiënten en bezoekers ook welkom in het nieuwe hoofdgebouw A. Bekijk voor uw afspraak altijd de actuele locatiegegevens in mijnRadboud en in de sms-reminder. 

Bekijk de lijst met afdelingen die eind mei en begin juli verhuizen, deze lijst wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw op www.Radboudumc.nl/bouw

 

Projecten Bouwplannen Radboudumc

Compacte campus

Bij het Radboudumc bouwen we aan de toekomst. Het 'masterplan’ vormt hiervoor de blauwdruk. Centraal in dit plan staat de herordening van de complete campus waarin zorg, onderwijs en onderzoek een plek hebben én met elkaar verbonden zijn.

lees meer

Compacte campus

Bij het Radboudumc bouwen we aan de toekomst. Het 'masterplan’ vormt hiervoor de blauwdruk. Centraal in dit plan staat de herordening van de complete campus waarin zorg, onderwijs en onderzoek een plek hebben én met elkaar verbonden zijn.

Bijna 30 jaar geleden startte de vernieuwbouw van het Radboudumc. Intussen is er veel verandert in het zorglandschap. Om tegemoet te komen aan de hedendaagse eisen, trends en ontwikkelingen vond er in 2014 een herijking van het masterplan plaats.

Hierin werd opnieuw inkleuring gegeven aan de strategie van het Radboudumc op het gebied van huisvesting en vastgoed. Met als resultaat dat we naast het compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting, ook meer aandacht geven aan het gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken. Bijvoorbeeld door zorgfuncties te concentreren en de capaciteit van kliniek, polikliniek, staf, operatiekamers en laboratoria te optimaliseren. Maar ook te kijken naar de mogelijkheden van e-Health en healing environment. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.

Helende omgeving

Uit onderzoek is gebleken dat, wanneer de omgeving zo wordt ingericht dat stress zoveel mogelijk wordt beperkt en er aandacht is voor positieve prikkels, dit een positief effect heeft op het herstel en de gezondheid van patiënten. Daarom hebben we  bijvoorbeeld altijd aandacht voor licht & zicht, voor groen en worden aansluitingen zoveel mogelijk weggewerkt. Dit zie je terug in de patiëntenkamers, maar ook in de daktuinen en pleinen. Ook buiten. Daar komt het oude parklandschap langzaam maar zeker terug. 

Duurzaam

Uiteraard word er duurzaam gebouwd en gerenoveerd. Een duurzaam gebouw is overigens meer dan een energiezuinig gebouw. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de levensduur van het gebouw, energiebesparende technologieën en de inheemse beplanting in de omgeving van het gebouw. Voor alle gebouwen, ook degene die worden gerenoveerd, streven we naar BREEAM certificering. Wil je meer weten over de innovatieve en milieuvriendelijke uitgangspunten, klik dan hier.

Digitaal magazine

In het digitaal magazine uit 2017 over de visie op onze huisvesting en de nieuwbouw lees, zie, hoor en ervaar je alles over het Radboudumc van de toekomst.We tellen af naar 4 juli 2022

Eind mei verhuisden de verpleegafdelingen en poliklinieken vanuit de locatie Dekkerswald naar het Radboudumc in Nijmegen. Inmiddels tellen we alweer af naar de volgende verhuizing. Vanaf maandag 4 juli zijn medewerkers, patiënten en bezoekers ook welkom in het nieuwe hoofdgebouw A.

Wat gebeurt er in de nieuwbouw?

Lees mee en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom onze nieuwe gebouwen:

Actuele projecten


Bouwprojecten

Met de verschillende bouwprojecten dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.

 • Het hart van het Radboudumc wordt een plek voor zorg en vormt tevens de nieuwe hoofdingang.

  lees meer


  Hoofdgebouw A

  Op het Geert Grooteplein, links van de huidige hoofdingang, komt het nieuwe hoofdgebouw. Dit gebouw huisvest straks de poliklinieken, verpleegafdelingen en stafafdelingen van onder andere Neurologie, KNO, Oogheelkunde en Interne geneeskunde. Ook komt hier de nieuwe hoofdingang. Het gebouw krijgt elf verdiepingen. Op de begane grond is de ontvangst en komt een voorbereidingsplein. Hier komt u voor bloedonderzoek en het maken van ECG’s. De poliklinieken liggen op de eerste verdieping. Daarboven liggen de verpleegafdelingen en stafafdelingen.
   
  Het gebouw is goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en zo ontworpen dat er zoveel mogelijk daglicht naar binnen komt. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor groen. Dit zie je terug in de daktuinen maar ook in de patiëntenkamers. Zo krijgt iedere verdieping zijn eigen themabehang, dat gaat van de onderwaterwereld naar het bladerdak van bomen op de bovenste etages. Een groot kunstwerk in de vorm van een zwerm vogels verbind de diverse verdiepingen. Samen met de kleuren van de seizoenen ondersteunen ze de oriëntatie en het welbevinden in dit grote gebouw.
   
  Het gebouw wordt op 4 juli 2022 in gebruik genomen. Daarna worden de gebouwen aan de west-flank, de kant van de Sint Annastraat, gesloopt. Dat geldt ook voor de huidige hoofdingang.


 • Amalia kinderziekenhuis gebouw F

  Het Amalia kinderziekenhuis wordt intensief gerenoveerd. Bij het maken van de bouwplannen worden kinderen en ouders actief betrokken. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin de eigenheid van het kind steeds voorop staat.
   
  De eenpersoons patiëntenkamers komen op de onderste drie etages en hebben eigen sanitair en ruimte voor rooming in. Ook de in het oog springende grote pleinen krijgen een facelift. Zo ontstaan er levendige pleinen met grote (kunst)bomen. Daarboven krijgen diverse laboratoria en onderzoeksfaciliteiten een plek.
   
  Naar verwachting ronden we de renovatie eind 2021 af en nemen we het gebouw in mei 2022 in gebruik. Tijdens de verbouwing gaat de patiëntenzorg gewoon door. Daarom verloopt de verbouwing gefaseerd en worden steeds delen aangepakt. Zo beperken we de overlast.

  Tijdelijke verhuizing polikliniek Amalia kinderziekenhuis
  Vanaf maandag 28 februari zit de polikliniek Amalia kinderziekenhuis tijdelijk op de 3e verdieping. U kunt zich aanmelden op de gebruikelijke locatie: routenummer 785 op de begane grond.

  Amalia kinderfonds

  De financiële basismiddelen die we tot onze beschikking hebben komen vooral ten goede aan het leveren van zorg. Met uw hulp kunnen we iets extra’s doen. Om patiëntjes zich prettiger te laten voelen of om ze even af te leiden zodat ze zich minder ziek voelen. Meer weten, ga dan naar de pagina van het Amalia kinderfonds.

   


 • Longrevalidatie

  Het voormalige Pro-Persona gebouw naast ingang Oost wordt verbouwd. Zo creëren we een omgeving waar zowel patiënten met een chronische longaandoening als medewerkers zich prettig voelen. 

  Hotelsfeer

  Patiënten die komen voor longrevalidatie verblijven gemiddeld tien weken bij ons. In deze tijd leren ze om te gaan met hun chronische longaandoening. Longrevalidatie biedt straks 28 slaapkamers en heeft daarnaast ruimte voor een poliklinisch dagprogramma voor tien personen. De behandelingen vinden vooral plaats in therapieruimten, spreekkamers, sportzaal en fitnessruimte. In het gebouw is ook ruimte voor 37 medewerkers voorzien.

  Omdat patiënten langere tijd bij ons zijn, is er veel aandacht besteed aan de slaapkamers en verblijfsruimtes zoals een huiskamer. Daar waar mogelijk is gezocht naar een hotelsfeer. Daarom komt er ook een uitnodigende tuin met terras, jeu de boules baan, tafeltennistafel en enkele parkbanken. Dit vernieuwde gebouw wordt op 30 mei 2022 in gebruik genomen.


 • Dagbehandeling Operatiekamers gebouw D

  Ook in gebouw D is de afgelopen tijd druk verbouwd. Nu het klaar is, kunnen vanaf 17 januari alle chirurgische dagbehandelingen weer daar plaatsvinden. Nieuw is dat ook de chirurgische behandelingen van Oogheelkunde plaatsvinden op de Dagbehandeling Operatiekamers in gebouw D (route 798).

  Heeft u binnenkort een afspraak bij Dagbehandeling Oogheelkunde? Dan ontvangt u de nieuwe locatiegegevens ook via uw afspraakbevestiging. Zodat u weet waar u naartoe moet.

  Meer informatie over Oogheelkunde

   


 • Neonatale Intensive Care Unit

  De NICU (Neonatale Intensive Care Unit) wordt verbouwd. Op de NICU liggen kinderen die intensieve zorg en bewaking nodig hebben. Nu liggen ze nog op een grote zaal met een centrale alarmpost, maar na de verbouwing verblijven de kinderen op éénpersoonskamers. Zo creëren we een omgeving met zo min mogelijk prikkels en meer privacy voor onze patiënten en hun ouders/verzorgers. Daar zijn we ontzettend trots op.

  Doordat de kinderen op aparte kamers liggen, is het erg belangrijk dat de verpleging alle informatie van medische apparaten op afstand ontvangt en inziet. Daarom maken we op de nieuwe kamers gebruik van slimme technologieën die ouders/verzorgers en de verpleging extra inzicht geeft in het kind. Zo gaan verpleegkundigen straks werken met speciale zorgtelefoons. Op deze telefoons komen de alarmen van de patiënten binnen. Ook is het mogelijk om op afstand te luisteren. Op de schermen buiten de kamers zijn direct de curves van de bewakingsmonitoren te zien. Ook komen er digitale deurbordjes met onder andere informatie over de patiënt.

  De verwachting is dat de kamers vanaf half mei gebruikt gaan worden.


Anders georganiseerd

Betere zorg, slimmere zorgprocessen met meer autonomie voor de patiënt. Een dergelijke verandering vraagt veel van de hele organisatie. Daarom worden medewerkers en patiënten nadrukkelijk betrokken bij het maken van de plannen.

Slimme technologie

Goede zorg en slimme technologie gaan hand in hand in het Radboudumc. Maar hoe zorgen slimme digitale toepassingen ervoor dat opgenomen patiënten ook meer regie krijgen over hun omgeving, en zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten?

lees meer

Slimme technologie


 • In het ziekenhuis van de toekomst draait het om zorg op maat, zo efficiënt en plezierig mogelijk. Slimme digitale toepassingen maken het verschil. Daarom kijken we in onze huisvestingsplannen niet alleen naar bestaande technologieën, maar ook naar de effecten van opkomende technologieën die zich al in andere ziekenhuizen en/of sectoren hebben bewezen. Zoals het 'Track & Trace' systeem waarmee we straks snel kunnen zien waar medische apparaten staan, of de mogelijkheid dat patienten straks zelf, vanuit bed, de verplichting, temperatuur en gordijnen kunnen benieden. Zo creëren we een zorgomgeving die patiënten meer autonomie geeft en zorgprofessionals helpt om hun werk optimaal te verrichten.  

   


Bekijk het hoofdgebouw

 • Het nieuwe hoofdgebouw is 43.000 vierkante meter groot en de verschillende verdiepingen zijn zo groot als een voetbalveld.

  lees meer


  Algemeen

  Het nieuwe hoofdgebouw is 43.000 vierkante meter groot. De verschillende verdiepingen zijn zo groot als een voetbalveld. Om ook in de toekomst te beschikken over passende huisvesting, is het gebouw zo veel mogelijk algemeen ontworpen en heeft het een flexibele structuur. We gaan van bezit naar gebruik en daarom delen we ruimtes straks zo veel mogelijk. 

  • Neem hier een online kijkje in de nieuwbouw van het Radboudumc

  De architectuur kent een eigentijdse uitstraling met kenmerken van de Bossche School. In het gebouw is veel  licht, zicht en groen. Die helende omgeving werkt niet alleen voor patiënten en bezoekers, maar zeker ook voor onze medewerkers. Overal in het gebouw is ruimte voor ontmoeting.

  Door de afdelingen te organiseren rondom een centrale open ruimte lijkt het niet op één groot gebouw, maar is het een aaneenschakeling van kleinere herkenbare onderdelen. Zo voelt het grote gebouw vertrouwd aan.

  In het atrium (binnenplein) komt een installatie van Studio Drift: een zwerm vogels in de lucht, die langzaam bewegen. Ze verbinden de etages en staan symbool voor de beweging van de natuur, het onderweg en in ontwikkeling zijn. Samen met de kleuren van de seizoenen vormen ze een herkenningspunt, en helpen bij de oiëntatie en het welbevinden in dit grote gebouw.


 • Begane grond

  Op de begane grond komt de hoofdingang met ontvangst, horeca en winkel. Er staan zelfs levende bomen binnen in het gebouw, met hun wortels in de grond. Verder vind je er de inschrijfbalie, voorbereidingsplein, apotheek, revalidatie, stilteruimte, piketkamers en het medewerkersplein. Ook de kapper en massage salon komen op deze laag.

  • Bekijk hier de virtuele rondleiding op de begane grond

  Door de afdelingen te organiseren rondom een centrale open ruimte (atrium) zorgen we ervoor dat het geheel niet overkomt als één groot gebouw, maar als een logische aaneenschakeling van kleinere herkenbare onderdelen. Zo voelt het grote gebouw toch vertrouwd aan.

  Met de nieuwe hoofdingang verandert de manier waarop we patiënten registreren, aanmelden en laten wachten. Er is één centraal voorbereidingsplein. Hier melden patiënten zich aan en volgt eventueel bloedonderzoek, het maken van ECG’s enz. Pas daarna gaan ze naar de polikliniek toe, waar ze kort 'decentraal' (bij de betreffende polikliniek) wachten tot hun afspraak.

  Plattegrond

  Bekijk de tekeningen van de begane grond in gebouw A. Let op: de indeling en inrichting veranderen nog.

  Tip: vergroot de tekening om hem beter te kunnen bekijken. Dit kan bovenin de balk.  

  • Begane grond plattegrond 1 en 2

 • Poliklinieken (1-2)

  De poliklinieken komen op de verdiepingen: -1, 1 en 2.. De ruime spreek- en onderzoekskamers liggen rondom een aantrekkelijk plein en worden zo gebouwd dat ze door meerdere specialismen te gebruiken zijn. Zo staan er minder vaak kamers leeg, kunnen we beter samenwerken en de ketenzorg uitbouwen.

  • Bekijk hier de virtuele rondleiding op de poliklinieken

  Er komen ook kamers voor groepsconsulten en onderwijsdoeleinden. Patiënten komen binnen via de begane grond, melden zich aan en wachten hier tot vlak voor het polibezoek. Pas dan gaan ze naar de polikliniek toe.  De polikamers liggen in de vier hoeken van het gebouw. Elke hoek heeft een eigen kleur, dit helpt de kamers te vinden en herkennen.

  Op de eerste verdieping komen onder andere Interne Geneeskunde, Neurologie, Hematologie, Dermatologie. Op de tweede verdieping komt het polikliniekplein met onder andere Neurologie, Keel-Neus-Oorheelkunde, Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie en het behandelcentrum.

  Plattegronden

  Hier zijn de tekeningen van de poliklinieken in gebouw A te vinden. Let op: de indeling en inrichting veranderen nog.

  Tip: vergroot de tekening om hem beter te kunnen bekijken. Dit kan bovenin de balk.  

  • 1e verdieping plattegrond 1 en 2
  • 2e verdieping plattegrond 1 en 2

 • Verpleegafdelingen (3-4-5)

  Op de derde, vierde en vijfde verdieping komen de verpleegafdelingen. Dit zijn uitsluitend éénpersoons kamers met eigen sanitair met de mogelijkheid om de partner of mantelzorger te laten overnachten. Dit draagt bij aan rust, hygiëne en privacy.

  • Bekijk hier de virtuele rondleiding op de verpleegafdelingen
  • Neem hier een online kijkje op een patiëntenkamer

  In de patiëntenkamers komen natuurafbeeldingen en houden we de kleuren zo rustig mogelijk. De lounges op deze lagen zijn kleurrijker en bedoeld om patiënten te activeren. Ook kunnen patiënten hier samen met andere patiënten of hun mantelzorger eten.

  Op deze lagen bevinden zich ook ruimten voor de artsen en verpleegkundigen om te werken, wanneer zij dicht bij het zorgproces aanwezig moeten zijn.

  De inrichting van de afdeling nodigt uit om de gang op te gaan en meer te bewegen. In de gangen is er aandacht voor licht, zicht en groen. In de kliniek maken we steeds meer gebruik van technologische innovaties. Zo maken we de zorg voor onze patiënten nog veiliger en persoonsgerichter.

  Grote ramen met zicht op het groene landschap buiten, nodigen uit om naar buiten te kijken, bijvoorbeeld vanuit de lounge.

  Op de derde verdieping komen de verpleegafdelingen van Hematologie en Nierziekten, Dagbehandeling en daktuinen. Hier komt ook een speciaal deel voor medewerkers die even bij willen komen. Op de vierde verdieping komen de verpleegafdelingen van Interne geneeskunde, Neurologie en Neurochirurgie. Op de vijfde verdieping komen de verpleegafdelingen van Nucleaire Geneeskunde, Medische Oncologie, Dagbehandeling en Geriatrie. De bruggen in de lange gang zorgen voor verbinding met de andere gebouwen.

  Plattegronden

  Hier zijn de tekeningen van de verpleegafdelingen in gebouw A te vinden. Let op: de indeling en inrichting veranderen nog.

  Tip: vergroot de tekening om hem beter te kunnen bekijken. Dit kan bovenin de balk.  

  • 3e verdieping plattegrond 1 en 2
  • 4e verdieping plattegrond 1 en 2
  • 5e verdieping plattegrond 1 en 2

 • Kantoren (6-7)

  Op de zesde en zevende verdieping komen de kantoren en de openbare vergaderzalen. Dit zijn stafkamers, secretariaten, concentratie plekken en kleine overleg ruimten. De openbare vergaderzalen liggen centraal en kan je reserveren. Ook de kamers voor multidisciplinair overleg vind je hier.

  • Bekijk hier de virtuele rondleiding door de kantooromgeving

  Ook hier maken we optimaal gebruik van ruimte en delen we faciliteiten met elkaar. Dit doen we op basis van het verwachte gebruik van de kantoren. Er komen voldoende goed doordachte, goed uitgeruste, moderne werkplekken, die (samen)werken faciliteren en ruimte bieden om geconcentreerd te werken.

  Op de zesde verdieping komen de kantoren van Geriatrie, Keel-Neus-Oorheelkunde, Neurologie en Oogheelkunde. Daarnaast is er een lounge waar medewerkers elkaar ontmoeten of kunnen werken.

  Op de zevende verdieping komen de kantoren van Dermatologie, Interne geneeskunde, Longziekten, Nierziekten en Reumatologie. Hier is gekozen voor een grote bibliotheek waar medewerkers kunnen werken en met elkaar kunnen afspreken.

  Plattegronden

  Hier zijn de tekeningen van de kantooromgeving in gebouw A te vinden. Let op: de indeling en inrichting veranderen nog.

  Tip: vergroot de tekening om hem beter te kunnen bekijken. Dit kan bovenin de balk.

  • 6e verdieping plattegrond 1 en
  • 7e verdieping  plattegrond 1 en 2

 • Facilitair en techniek (verdieping -1,-2 en 8)

  Op verdieping -1 komen naast de polikliniek Oogheelkunde en de fietsenstalling vooral faciliterende afdelingen zoals beddencentrale, kledingautomaten, garderobe, schoonmaak en het verpleegkundig hulpmagazijn.

  De techniek komt op de lagen -2 en de achtste verdieping. Op de -2 zijn de noodstroom, watertechniek, elektrotechniek (verdeelkasten) gassen, ICT en buizenpost te vinden. Op de achtste verdieping de luchtbehandeling en ICT.

  • Bekijk hier de wereld van techniek achter de nieuwbouw van het Radboudumc
  • Bekijk hier de virtuele rondleiding door het souterrain

  Plattegrond

  Hier zijn de tekeningen van het souterrain van gebouw A te vinden. Let op: dde indeling en inrichting veranderen nog.

  Tip: vergroot de tekening om hem beter te kunnen bekijken. Dit kan bovenin de balk.  

  • Kelder plattegrond 1 en 2

   


Nieuws

 • Door de bouw kan het voorkomen dat bepaalde delen van het ziekenhuis tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Op de pagina 'Bereikbaarheid' vindt u alle informatie.

  bezoek pagina

Onze medewerkers aan het woord


Huisvestings­plannen

René Bleeker

“De ingrijpende veranderingen in het zorglandschap vragen ook om veranderingen in de zorg en huisvesting van ziekenhuizen. Sinds 1992 werken we fasegewijs aan ingrijpende vernieuwbouw van de campus.”

Helende omgeving

Iris Hobo

"Voor een doodzieke patiënt is elke onnodige impuls er eentje te veel. Het verrassende is dat de patiëntenkamer supertechnisch wordt, maar dat je daar in eerste instantie niets van ziet."

Verblijven in het groen

Frank Onderstal

"Onze longpatiënten kunnen op de nieuwe locatie verblijven in een bosrijke en parkachtige omgeving. Een bewuste keuze om hun vaak lange verblijf zo aangenaam mogelijk te maken."

Slimme technologie

"We hoeven niets nieuws te verzinnen, maar gaan nieuwe en bestaande technieken wel goed toepassen in de huisvestingsplannen."

Anders werken

Sanne van Alphen

"Door slimmer gebruik te maken van ICT kunnen we uiteindelijk prettiger, beter en efficiënter werken."

Duurzaamheid

Eric Mimmel-Kortink

“Uiteindelijk verwachten we dat door de compacte vorm, alle duurzame systemen en het vele daglicht en groen, het gebouw maar liefst 30% energiezuiniger wordt dan de eisen van het huidige bouwbesluit."
 • Medewerkers
 • Intranet